Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Jak szkolenie medialne pomaga w ma??e?stwie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy szkolenie medialne pomaga w ma??e?stwie? Wielu uczestników naszych szkole? uwa?a, ?e tak. Cz?sto zapowiadaj?, ?e zamierzaj? wypróbowa? w domu techniki komunikacji, które poznaj? w praktyce na szkoleniu. ?eby nie by?o nieporozumie?, wiele technik komunikacji medialnej nie mo?na wykorzysta? w ?yciu osobistym. Na przyk?ad, nie mo?esz powiedzie? ?onie, ?e nie jeste? dostatecznie kompetentny, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-30 | więcej »
"My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Hannibal: "Wi?c budzisz si? w ciemno?ciach i s?yszysz ryk owiec?" Clarice: "Tak." Hannibal: "I my?lisz, ?e je?li zdo?asz ocali? biedn? Catherine koszmar minie; je?li ona b?dzie ?y?a, ju? nigdy wi?cej nie obudzisz si? w ciemno?ciach, s?ysz?c ryk zarzynanych owiec?" Pami?tasz z jakiego filmu to rozmowa? Ian Mitroff, emerytowany profesor na University of Southern California, twórca [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-27 | więcej »
"Jak nie wybiera? agencji public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Proces wyboru agencji public relations z roku na rok staje si? coraz bardziej tajemniczy, wyrafinowany i osza?amiaj?cy. Nap?dzaj? go przedziwne komitety steruj?ce, które nie wiedz? czego szukaj? i konsultanci, którzy próbuj? uzasadni? swoje wygórowane honoraria monumentalnymi zapytaniami ofertowymi wype?nionymi tonami groteskowych detali. Jako osoba, która bra?a udzia? w setkach procesów rekrutacyjnych (po stronie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-23 | więcej »
"Jak by? odlotowo popularnym blogerem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znajomi cz?sto mnie pytaj?: "Media Gapa, jak pisa? blog, ?eby wszyscy chcieli go czyta??" Hmmm, to dziecinnie proste – ka?dy mo?e by? autorem szalenie popularnego bloga, zarabia? miliony i codziennie spotyka? si? z d?ugonogimi, g??boko wzdychaj?cymi modelkami. Jaki jest sekret sukcesu? Na pocz?tek potrzeba kilka s?ów. Pisanie bez s?ów jest trudniejsze od zbudowania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-16 | Komentarze [1] więcej »
"Szybka ?winia, czyli 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie mo?na zrobi? konia wy?cigowego ze ?wini. - Nie - odpar? Samuel - Ale mo?na z niej zrobi? bardzo szybk? ?wini?. – pisa? John Steinbeck w powie?ci "Na wschód od Edenu". Firmy najlepiej wykorzystuj?ce zmiany nie patrz? na nie jak na wstydliwe i dyskretne wydarzenia, ale jak na nowe okazje do poprawy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-13 | więcej »
"Gin?ca reklamowa kreatywno??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?li wierzy? biologom, z powierzchni Ziemi znikn??o ponad 99,9% wszystkich gatunków zwierz?t jakie kiedykolwiek na niej ?y?y. Przyczyn wygini?cia tylu gatunków fauny jest mnóstwo. W d?ugiej historii naszej planety wielokrotnie zwierz?ta gin??y w katastrofach naturalnych. Inne znikn??y w wyniku masowych chorób. Za cz??? najnowszych przypadków odpowiedzialny jest cz?owiek. Niektóre gatunki nie potrafi?y [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-09 | więcej »
"W pomiarze efektów PR licz? si? tylko badania jako?ciowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przez dekady bran?a public relations nie umia?a odpowiedzie? na pytanie jak mierzy? efekty dzia?a? PR. Inaczej ni? w pokrewnych dziedzinach marketingu i reklamy, praktycy public relations d?ugo borykali si? z wyborem w?a?ciwych narz?dzi do pomiaru programów PR. Klienci codziennie maj? kontakt z tysi?cami komunikatów z ró?nych ?róde?. Czy mo?liwe jest sprawdzenie, który [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-02 | Komentarze [3] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relations Informacja Wywiad Klient Public Problem Reporterzy Pressence Media Dziennikarze Kaczy?ski Gazeta Reporter Komunikacja Prawda Twitter Relacje Gapa PRACOWNICY Firma Google Agencje Klienci Dziennikarz Szef Praktycy Tusk Polska Rzecznik InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Przysz?e lekcje z historii
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl