Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Ilu specjalistów PR potrzeba do wymiany ?arówki?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ilu specjalistów PR potrzeba do wymiany ?arówki? Nie mniej ni? 35! 1. Jeden do zdobycia informacji, ?e szykuje si? wymiana ?arówki. 2. Jeden do nieoficjalnego potwierdzenia plotki. 3. Jeden do publicznego o?wiadczenia: "Nie potwierdzam. Nie zaprzeczam." 4. Jeden do odkrycia, ?e ?arówka, która b?dzie wymieniona s?u?y ju? 10 lat, to znaczy 20% d?u?ej ni? typowa ?arówka. 5. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-31 | Komentarze [2] więcej »
"Komunikacja to nie randka w ciemno"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mówi?em to wielokrotnie i powtórz? raz jeszcze: "Komunikacja rozpoczyna si? od zebrania informacji i ich inteligentnej interpretacji." Bardzo trudno zabiega? o skuteczn? komunikacj? bez wiedzy kim s? ludzie, z którymi chcesz si? komunikowa?. Komunikacja to nie randka w ciemno. Zaczynam przewraca? oczami kiedy s?ysz?: "Musimy przekaza? t? wiadomo??". Rzadko natomiast s?ysz? dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-28 | Komentarze [1] więcej »
"Katastrofa po japo?sku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tsunami w Japonii spowodowa?o wi?ksze straty ni? trz?sienie ziemi. Interesuje Ci? dlaczego? Oto sze?? powodów: 1. Rz?d Czy tsunami w tamtej cz??ci globu to dla kogo? niespodzianka? Raczej nie. A zbudowanie elektrowni atomowej na terenie nawiedzanym przez trz?sienia ziemi? Rz?d japo?ski i polityczni liderzy przez ostatnie lata byli zamieszani w wiele skandali. Brak stabilizacji w polityce [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-24 | więcej »
"Medialny pustostan, czyli 21 pustych s?ów w wywiadzie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mo?esz w?o?y? drogi i elegancki garnitur, pr??y? musku?y przed kamer? i szeroko si? u?miecha?, ale czar pry?nie kiedy w wywiadzie lub prezentacji b?dziesz bez umiaru ?onglowa? pustymi s?owami i wyra?eniami. Oto 21 typowych wyra?e?, które w najlepszym przypadku psuj? dobre wra?enie, a w najgorszym s? ?ród?em k?opotów: 1. "Wygl?da na to, ?e... Odnosz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-21 | Komentarze [3] więcej »
"Ogl?dasz video w ?ó?ku?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na ?wiecie s? dwa rodzaje ludzi: ci, którzy maj? telewizor w sypialni i ci, którzy go nie maj?. To tak jak z podzia?em na tych, którzy przesuwaj? meble w czasie odkurzania i tych, którzy tego nie robi?. Pomi?dzy tymi grupami nie ma ziemi niczyjej – nie ma tych, którzy si? nad tym [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-17 | więcej »
"50 dziennikarzy, których lepiej nie s?ucha?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na szkoleniach medialnych trenerzy ucz? aktywnego s?uchania. Na naszych szkoleniach uczymy te? nies?uchania. Tak, dobrze s?yszysz :-) Doskonalenie umiej?tno?ci s?uchania, co mówi? dziennikarze niekoniecznie musi by? zwi?zane ze samym s?uchaniem. Nies?uchanie wybranych dziennikarzy te? jest umiej?tno?ci?. W ko?cu "s?ucha? lepiej" tak?e znaczy "s?ucha? bardziej dojrzale". Dlatego nie s?uchaj dziennikarzy, którzy: 1. nie maj? zielonego poj?cia o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-14 | więcej »
"10 wymówek dlaczego nie chcesz pisa? bloga"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kilka dni temu rozmawia?em z przyjació?k? przy kawie jak wypromowa? jej stowarzyszenie za pomoc? mediów spo?eczno?ciowych. Wyt?umaczy?em jak za?o?y? konto na Twitterze i profil na Facebooku. Kiedy przeszed?em do bloga us?ysza?em: "W ?adnym wypadku. Wykluczone. Nie, bo nie!" To zainspirowa?o mnie do zebrania 10 wymówek dlaczego nie chcesz pisa? bloga: 1. Nie wiem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-10 | Komentarze [2] więcej »
"Do przyjació? plotkarzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Plotka, ploteczka, plotunia... Sokrates wierzy?, ?e prawda jest dobrem i dobro jest prawd?. ("Czy? nie wstydzisz si? dba? o pieni?dze, s?aw?, zaszczyty, a nie o rozum, prawd? i o to, by dusza sta?a si? najlepsza?"). Wed?ug niego cnota jest wiedz? ("Jest to jedno i to samo wiedzie?, co jest sprawiedliwe i by? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-07 | więcej »
"Piórka eksperta mediów spo?eczno?ciowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nosi?em si? z tymi my?lami o mediach spo?eczno?ciowych kilka miesi?cy. Dzi? dziel? si? nimi z Tob?. 1. Nikogo nie interesuje Twoja marka. 2. Je?eli prawd? jest pkt. 1, musisz znale?? lub wymy?li? co? co ludzi zainteresuje i pobudzi do dzia?ania. Uwaga: rewolucje te? si? nudz? :-) 3. Nikogo nie interesuje Twoja firma/organizacja/instytucja. 4. Je?eli prawd? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-03 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Klienci Google Informacja Prawda Reporter Relations Komunikacja Gazeta Dziennikarze Agencje Public Gapa Dziennikarz Kaczy?ski Praktycy Reporterzy Twitter Szef Tusk Wywiad Klient Internet Problem Firma Polska Media PRACOWNICY Relacje RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl