Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"20 noworocznych postanowie? i jedno rezerwowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przepe?nieni optymistycznym duchem Nowego Roku ch?tnie podejmujemy cenne i ambitne postanowienia, o których zapominamy ju? po kilkunastu dniach. Ale wcale tak by? nie musi. Je?eli Twoje postanowienia wpiszesz do strategicznego planu public relations, ?atwiej b?dzie do nich wraca? przez ca?y rok, czyli przez 365 dni. Oto moje postanowienia na 2010 rok: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-31 | więcej »
"Zbigniew Chlebowski - Media GAPA 2009"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zbigniew Chlebowski, by?y przewodnicz?cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej otrzyma? tytu? Media Gapa 2009 za wypowied?: "Niczego nie ukradli?my, nie by?o ?adnej ?apówki." o zmianach w ustawie hazardowej - Newsweek, 8.11.2009. Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-28 | więcej »
"Wierz? w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wierzysz w public relations? Ja wierz?. 1. Wierz?, ?e public relations przydaje si? temu, kto tego potrzebuje. 2. Wierz?, ?e nie mo?na si? nie komunikowa?. 3. Wierz?, ?e kiedy nie wiem dlaczego zabieram g?os, to nie wiem co mówi?. 4. Wierz?, ?e wa?ne s? tylko te s?owa, które ludzie s?ysz?, nie te, które mówi?; kiedy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-24 | Komentarze [1] więcej »
"Warto?ciowy prezent dla klienta"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy odwa?y?by? si? podarowa? ka?demu swemu klientowi na Bo?e Narodzenie prezent warto?ci 500 z?otych? Tak - powiedzia?em ka?demu. A co powiesz na 2000 z?otych? Mo?e 5000 z?otych? My?lisz, ?e ?arty sobie stroj?, prawda? Z trudno?ci? starcza Ci na wyp?aty dla pracowników, obci??e? po?ow? bud?etu na marketing, za tydzie? masz spotkanie w banku [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-21 | więcej »
"Jak poskromi? pog?oski i plotki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Podobno... [wpisz cokolwiek]. Rzekomo... [wpisz cokolwiek]. Chyba... [wpisz cokolwiek]. Podobno... Rzekomo... Chyba... Tak rodzi si? pog?oska. Jest w niej odrobina prawdy, a reszta to czyste wymys?y. K?opot z pog?oskami polega na tym, ?e bardzo trudno jest ustali? ich pierwotne ?ród?o, oceni? dynamik? rozprzestrzeniania si? i przewidzie? kiedy wygasn?. Pog?oski kr??? w?ród pracowników, klientów, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-17 | więcej »
"List do ?w. Miko?aja 2.0"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kochany ?wi?ty Miko?aju 2.0! Przez ca?y rok bardzo stara?em si? by? grzeczny: 1. Za?o?y?em profil na Facebooku i GoldenLine. W wolnych chwilach nie tylko podgl?dam co tam s?ycha?, ale tak?e aktywnie si? udzielam; cho? przyznaj?, ?e nie jest ?atwo robi? to systematycznie. 2. Codziennie dodaj? wpis o PR, zarz?dzaniu kryzysem lub relacjach z mediami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-14 | więcej »
"10 pyta? zanim wszystko zmienisz w firmie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Trzy, mo?e cztery lata temu czyta?em o prezesie, którego zatrudniono do postawienia na nogi upadaj?cej firmy. Jej wyroby by?y marnej jako?ci. Morale za?ogi pod psem. Poprzedni zarz?d nie mia? koncepcji naprawy. Klienci uciekali gdzie pieprz ro?nie. Nowy szef odpowiedzialny za zmiany zakasa? r?kawy i og?osi?: "Musimy tu wszystko przewróci? do góry nogami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-10 | więcej »
"Co mówi u?cisk d?oni"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy moja siostra kupowa?a pierwszy samochód odwiedzili?my cztery salony i rozmawiali?my z czterema sprzedawcami. Wychodz?c z ostatniego salonu zapyta?em j?, który sprzedawca zrobi? na niej najlepsze wra?enie. Wcze?niej na kartce papieru napisa?em - tak, ?eby tego nie widzia?a - cyfr? 3. "Trzeci by? najbardziej sympatyczny," powiedzia?a. U?miechn??a si? kiedy pokaza?em jej cyfr? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-07 | więcej »
"Kiedy b??dy ucz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile? to razy s?ysza?em o po?ytku z pope?niania b??dów! Dlaczego? Bo b??dy ucz?. Wielkie dzi?ki! Pora?ki ucz? wi?cej ni? sukcesy, ale same niepowodzenia jeszcze niczego nie ucz?, tylko stwarzaj? okazj? do zmiany. Na przyk?ad, wjecha?em w parku na innego rowerzyst?. Nikomu nic si? nie sta?o. Mój b??d, ale czego mo?e mnie nauczy?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-03 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Twitter Prawda PRACOWNICY Media Relations Internet Komunikacja Problem Klienci Wywiad Dziennikarz Rzecznik Gapa Google Szef Klient Firma Relacje Kaczy?ski Agencje Polska Gazeta Pressence Tusk Dziennikarze Reporter Reporterzy Informacja PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl