Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-05-28
"Ja protestuj?!"

Ja protestuj?!

Czy jeste? gotowy broni? swojego zdania? Do ostatniej kropli... zdrowego rozs?dku? Naprawd??

Je?eli masz wyraziste pogl?dy i nie masz ochoty zmienia? swojej hierarchii warto?ci (Kto chce?), zapytaj siebie jak daleko jeste? w stanie si? posun?? w obronie swojego zdania i prawa do jego swobodnego wyra?ania. Czy b?dziesz zdecydowanie protestowa?, kiedy spotkasz si? z prób? zamkni?cia ust lub naruszenia bliskich Ci zasad?

Niewielu tzw. rozs?dnych ludzi ucieka si? w takich sytuacjach do publicznego protestu. Bardziej popularne s? mniej radykalne formy wywierania nacisku. Czasem anga?ujemy si? w publiczne debaty, kiedy czujemy, ?e nasze pogl?dy odbiegaj? od tzw. g?ównego nurtu. Z do?wiadczenia wiemy czym to si? ko?czy - potrzeb? publicznej demonstracji i obrony naszego punktu widzenia. Do upad?ego lub do pierwszej krwi.

Co dzieje si?, kiedy racjonalne argumenty nie skutkuj?? Jak daleko posuniesz si? w obronie swoich praw?

Wydawa?o mi si?, ?e doskonale znam odpowied? na to pytanie, kiedy ostatnio do?wiadczy?em klasycznej próby zignorowania mojego zdania i lekcewa?enia prawa do dyskusji. By?em gotowy broni? zdania publicznie i g?o?no. By?em przekonany, ?e moje argumenty s? oczywiste i niepodwa?alne. By?em gotowy na najbardziej ekstremaln? form? niepos?usze?stwa. By?em gotowy zasili? szeregi najwi?kszych rewolucjonistów ?wiata. Tak mi si? wydawa?o.

Przeoczy?em tylko jedn? rzecz - si?? psychologii argumentacji. Moje osobiste emocje przegra?y ze s?u?bowym zdecydowaniem.

Si?a solowego protestu

Wszystko zacz??o si?, kiedy bezzasadnie odmówiono mi wst?pu na spotkanie, na którym dyskutowano o wa?nym spo?ecznym problemie. Drobna grupka "krzykaczy" zdominowa?a debat? t?amsz?c woln? i otwart? wymian? my?li. Tym, którzy si? z nimi nie zgadzali przerywali, próbowali uciszy? lub o?mieszy?.

Nie tylko zdecydowanie sprzeciwia?em si? ich pogl?dom, ale równie mocno odrzuca?em przyj?t? taktyk?. Uzna?em za niedopuszczalne próby manipulowania dyskusj?. Nie mog?em si? zgodzi? na ciche przyzwolenie wi?kszo?ci w tej sprawie. By?em gotowy sam da? wyraz swojej dezaprobacie. Jak? Poprzez akt obywatelskiego niepos?usze?stwa.

Przygotowa?em wst?pny scenariusz wydarze? zupe?nie ignoruj?c dalszy bieg wypadków.

Punktem kulminacyjnym by? jeden rzeczowy argument, po którym do?wiadczy?em obezw?adniaj?cego (i bardzo przekonuj?cego) pokazu si?y - wszystko w wykonaniu m?odej policjantki wyznaczonej do uporania si? z moim solowym protestem.

Wystarczy?o zgrabnie po??czy? kilka metod perswazji. Przegra?em nie dlatego, ?e nie by?em gotowy i?? do aresztu w obronie moich obywatelskich praw. Bynajmniej. To by?o w moim scenariuszu. Noc "na do?ku" tylko doda?aby dramaturgii mojemu dzia?aniu. By?em na to przygotowany.

Kiedy przyjecha?a policja szybko oszacowa?em ile czasu dwóch policjantów b?dzie potrzebowa?, aby mnie wynie?? z sali narady. Chcia?em tego. Chcia?em zdj?cia na pierwszej stronie gazety. Chcia?em przej?? do historii.

Tak jak to widzia?em na ameryka?skich filmach i w telewizyjnych relacjach spod Rady Ministrów - spokojnie usiad?em na pod?odze. Mój plan przewidywa?, ?e ju? po pierwszym u?yciu gazu obezw?adniaj?cego natychmiast zrywam si? na równe nogi i karnie maszeruj? do radiowozu. Tak jak Ty - pieprz lubi? tylko jako przypraw?.

To, czego mi zabrak?o to rozs?dek. Jak?e mia?o by? inaczej, skoro wszystko, co zaplanowa?em nie mia?o w sobie ani krzty zdrowego rozs?dku. W ko?cu - chodzi?o o ekstremaln? form? protestu.

Chc? by? wys?uchany

Krótki apel o rozs?dek z ust drobnej policjantki i ma?y zdecydowany krok w moj? stron? postawi?y mój protest w zdecydowanie nowym ?wietle.

Policjantka poprosi?a mnie o wyj?cie z sali, któr? "okupowa?em" przez ostatni? godzin?. Przekonywa?a, ?e chodzi jej tylko o rozmow?.

Odpowiedzia?em, ?e ani mi to g?owie. Nie zamierza?em tak bez walki traci? twardego pod?o?a mojego protestu - jego jedynego w tym momencie uzasadnienia.

Jej krótka uwaga o zak?ócaniu porz?dku obrad podgrza?a - zgodnie z moj? intencj? - atmosfer? i utwierdzi?a mnie w przekonaniu, ?e moje dzia?anie ma jaki? sens.

"Niczego nie zak?ócam," odparowa?em. "Chodzi mi tylko o odrobin? rozs?dku. Chc? by? wys?uchany."

"No to wyjd?my na zewn?trz i porozmawiajmy rozs?dnie," odpowiedzia?a policjantka sensownie nawi?zuj?c do rozs?dku.

Jak mog?em odrzuci? tak rozs?dn? propozycj?? To by?o takie logiczne. Je?eli by?em rozs?dny - a przecie? tylko rozs?dni ludzie prowadz? sensowne dyskusje - dlaczego nie mia?bym wyj?? na zewn?trz?

Zanim dok?adniej wg??bi?em si? w logiczn? moc tej argumentacji do?wiadczy?em kolejnego argumentu z arsena?u ?rodków perswazji u?ywanych przez policj?. Policjantka bardzo wolno podnios?a jedn? d?o? i zacz??a uderza? o ni? par? czarnych r?kawiczek.

Tylko tyle - apel do rozs?dku i kilka uderze? skórzanymi r?kawiczkami.

Argumentacja czarnych r?kawiczek

W moim planie uwzgl?dni?em przymusowe usuni?cie z sali. Nie zastanawia?em si? jednak jak to si? zacznie. Kiedy zobaczy?em te czarne r?kawiczki, b?yskawicznie wy?wietli? mi si? krótki film, którego mia?em by? bohaterem.

Podda?em si? bez oporu. Policjantka pokona?a mnie. Moja determinacja wywietrza?a. Nie by?em ju? odwa?nym kontestatorem. Tylko pokonanym dyskutantem, który przegra? powa?n? debat? po dwóch mistrzowskich posuni?ciach.

Jak pies z podkulonym ogonem opu?ci?em sal?.

Uwa?am siebie za rozs?dn? osob? (Nie wszyscy si? z tym zgadzaj?.) Jestem dumny ze swoich pogl?dów i zapa?u do dyskusji z oponentami. To by? pierwszy z mojej strony akt niepos?usze?stwa. Wydawa?o mi si?, ?e jestem przygotowany na WSZYSTKO.

Nie by?em przygotowany tylko na to, co jest moj? mocn? stron? - na zdrowy rozs?dek.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.60 MediaGapa - ocena artykułu: 4.60

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relacje Kaczy?ski Reporter Gazeta Polska Szef Dziennikarz Komunikacja Klienci Problem Informacja Google Firma Relations Public Gapa Tusk Agencje Pressence Dziennikarze Wywiad PRACOWNICY Prawda Praktycy Media Klient Rzecznik Internet Twitter ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl