Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Wojna atomowa, czyli siedem mitów zarz?dzania kryzysem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Najwi?ksze zniszczenia po wybuchu bomby j?drowej wywo?uje nie sama eksplozja, ale radioaktywny py?, który przemieszcza si? na ogromne odleg?o?ci i powoduje katastrofalne ska?enie terenu. Podobnie jest z kryzysem. To nie pierwsze uderzenie jest najgro?niejsze - to nie ono zadecyduje o przysz?o?ci Twojej firmy, ale to, co zrobisz po "eksplozji" - je?eli oczywi?cie j? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-29 | więcej »
"Wyobra? sobie swoj? firm?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dopinasz bud?et PR na promocj? w przysz?ym roku? No to wyobra? sobie tak? scen?... milion lat temu. Dwóch zaro?ni?tych osobników ubranych w zwierz?ce skóry. U stóp kamienne siekiery i maczugi. Obydwaj przygl?daj? si? okr?g?emu kawa?kowi kamienia o ?rednicy jednego metra. "Co to takiego?" pyta jeden z nich (nazwijmy go Janek) w lokalnym narzeczu. "Pierwsze ko?o..." [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-25 | więcej »
"Anty-negatywny apel polityczny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Coraz cz??ciej nachodzi mnie my?l, ?e w lokalach wyborczych powinny by? zainstalowane podwójne kabiny – jedna do wybrania swego faworyta, druga do wzi?cia prysznicu. Cz?onek komisji wr?cza?by g?osuj?cemu kart? wyborcz? i r?cznik. Za kotar? wyborca natychmiast po oddaniu g?osu bra?by prysznic, który zmywa?by z niego wszystkie brudy kampanii. Praktycy PR, którzy nie zajmuj? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-22 | więcej »
"Nowa komunikacja w samorz?dzie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Lokalne samorz?dy od 1989 roku przesz?y ogromne zmiany. Sta?y si? bardziej samodzielne. Zmieni?y metody wy?aniania w?adz. Unowocze?ni?y procedury podejmowania decyzji. Nauczy?y si? lepiej zarz?dza? zmianami w otoczeniu w ogromnym tempie (no dobrze, mo?e nie wszystkie), ale systemy komunikacji z lokaln? spo?eczno?ci? zmieni?y si? niewiele lub wcale. (BIP to nie zmiana komunikacji. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-18 | więcej »
"Równowaga s?owa, czyli ani za ma?o ani za du?o"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie pozwól, ?eby w rozmowie z reporterem nadmiar szczegó?ów przys?oni? g?ówne przes?anie. Nie namawiam do po?piechu i manipulacji faktami. Daleko mi do tego. Chodzi o wydobycie z przekazu samej esencji. Zak?adam, ?e nigdy nie uczy?e? si? na pami?? wszystkich artyku?ów z porannych gazet i wiadomo?ci z radiowych i telewizyjnych serwisów. Czytelnicy, widzowie i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-15 | więcej »
"Informacja prasowa z pikantnym cytatem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze lubi? ostre, odwa?ne i soczyste cytaty. Niestety, wypowied? przedstawiciela organizacji jest najbardziej zaniedbywanym elementem wi?kszo?ci informacji prasowych. Co gorsza, cytowane s?owa cz?sto nie zosta?y wypowiedziane przez osob?, której s? przypisane. Ich autorem jest praktyk PR, a szef firmy tylko je zatwierdza. Dziennikarze to czuj? i rzadko je wykorzystuj?. Cytat - jak pikantna [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-12 | więcej »
"Koniec prostej informacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W erze b?yskawicznej komunikacji w Internecie wyczerpa? si? sens przekazywania informacji w druku. Kto dowiedzia? si? o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smole?skiem z gazety? Ja us?ysza?em o tym w radiu, znajoma w kolejce do kasy, a mój s?siad z telewizji. Druk nie ma szans w konkurencji z telewizj?, radiem i Internetem. Proste informowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-08 | więcej »
"7 zmian w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na szkoleniu kryzysowym star?y si? dwie szko?y - stara i nowa. Osoba, która wcieli?a si? w rol? rzecznika prasowego, pracuj?c nad informacj? prasow? powiedzia?a: "Nie ma powodu do po?piechu. Mamy jeszcze du?o czasu do 18:00. Wa?ne, ?eby zd??y? na wieczorne 'Fakty' i 'Wiadomo?ci'." M?odsi uczestnicy szkolenia protestowali: "Informacj? trzeba jak najszybciej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-05 | więcej »
"Mapa kluczowych komunikatów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mapa kluczowych komunikatów to zestaw przekazów, które dotycz? spodziewanych pyta?, obaw i problemów po wybuchu kryzysu. Ka?da mapa zawiera trzy komunikaty odnosz?ce si? do konkretnej kwestii. Komunikaty tworzone s? na podstawie analizy danych zwi?zanych z konkretnym kryzysowym scenariuszem. Mapy komunikatów s? wykorzystywane w bardzo stresowych sytuacjach nacechowanych du?ym ?adunkiem emocjonalnym. Stanowi? dla [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-02 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Rzecznik Praktycy Reporter Google Gapa Relacje Gazeta Dziennikarze Kaczy?ski PRACOWNICY Reporterzy Informacja Dziennikarz Public Tusk Media Klient Pressence Firma Komunikacja Prawda Twitter Agencje Relations Polska Szef Wywiad Internet ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Przysz?e lekcje z historii
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Smakowite micha?ki
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl