Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Po ca?odziennym szkoleniu poszed?em na spacer Nowym ?wiatem. Na wysoko?ci ?wi?tokrzyskiej zobaczy?em m??czyzn? zaczepiaj?cego atrakcyjn? kobiet?. "Ale z ciebie fajna foczka! Dasz mi swój numer telefonu?" Kobieta nawet na niego nie spojrza?a i zdecydowanie sz?a przed siebie. Adorator niezra?ony niepowodzeniem "obdarowa?" tym samym tekstem kolejn? niewiast?. Nasz "bohater" post?powa? zgodnie z poradami ekspertów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-30 | więcej »
"Dwa punkty widzenia na wywiad z zaskoczenia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy kupujesz w gazecie reklam?, mo?esz wybra? stron? i dzie? publikacji. Kiedy og?aszasz program promocji zatrudnienia najlepszych absolwentów, sam wybierasz miejsce i dzie? rozpocz?cia tej akcji. Ale kiedy spotkasz si? oko w oko z ambitnym dziennikarzem, który zechce uzyska? od Ciebie wypowied? w kontrowersyjnej sprawie, tego ju? wiedzie? nie musisz, szczególnie je?li [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-26 | więcej »
"Pytania na stres"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Og?uszaj?cy d?wi?k syreny. Karetka pogotowia usi?uje przecisn?? si? w ulicznym korku. Na pewno przed Tob? by? wypadek. Nie mo?esz si? ruszy?, bo jeste? zderzak w zderzak z samochodami z przodu i z ty?u. Kilku kierowców zapomnia?o do czego s?u?? klaksony. Robotnicy drogowi ?ataj? dziury w zniszczonym asfalcie. Kilka metrów od Ciebie ruszy? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-23 | Komentarze [1] więcej »
"Taktyki medialne w pozwach zbiorowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przygotowa?o ustaw? o pozwach zbiorowych. Poszkodowani - osoby fizyczne, jak i przedsi?biorcy - b?d? mogli z?o?y? jeden wspólny pozew. Prawo do wytoczenia powództwa zbiorowego uzyska grupa minimum dziesi?ciu osób. Zas?dzone odszkodowania b?d? w takiej samej wysoko?ci dla ka?dego powoda. Poszkodowani b?d? mogli wyst?powa? z roszczeniami za po?rednictwem stowarzysze? konsumenckich lub [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-19 | więcej »
"21 marketingowych mitów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Inwestowa? w marketing w kryzysie? Szef du?ej firmy patrzy na mnie jakbym przyby? z Marsa. Dlaczego? Bo wi?kszo?? pieni?dzy na marketing i PR wydawa? kieruj?c si? mitami marketingowymi. Dlaczego marketing zawodzi? Tylko bez znieczulenia, prosz?... Bo pada ofiar? serii 21 mitów: Mit 1: Marketing to reklama i sprzeda?. Prawda: Celem marketingu jest edukacja klientów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-16 | więcej »
"Jak zarz?dza? kryzysem na dywanie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dopiero niedawno w pe?ni doceni?em oryginalny dese? na dywanie w moim mieszkaniu. Z powodu jednej nieostro?nie otwartej butelki bordeaux dostrzeg?em te? jak w soczewce kolejne etapy zarz?dzania kryzysem. Na przyj?ciu by?o kilkoro przyjació?. ?wi?towali?my podpisanie wa?nej umowy. Kiedy otwiera?em czerwone wino trzymane na specjalne okazje, pech chcia?, ?e butelka wy?lizgn??a mi si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-12 | więcej »
"Opowie?? chirurga mózgu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praca eksperta PR czasem przypomina uk?adanie puzzli... w oku cyklonu... w ?rodku nocy... kiedy nie masz wszystkich elementów... i nie wiesz jaki obraz u?o?y?. Prawda, ?e ta historia ciekawie si? zaczyna :-) Ka?dy szef chce motywowa? pracowników do lepszej pracy i osi?gni?cia celów. Aby to zrobi?, musi rozbudzi? zaanga?owanie emocjonalne. S? dwie metody perswazji. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-09 | więcej »
"Masz tylko 48 godzin"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przychodzisz do pracy pierwszy? Zostajesz po godzinach? Pracujesz w weekendy? Masz za du?o pracy i za ma?o czasu? Czy wi?kszo?? dnia sp?dzasz na gaszeniu po?arów, które wznieci? kto? inny? Zamknij wi?c oczy. Wyci?gnij przed siebie r?ce. D?onie skieruj do góry. Teraz wyobra? sobie, ?e na jednej d?oni jest sterta ci??kich ksi??ek, a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-05 | Komentarze [1] więcej »
"Marketingowy kapita? informacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy kupowa?em tusz do drukarki sprzedawca sam zaoferowa? mi instrukta?. Pokaza? jak oczy?ci? i nape?ni? zu?yty pojemnik. Cz??? najcenniejszego materia?u marketingowego Twojej organizacji wcale nie dotyczy produktu lub us?ugi. Jego kapita? jest w g?owach pracowników. Idea dzielenia si? informacjami nie jest nowa. Niestety niewiele organizacji j? rozumie i post?puje tak, aby budowa? trwa?e [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Media Public Praktycy Gazeta Problem Rzecznik PRACOWNICY Prawda Google Agencje Reporter Tusk Polska Klienci Kaczy?ski Relacje Twitter Informacja Firma Wywiad Dziennikarze Gapa Klient Komunikacja Pressence Internet Relations Reporterzy DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Przysz?e lekcje z historii
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Smakowite micha?ki
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl