Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Dlaczego nie jestem dziennikarzem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Dobry dziennikarz powinien by? przede wszystkim dobrym cz?owiekiem" - pisa? Ryszard Kapu?ci?ski. Tylko tyle? Lektura jego kontrowersyjnej biografii pióra Artura Domos?awskiego "Kapu?ci?ski Non-Fiction" pokazuje, ?e bycie dobrym dziennikarzem jest trudniejsze ni? mog?oby si? wydawa?. Ja nie jestem dziennikarzem. Jestem praktykiem public relations i twórc? tre?ci. Dlaczego? I jaka to ró?nica? 1. Gdybym by? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-30 | więcej »
"15 rzeczy, których nigdy nie mo?e us?ysze? dziennikarz"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek jedno zastrze?enie: przez ponad 10 lat pracy w mediach elektronicznych by?em ?wiadkiem ka?dego z opisanych ni?ej przypadków. Wszystkiego nauczy?em si? nie z ksi??ek, studiów podyplomowych czy szkole? public relations, ale do?wiadczy?em w pracy reportera, dziennikarza i wydawcy programów radiowych i telewizyjnych. Oto lista 15 rzeczy, których pod ?adnym pozorem nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-25 | więcej »
"Ile kosztuje szkolenie medialne"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie ma tygodnia, ?eby nasza agencja PR nie otrzyma?a zapytania o szkolenie medialne. Przez 10 lat troch? si? tego uzbiera?o :-) Kiedy przedstawiamy ofert? niektórzy uwa?aj?, ?e nasze us?ugi szkoleniowe s? doskonale wycenione; inni decyduj? si? na wspó?prac? z firm?, która – powiedzmy – ceni si? ni?ej. Dobre szkolenie medialne nie mo?e by? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-22 | więcej »
"Czego nowe media nie zmieni?y w komunikacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nowe media rz?dz? w tym roku, wi?c eksperci public relations zastanawiaj? si? jak dopasowa? strategie PR do nowego ?rodowiska komunikacyjnego. Gra warta ?wieczki – bez w?tpienia – ale nale?y tak?e rozwa?y? co si? nie zmieni?o. A nie zmieni?o si? du?o rzeczy. Tak?e w ?wiecie "nowych" mediów ludzie oczekuj? dzielenia si? warto?ciowymi informacjami. Oto krótkie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-18 | więcej »
"Bieganie o kulach, czyli dlaczego nie lubi? planów kryzysowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jestem jedynym ekspertem zarz?dzania komunikacj? kryzysow? (w?ród tych, których znam), który nie lubi "planów kryzysowych". Przeczyta?em wiele artyku?ów i ksi??ek, których autorzy darli szaty z powodu braku dobrych planów kryzysowych. Mia?em te? koszmarny sen. ?ni?em, ?e Sejm wprowadzi? ustawowy nakaz przygotowania takiego planu przez ka?d? firm? komercyjn?. Od 10 lat pomagam organizacjom przygotowywa? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-15 | więcej »
"Zespó? na kryzys"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mówi si?, ?e kryzys daje ?ycie, a porz?dek rodzi przyzwyczajenie. W sytuacji kryzysowej mamy s?abo?? do post?powania wed?ug rutynowych procedur. Im bardziej ekstremalna sytuacja, tym wi?ksza sk?onno?? do ucieczki w ramy znanego schematu. Takie zachowanie mo?e by? szkodliwe, gdy wyzwanie, któremu musimy stawi? czo?a, w niczym nie przypomina tego, czego do?wiadczyli?my wcze?niej. Wi?kszo?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-11 | więcej »
"Dlaczego polityka to "dziki kraj""
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wydawa? by si? mog?o, ?e politykowi, który dzia?a? z niezmiennym powodzeniem w polskiej polityce przez ostatnie 20 lat buty na zmian? mogliby czy?ci? Machiavelli, Sun Tsu i von Clausewitz. Dlaczego zatem Miros?aw Drzewiecki tak marnie ko?czy swój polityczny ?ywot? Zapomina?, ?e Machiavelli, Sun Tsu i von Clausewitz nigdy z?ego s?owa nie powiedzieli [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-08 | więcej »
"Pinokio, czyli jak poprawi? ?yciorys"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Dobry ch?opak, pe?en zapa?u do nauki, pos?uszny, kochaj?cy ojca," mówi? jedni. "Zawadiaka, nicpo?, w?ócz?ga," twierdz? inni. On sam szczerze wyznaje: "W ?yciu 'pajaców' zawsze zdarza si? jakie? 'ale'". Tak móg?by zaczyna? si? ?yciorys Pinokia. Stawiam obiad w ekskluzywnej restauracji, ?e nie pami?tasz kiedy ostatnio czytaj?c cudzy biogram pomy?la?e?, "No, no... to naprawd? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-04 | więcej »
"Gdzie jest kr??ek, czyli szybka komunikacja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ostro, szybko, perfekcyjnie. Olimpijskie z?oto dla hokeistów Kanady, którzy wygrali w dogrywce 3:2 z dru?yn? USA. Gratulacje! Kto? przys?a? mi po finale emocjonuj?cego meczu s?ynne zdanie Wayne'a Gretzky'ego. Jestem pewien, ?e te? je znasz. Wielki Hokeista wyja?niaj?c przyczyn? swej skuteczno?ci na lodowej tafli powiedzia?: "Nie jad? tam gdzie jest kr??ek. Jad? dok?d zmierza." Ten [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-01 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Klienci Gapa Internet Pressence Komunikacja Reporter Kaczy?ski PRACOWNICY Wywiad Reporterzy Szef Klient Media Public Relations Problem Gazeta Twitter Relacje Tusk Agencje Google Rzecznik Firma Prawda Informacja Praktycy Dziennikarz PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl