Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-02-26
"Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?"

Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?

Ludzie, którzy s? wybitnymi szachistami uwa?aj?, ?e to najlepszy sport na ?wiecie.

Ludzie, którzy s? genialnymi muzykami uwa?aj?, ?e jeste?my stworzeni do muzyki.

Ludzie, którzy nie wierz? w media spo?eczno?ciowe nie widz? sensu w komunikacji na Twitterze lub Facebooku.

Tak dzia?a efekt potwierdzenia. Lubimy informacje, które potwierdzaj? nasze oczekiwania i hipotezy, niezale?nie od tego czy te informacje s? prawdziwe. A ci, którzy si? z nami zgadzaj? s? zawsze inteligentni :-)

Strategia i kreacja

W public relations mo?na wydzieli? dwie podstawowe dyscypliny: 1. strategia i 2. kreacja. W strategii liczy si? analiza i logika. W kreacji najwa?niejsza jest wyobra?nia.

Wi?kszo?? czasu w PR po?wi?camy na strategi? – nawet je?li nie mamy tego s?owa wykaligrafowanego na s?u?bowej wizytówce. Podejmujemy strategiczne decyzje dotycz?ce wydatków, promocji, wyboru mediów, prezentacji, wyst?pie? publicznych, itp. Innymi s?owy – zarz?dzamy strategicznie.

Czy w strategicznym my?leniu jest miejsce na kreatywno??? Oczywi?cie, ?e tak. Ale w PR "kreatywno??" jest rozumiana troch? inaczej. G?ównie chodzi o opracowanie materia?ów promocyjnych – logo, wzornictwo, zdj?cia, video, muzyka i przede wszystkim s?owa, które maj? oczarowa? i przekona? konsumentów.

Nasi klienci równie? najwi?cej czasu w pracy po?wi?caj? strategii. Mówi? o kreatywno?ci i j? oceniaj?, ale nie s? w ni? bezpo?rednio zaanga?owani. My?l? o kreatywno?ci (czasem przed snem), ale w praktyce liczy si? tylko strategia.

Miesi?ce i dni w PR

Klienci i agencje PR po?wi?caj? miesi?ce na przygotowanie strategii i tylko kilka dni na kreacj? oryginalnych rozwi?za?. Siedz? na zebraniach, robi? prezentacje i pisz? raporty o strategii PR. W wolnym czasie (ile go maj??) szukaj? kreatywnego pomys?u.

Dlaczego? Bo uwa?aj?, ?e strategia w PR jest najwa?niejsza. Tak w?a?nie dzia?a efekt potwierdzenia.

Nie by?oby w tym nic z?ego gdyby stratedzy PR potrafili wykaza? warto?? swojej pracy. Ale moim zdaniem ich wk?ad w skuteczno?? projektu PR jest co najmniej dyskusyjna.

Strategiczne koncepcje s? banalnie wtórne. Zwykle jest to jaka? odmiana jednego z czterech tematów: 1. jako?? i warto??, 2. jeste?my inni, 3. co? nowego, lub 4. zas?ugujesz na wi?cej.

Nic dziwnego, ?e wi?kszo?? "kreatywnych" strategii nie ma warto?ciowych wyró?ników i bardzo przypomina to, co robi... konkurencja. Takie strategie w ?adnym stopniu nie zach?caj? do tworzenia oryginalnych pomys?ów i rozwi?za?.

Za taki stan rzeczy jest po cz??ci odpowiedzialna tak?e globalizacja. Marki znane na ca?ym ?wiecie unikaj? rewolucyjnych strategii komunikacji i lokalnych wyró?ników. Ich strategie s? bardzo ogólne, bo maj? spodoba? si? ró?nym ludziom na du?ym obszarze. Wszystko sprowadza si? do stworzenia atrakcyjnego opakowania.

Homogenizacja strategii PR zabija kreatywne pomys?y, ale z drugiej strony pozwala pozytywnie zaistnie? tym, którzy nie poddaj? si? temu trendowi. Tam gdzie wybitni ludzie z kreatywnymi pomys?ami nie s? traktowani gorzej od przeci?tnych "strategów" powstaj? najciekawsze kampanie PR.

Konkluzja

Napisa?em tyle s?ów, ?eby na koniec powiedzie?, ?e kreatywny PR jest najlepsz? strategi?. Nie dlatego, ?e ja mam racj?, ale dlatego, ?e tak w?a?nie jest :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Gazeta Informacja Szef Media Relations Gapa Polska Praktycy Wywiad Klient Pressence Dziennikarze Twitter Problem Reporter Tusk Internet Klienci Kaczy?ski Firma Relacje Public Rzecznik Komunikacja Reporterzy PRACOWNICY Prawda Agencje GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl