Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Dlaczego niewiedza nie jest problemem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?eli prawdziwa jest my?l Sokratesa: "Wiem, ?e nic nie wiem", to co wiem na pewno? Wed?ug Sokratesa o post?powaniu ludzkim decyduje wiedza, a m?dro?? objawia si? poprzez zestawienie ?wiadomo?ci w?asnej niewiedzy z wiedz? posiadan?. Najpierw wi?c trzeba odrzuci? przes?dy, wiedz? niepewn?, niepe?n? i nieuzasadnion? - potem mo?na szuka? wiedzy autentycznie warto?ciowej. Inny m?dry [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-30 | więcej »
"O co dziennikarze pytaj? w kryzysie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tragiczny po?ar. Na miejscu pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja i media. Dziennikarze chc? wiedzie? co si? sta?o, wi?c zadaj? mnóstwo pyta?. Nie wszyscy chc? rozmawia? z reporterami. Dla osób, które nie mia?y kontaktu z mediami, strach przed kamer? i mikrofonem wynika z poczucia braku kontroli nad przebiegiem rozmowy. Czy b?d? w stanie odpowiedzie? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-27 | więcej »
"Aktorska metoda PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Paul Newman, Al Pacino, James Dean, Marilyn Monroe, Jane Fonda... Pami?tasz? Wszystkich ??czy osoba Lee Strasberga, który korzystaj?c z teatralnych do?wiadcze? Konstantego Stanis?awskiego, rozwin?? w Ameryce w latach 40-tych i 50-tych w?asn? metod? sztuki aktorskiej. Aktorów, którzy zdobyli s?aw? dzi?ki tej metodzie s? dziesi?tki, ale METODA by?a tylko jedna. W?a?nie METODA. W metodzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-23 | więcej »
"Piersi moich pracownic, czyli test has?a promocyjnego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Opolskie Centrum Onkologii ma problem. Jego has?o "Piersi moich pracownic sam kontroluj?" trafi?o na list? najgorszych sloganów public relations w kraju. Krytycy w miesi?czniku "Press" mówi? o seksistowskim pod?o?u przekazu i skojarzeniach z molestowaniem seksualnym. Seksizm i molestowanie to modne tematy, wi?c wszystko, co do nich nawi?zuje mo?e liczy? na uwag? mediów. Autorzy has?a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-20 | więcej »
"10 mitów o kreatywno?ci w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dlaczego ryzykowa? kreatywno?? w public relations? Tyle w tym niepewno?ci. Czy? nie lepiej robi? swoje, siedzie? cicho i pilnowa? swego nosa? Po co nara?a? si? na o?mieszenie w przypadku pora?ki? Kiedy wszystko uk?ada si? pomy?lnie, komu potrzebne s? nowe pomys?y? Kiedy jest ?le, na kreatywno?? nie ma ju? czasu. Logiczna kreatywno??? W naszym my?leniu o kreatywno?ci - twierdzi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-13 | więcej »
"Jak warto rozmawia?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Panuje przekonanie, ?e najbardziej boimy si? wyst?pie? publicznych. ?miem w to w?tpi? widz?c jak wiele osób bez widocznych oporów zabiera g?os w publicznych sprawach. Moim zdaniem, najbardziej boimy si? prawdziwej rozmowy. Z konwersacj? mamy do czynienia kiedy dwoje lub wi?cej ludzi rozmawia otwarcie i szczerze, s?ucha siebie uwa?nie i osi?ga wzajemne zrozumienie. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-09 | więcej »
"Ku medialnej plotce"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Plotka to stara jak ?wiat technika komunikacji, dzi?ki której - jak mówi Robin Dunbar - j?zyk podlega ci?g?ej ewolucji. Plotka jako krótki, anonimowy i niepotwierdzony przekaz o prawdopodobnym zdarzeniu przekazywany z ust do ust zast?pi?a iskanie w?ród naczelnych kiedy w grupach ponad 150 osób bezpo?redni fizyczny kontakt zajmowa? zbyt du?o czasu i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-06 | więcej »
"10 niezmiennych praw video w Internecie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Statystyki pokazuj?, ?e video w Internecie zwi?ksza ?rednio sprzeda? o 125%. Jeste? zainteresowany? A mo?e chcesz powiedzie?: 1. "Nie wiemy jak robi? video w Internecie." 2. "Nie mamy na to pieni?dzy." 3. "Nie znamy ?adnych fachowców i nawet gdyby?my wiedzieli jak zrobi? takie video nak?ad czasu i kosztów nie wyrówna?by zysków." 4. "Nawet gdyby?my wyprodukowali video, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Firma Rzecznik Prawda Gazeta Szef Reporter Dziennikarze Problem Klient Informacja Google Wywiad Dziennikarz Kaczy?ski Relations Relacje Media Pressence Tusk Praktycy Agencje Twitter Klienci Public Gapa Polska PRACOWNICY Komunikacja InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Media nie wygrywaj? wyborów
3. Nie musisz korzysta? z mediów spo?eczno?ciowych?
4. Nie jestem osob?, która kupczy...
5. 30 pyta? jakie musi sobie zada? ekspert PR
6. Relacje szefa firmy z mediami
7. Mateusz Kijowski – Media Gapa 2016
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. 10 pyta? jakich nie lubi agencja PR
10. 5 rzeczy jakich pracownicy oczekuj? od komunikacji wewn?trznej
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl