Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Przysz?o?? jest za nami"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

  Notatka s?u?bowa OD: Biuro Zarz?du DO: Wszyscy zainteresowani Przez ostatnie kilkana?cie lat mówili?my wszystkim, ?e jeste?my agencj? przysz?o?ci. Co nas do tego upowa?nia?o? Bo napisali?my o tym na naszej stronie WWW! Bycie agencj? przysz?o?ci nigdy nie by?o ?atwe. Ale dzi?ki wielopoziomowej koordynacji, wertykalnemu repozycjonowaniu, synergicznej multiplikacji w?z?owych rozwi?za?, systematycznej aktualizacji firmowych profili na Facebooku i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-25 | Komentarze [2] więcej »
"Z dziennikarstwa do public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy patrz? na kurcz?ce si? obsady redakcyjnych newsroomów, dziennikarzy przechodz?cych z mediów do public relations i liczb? informacji publikowanych w mediach z inspiracji agencji PR, mam wra?enie, ?e public relations jest przysz?o?ci? dziennikarstwa :-) Spadaj?ca sprzeda?, ni?sze zyski z reklam, coraz wi?ksza konkurencja informacyjnych portali internetowych – wszystko to zwi?ksza zainteresowanie dziennikarzy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-23 | Komentarze [1] więcej »
"Milcz?cy partner"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znajomy zosta? dyrektorem w wa?nym urz?dzie. Kiedy spotkali?my si? po dwóch miesi?cach pogratulowa?em mu i poprosi?em o wizytówk?. "Jeszcze nie wydrukowali. Wiesz jak to jest w pa?stwowych instytucjach," powiedzia? zmieszany. Wiem i ... nie rozumiem. Trudno jest przeceni? wag? wygl?du i wizerunku w czasie pierwszego spotkania. To w?a?nie wtedy tworzy si? pierwsze [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-19 | więcej »
"Nie wystarczy mówi? prawd?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie wystarczy mówi? prawd?. Musisz opowiedzie? jej najciekawsz? cz???. Zosta? autorem najciekawszego artyku?u o Twoim ?yciu. Zosta? jednym z najch?tniej cytowanych ekspertów. Zosta? osob?, o której pracy, osi?gni?ciach, sukcesach, pasjach, zainteresowaniach wszyscy opowiadaj?. Zacznij od przedstawienia sympatycznego wydarzenia, sprzecznych statystyk, optymistycznego i pesymistycznego scenariusza, dramatycznego wydarzenia, szczerego komplementu, wspania?ej szansy i zatrwa?aj?cego niebezpiecze?stwa [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-16 | więcej »
"10 podpowiedzi jak zbada? plan public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S? tacy, którzy twierdz?, ?e nie by?o jeszcze kampanii PR, która nie wygl?da?aby dobrze na papierze. Kolorowe tabelki, fantazyjne wykresy, optymistyczne has?a, itd. Ka?dy plan public relations – jak nowe auto wyje?d?aj?ce z salonu samochodowego – traci troch? na warto?ci w chwili przelania go na papier. ?eby utrzyma? realn? warto?? planu, trzeba go [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-12 | więcej »
"Poznaj ?moka public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Niedawno pozna?em now? odmian? szefa dzia?u public relations. By? mo?e te? go spotka?e?. 1. Na wizytówce mam napisane "dyrektor dzia?u public relations", ale specjalizuj? si? w reklamie. 2. Do moich podstawowych obowi?zków nale?y organizowanie "strategicznych zebra?" i zatwierdzanie "taktycznych prezentacji". 3. Zawsze zgadzam si? z najwa?niejsz? osob? w pokoju. 4. Najch?tniej rozmawiam o moich wspania?ych [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-09 | więcej »
"Ostatnie wra?enie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"No dobrze," powiedzia?em malarzowi po dwóch tygodniach pracy. "Podobaj? mi si? nowe kolory, ale nie jestem zadowolony ze staranno?ci wykonania. W kilku miejscach pojawi?y si? zacieki. No i te zadrapania na drzwiach. To na pewno zapami?tam. Rachunek te? :-(" Zdrowy rozs?dek podpowiada, ?e ka?dy produkt lub us?uga MUSI pozostawi? dobre wra?enie. Dlatego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-04 | więcej »
"Co? za darmo"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Bezp?atny, darmowy, gratisowy... O tych przymiotnikach mo?na powiedzie?, ?e s? nadu?ywane, wytarte i wyblak?e, ale ich hipnotyczne dzia?anie wci?? magicznie przyci?ga klientów – ludzie nie mog? oprze? si? pokusie przyj?cia czego? za darmo, nawet je?li jest to tylko kolorowy balonik. Bezp?atne oferty dzia?aj? z dwóch powodów: 1. Nowi klienci mog? bezstresowo wypróbowa? Twój produkt [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Problem Gapa Media Praktycy Pressence Wywiad Twitter Kaczy?ski Relations Prawda PRACOWNICY Relacje Google Polska Informacja Rzecznik Internet Firma Dziennikarze Klient Komunikacja Reporter Dziennikarz Klienci Agencje Szef Tusk Reporterzy PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
3. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
4. Mapa kluczowych komunikatów
5. Przysz?e lekcje z historii
6. Komunikacja w stresie
7. Smakowite micha?ki
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl