Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Maski k?amstwa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Jeste? nast?pny w kolejce do awansu." "Bardzo chcia?bym przeczyta? ten raport." "Wcale nie wygl?dasz za grubo w tej sukience." Niektórzy ludzie nigdy nie k?ami?, inni nie potrafi? mówi? prawdy. Co gorsza, wi?kszo?? nie widzi w tym ?adnej ró?nicy. Trudno wyobrazi? sobie ?ycie bez k?amstw. Ludzie k?ami?, bo nie chc? kogo? urazi?, chc? unikn?? kary, chc? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-29 | więcej »
"?miech i inne krytyczne uwagi"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Twój nowy pomys? na od?wie?enie firmowej witryny WWW przywita?a salwa ?miechu. Nie tego oczekiwa?e? po miesi?cu intensywnej pracy nad projektem. Nowe pomys?y, oryginalne rozwi?zania, rewolucyjne idee s? niezwykle delikatne, wra?liwe i kruche - ?atwo je zniszczy?. Organizacje, którym zale?y na rozwoju i post?pie powinny nastawia? si? na pragmatyczne, pozytywne i zorientowane na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-26 | więcej »
"Redaktor czy reporter?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Redaktor czy reporter - jaka to ró?nica? Przed chwil? zako?czy?e? rozmow? z dziennikarzem pracuj?cym dla znakomitego dziennika. Wywiad wypad? znakomicie. Jeste? zadowolony. Reporter te? promienieje. Jeste? podniecony, bo dziennikarz zapowiedzia? publikacj? w jutrzejszym numerze. Mija tydzie? i nic. Co si? sta?o? Niestety, reporter nie jest osob?, która decyduje o terminie druku. Jego szef, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-22 | więcej »
"Detektyw grupy fokusowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W ramach audytów komunikacyjnych prowadz? grupy fokusowe, których celem jest zebranie opinii pracowników o komunikacyjnych dzia?aniach swoich firm. Kiedy prowadzisz takie badania szybko zbierasz wiele do?wiadcze? w wykrywaniu k?amstw. Z 99% skuteczno?ci? wychwytuj? k?amczucha w grupie w ci?gu pi?ciu minut. Powiem o sobie nieskromnie: jestem bardziej skuteczny od policyjnego wariografu. Nie twierdz?, ?e [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-19 | Komentarze [1] więcej »
"Najpi?kniejszy dzie? w moim ?yciu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Umówmy si?, ?e nie mamy dzi? 15 lipca 1410 roku. "To najpi?kniejszy dzie? w moim ?yciu", powiedzia? wzruszony laureat podczas ceremonii wr?czania nagród bran?owych. Pomy?la?em, "Czas umiera?" :-) Nagrody, wyró?nienia, certyfikaty s? skuteczn? metod? promocji osób, organizacji i idei. Publiczne uznanie osi?gni?? w pracy, bran?y, sporcie lub pracy na rzecz lokalnej spo?eczno?ci dodaje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-15 | więcej »
"Cisza, czyli stare reporterskie sztuczki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To jedna z najstarszych sztuczek w bran?y. Zna j? ka?dy reporter. Stosuj? j? tak?e policjanci. Nie jest obca lekarzom, nauczycielom i negocjatorom. Na imi? jej CISZA. Jej celem jest zmuszenie Ciebie do mówienia, a mówi?c dok?adniej do wyznania tego, czego nie chcesz powiedzie?. Uwa?aj na cisz? kiedy nast?pnym razem b?dziesz rozmawia? z reporterem - [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-12 | więcej »
"Opowie?? o dwóch lustrach, czyli audyt wizerunku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tydzie? temu na spotkaniu z ekspertami komunikacji wewn?trznej w Poznaniu rozmawia?em d?u?sz? chwil? z szefow? dzia?u public relations w du?ym banku. W przerwie szkolenia wymieniali?my opinie o audytach wizerunku: jak organizacje s? postrzegane przez otoczenie, jak cz?sto wykonywa? takie badania, kiedy i jak mierzy? ich efektywno??, jaka jest specyfika polskich audytów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-09 | więcej »
"Czarny ?ab?d? w rze?ni, czyli zarz?dzanie ryzykiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jak grom z jasnego nieba... Absolutne zaskoczenie, nieprzewidywalne wydarzenie, totalna rze?nia. Czarne ?ab?dzie to wa?ne zjawiska, które s? ma?o prawdopodobne, ale jednak czasem wyst?puj?. Samo okre?lenie jest metafor? zaskakuj?cego wydarzenia trudnego do logicznego wyja?nienia przed jego pojawieniem si?. Czarny ?ab?d? ma trzy cechy: 1. jest nieoczekiwany i ma?o prawdopodobny, 2. niesie ogromne skutki, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-05 | Komentarze [1] więcej »
"6:0, czyli sze?? mitów kampanii prezydenckiej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaros?aw Kaczy?ski mia? ciekawsz? kampani?, ale prezydentem raczej nie zostanie, bo nie przekona? do siebie wystarczaj?cej liczby wyborców i siebie samego do tego urz?du. Naiwne jest twierdzenie, ?e wystarczy wygra? kampani?, ?eby zwyci??y? w wyborach. To pierwszy mit. Oryginalna kampania pomaga w osi?gni?ciu celu, ale go nie gwarantuje. Potrzebne jest jeszcze zyskanie poparcia [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Dziennikarz Pressence Wywiad Szef Firma PRACOWNICY Gazeta Informacja Media Komunikacja Kaczy?ski Dziennikarze Tusk Relations Rzecznik Prawda Google Relacje Gapa Public Internet Twitter Problem Klienci Reporter Klient Praktycy Polska AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl