Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, otrzyma? tytu? Media Gapa 2010 za wypowied?: "Nigdy nie uwa?a?em, ?e Polska to dziki kraj." - TVN 24 "Kropka nad i", 31.03.2010. Drugie miejsce przypad?o ministrowi spraw zagranicznych Rados?awowi Sikorskiemu za zdanie: "Tak wi?c ja osobi?cie nie widz? powodów do niepokoju o losy tego dochodzenia." o ?ledztwie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-30 | więcej »
"Najwi?kszy mit w zarz?dzaniu kryzysem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czas rozprawi? si? z najwi?kszym mitem w zarz?dzaniu kryzysem i komunikacj? kryzysow?, który od pó? wieku funkcjonuje w public relations. Chodzi o chi?ski ideogram przedstawiaj?cy kryzys. Wbrew obiegowej opinii (powtarzanej tak?e niestety przez niektórych ekspertów public relations) symbol 'kryzysu' nie oznacza tak?e 'szansy'. Zacz??o si? od s?ynnego przemówienia Johna F. Kennedy'ego 12 kwietnia [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-27 | więcej »
"Taniec kobry z mangust?, czyli 10 sterowników nowego PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Public relations to trudne zaj?cie – szef ocenia Ciebie wy??cznie na podstawie ostatniego materia?u w mediach o Twojej firmie. To, co robisz cz?sto wygl?da jak taniec kobry z mangust?, ale nie ma w tych pl?sach tyle gracji, dobrej woli i wzajemnego szacunku. Wi?kszo?? firm zajmuje si? jak?? form? public relations, najcz??ciej pod nazw? marketingu, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-23 | więcej »
"Krótki kurs rozwoju"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeszcze kilka lat temu wydawa?o mi si?, ?e Pressence Public Relations powinna by? ma?? agencj? PR rozrastaj?c? si? do pewnego okre?lonego (idealnego?) rozmiaru i formatu. To naiwne my?lenie prysn??o jak ba?ka mydlana, kiedy zda?em sobie spraw? z oczywistej dzi? dla mnie prawdy. Je?li firma stale si? nie rozwija, skazana jest na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-20 | więcej »
"Wy?wiczona spontaniczno?? wyst?pienia publicznego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Uwielbiam filmy i sztuki teatralne. Najlepsze przedstawienia sprawiaj? wra?enie autentycznie spontanicznych, gdy? aktorzy ?wiczyli swoje role dopóki, dopóty nie poczuli, ?e mog? o nich ca?kowicie zapomnie?. Warto wzi?? z nich przyk?ad w wyst?pieniach publicznych. Po opracowaniu g?ównego przes?ania ?wicz jego prezentacj? a? poczujesz, ?e mo?esz je swobodnie powtórzy? bez ?adnej ?ci?gi. Muzycy maj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-16 | więcej »
"Medialne lekarstwo na wybuja?e ego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Masz du?e ego? Oczywi?cie, ?e nie. Masz znajomych, przyjació?, wspó?pracowników, którzy maj? wybuja?e ego? Problem z lud?mi, którzy maj? nieproporcjonalnie du?e ego polega na tym, ?e w rozmowach z dziennikarzami lubi? popisywa? si? wiedz? i elokwencj?. Zasypuj? reportera gradem faktów, wymieniaj? mnóstwo liczb, sypi? jak z r?kawa przyk?adami - 1259 faktów i tylko troch? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-13 | więcej »
"Krótki audyt marki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Planujesz od?wie?y? wizerunek marki? Chcesz j? wzmocni?? A mo?e szykujesz si? do rewolucyjnej zmiany pozycjonowania firmy na rynku? Bez wzgl?du na plany nie podejmuj ?adnych decyzji bez zbadania co OBECNIE my?l? o Tobie klienci. Kiedy ostatnio przeprowadzi?e? badanie dlaczego klienci kupuj? Twoje produkty? Jak postrzegaj? Twoj? mark?? Co jest unikatowego w Twej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-09 | Komentarze [1] więcej »
"PR jak... uczciwo??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pomy?l o jednej osobie, która jest dla Ciebie uciele?nieniem s?owa "uczciwo??". Dlaczego tak s?dzisz? Czy jest to kto? kogo gorliwie na?ladujesz - lub chcesz na?ladowa?? Jakie zachowania doprowadzi?y do takiej percepcji tej osoby? Teraz pomy?l o dziewi?ciu innych osobach, które cenisz za nienagann? uczciwo?? i prawo??. Czy dokonujesz podzia?u na bardziej i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-06 | więcej »
"Jaki bud?et na public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile wydawa? na public relations w przysz?ym roku? ?eby by?o ciekawie za?ó?my, ?e szef nie jest zadowolony z obecnych wyników PR. Prawdopodobnie wydajesz za ma?o i na pewno wspó?pracujesz z niew?a?ciw? agencj? public relations. Je?eli nie wiesz ile wyda? na PR, przeczytaj krótk? ankiet?, która pomo?e lepiej zaplanowa? inwestycje na promocj? wizerunku i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Praktycy PRACOWNICY Klienci Public Firma Informacja Szef Media Gazeta Dziennikarze Relations Internet Rzecznik Reporter Tusk Wywiad Problem Twitter Google Agencje Gapa Reporterzy Komunikacja Kaczy?ski Dziennikarz Polska Klient Relacje PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Trzy punkty krytyczne w planie zarz?dzania sytuacj? kryzysow?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl