Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Media nie wygrywaj? wyborów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy media w Polsce s? demokratyczne, wolne i obiektywne? Oczywi?cie, ?e tak, bo mówi? to, co chcemy us?ysze?. Oczywi?cie, ?e nie, bo mówi? co? innego :-) Demokracja mo?e by? skuteczn? form? rz?dzenia tylko w takim stopniu w jakim spo?ecze?stwo jest (czuje si??) wystarczaj?co dobrze poinformowane w sprawach krajowych i mi?dzynarodowych oraz [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-29 | Komentarze [1] więcej »
"Chcesz wyst?pi? w telewizji?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Szybko... Opisz jeden z tematów wczorajszego g?ównego wydania "Wiadomo?ci". To pierwsze pytanie na naszych szkoleniach medialnych. Reakcja zazwyczaj jest taka sama. Jedna na sze?? osób pami?ta temat numer 1. Wi?kszo?? nie potrafi poda? wi?cej ni? jeden temat. Wniosek: telewizyjne wiadomo?ci s? jak myd?o. U?ywane jest codziennie, ale nie traktujemy go tak powa?nie jak s?dz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-22 | więcej »
"Prawda pi?knie powiedziana"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy uwierzysz bez zastrze?e? komu?, kto ok?ama? Ciebie cho? raz? Prawda to najcenniejszy materia? s?u??cy do budowy najbardziej warto?ciowej cechy charakteru: wiarygodno?ci. Obliczono, ?e ka?dy z nas codziennie mówi oko?o 200 k?amstw. Wi?kszo?? z nich to niewinne k?amstewka ?agodz?ce nasze spo?eczne kontakty w rodzaju "Przykro mi, ?e Ci przerywam" lub "To zajmie tylko [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-15 | więcej »
"30 pyta? kandydata na pos?a/senatora do siebie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Panie pokazuj? si? na meczach pi?ki no?nej, panowie chwal? si? sukcesami w kuchni, czyli kolejna kampania wyborcza do Sejmu i Senatu w pe?ni. Kandydaci licytuj? si? w obietnicach i prze?cigaj? w oskar?eniach. Marszcz? brwi, pr??? musku?y... czasem transferuj? u?miechy :-) Kiedy s?ucham i ogl?dam ich w mediach, mam wra?enie granicz?ce z [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-08 | więcej »
"Dlaczego pisz? ten blog"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pierwszego wpisu na blogu w?a?ciwie nikt nie czyta. Nikt oprócz mnie i Ciebie. Dlaczego wi?c warto si? w to bawi?? To znaczy... bardzo mi?o, ?e czytasz te s?owa, ale mo?e kto? w tej chwili pisze co? naprawd? warto?ciowego o public relations. Mo?e czekasz na przenikliwy, trafny i zwi?z?y komentarz na aktualny temat... ale poniewa? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-01 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Szef Google Polska Praktycy Kaczy?ski Rzecznik Reporterzy Tusk Reporter Twitter Agencje Klient Gazeta Dziennikarze PRACOWNICY Klienci Media Prawda Komunikacja Relations Internet Firma Dziennikarz Problem Relacje Pressence Wywiad Public InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Przysz?e lekcje z historii
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Smakowite micha?ki
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl