Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"WkurzonyDziennikarz.pl"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Redaktor w lokalnym dodatku regionalnej gazety na po?udniu Polski po napisaniu artyku?u chwyta za miot?? i sprz?ta redakcj?. Tak dorabia do skromnej pensji. 550 z?otych brutto i wierszówka. Jego kole?anka z pi?tnastoletnim sta?em ko?czy kurs zarz?dzania nieruchomo?ciami i planuje odej?cie z zawodu. Prasa w regionach traci racj? bytu, a wydawcom brakuje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-31 | Komentarze [2] więcej »
"Znowu s?uchamy radia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znowu s?uchamy radia. Wiosn? codziennie w??cza?o radio 83% Polaków ankietowanych przez Radio Track. To 8 punktów procentowych wi?cej ni? ubieg?ej jesieni. Radia s?ucha si? ?atwo. Prawie ka?dy telefon komórkowy i odtwarzacz mp3 jest wyposa?ony w odbiornik radiowy. Zwi?ksza si? liczba stacji radiowych nadaj?cych w Internecie. Ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie. W telewizji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-27 | więcej »
"Potrzebujesz inteligentnej konkurencji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wolisz inteligentn? konkurencj? czy g?upi?? Oczywi?cie, ?e inteligentn?, bo taka konkurencja nie zachowuje si? g?upio. Czy w trosce o wysoki "wspó?czynnik inteligencji" podzielisz si? z konkurencj? wa?nymi informacjami lub planami? Zdecydowana wi?kszo?? pytanych przeze mnie szefów firm woli trzyma? konkurencyjne firmy w b?ogiej nie?wiadomo?ci, szczególnie je?li dotyczy to strategicznych i taktycznych planów. S? przekonani, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-24 | więcej »
"Kryzys na ?yczenie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W górach za granic? zagin??a grupa alpinistów, ale ich rodziny nie mog? zmobilizowa? pracowników ambasady do energicznych poszukiwa?. Wdowa po oficerze, który zgin?? w Afganistanie mówi dziennikarzom, ?e ?o?nierze czasem chodz? g?odni. Ma?a grupa lokalnych sklepikarzy przeciwstawia si? planom budowy w okolicy ogromnego supermarketu. W?a?ciciel warsztatu samochodowego pozywa do s?du mi?dzynarodowego producenta aut, który [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-20 | więcej »
"Czy rozmiar jest wa?ny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy wielko?? agencji PR, która ma pomaga? Ci w komunikacji strategicznej jest wa?na? Zdecydowanie nie. Roztropny klient wie, ?e wielko?? agencji jest tylko jednym z elementów do rozwa?enia przed decyzj? o podj?ciu wspó?pracy. Bardziej liczy si? zespó?, który b?dzie go obs?ugiwa? i chemia mi?dzy lud?mi po stronie agencji i klienta. Dlatego na pocz?tek warto [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-17 | więcej »
"Po ludzku i profesjonalnie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W "Nowej Trybunie Opolskiej" przeczyta?em artyku? o Opolskim Centrum Onkologii, które odmówi?o leczenia kobiety w podesz?ym wieku, bo ze wzgl?du na zaawansowanie choroby "na terapi? jest ju? za pó?no i nie mo?na blokowa? ?ó?ka". "Zostawili mnie z chorob? ?ony samego w domu i mam tylko czeka? na jej ?mier?," rozpacza m??, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-13 | więcej »
"Z?ota godzina kryzysu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest taka godzina, która mo?e trwa? d?u?ej lub krócej ni? 60 minut. Mówi si? o niej "z?ota", bo od niej mo?e zale?e? Twoje ?ycie. Wszystkie podstawowe s?u?by ratownicze - pogotowie ratunkowe, stra? po?arna, policja - pierwsze kilkadziesi?t minut od wypadku nazywaj? "z?ot? godzin?". Jako?? i zakres pomocy udzielonej w tych krytycznych minutach [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-10 | Komentarze [1] więcej »
"Takie sobie pisanie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Czy znalaz?by pan chwilk?, aby oceni? efekt mojej pracy przy projektowaniu Internetowego Centrum Prasowego XXX?" pyta?a m?oda dama. Oczywi?cie, ?e oceni?em. Biuro prasowe online profesjonalnie zaprojektowane. Jasna konstrukcja, ?atwa nawigacja, ciekawa tre??. Problem tylko JEDEN. Dr?twe informacje prasowe. Tak wiem. ?yjemy w po?piechu. Brakuje czasu. Ale nie mo?e go zabrakn?? na rzeczy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-06 | Komentarze [1] więcej »
"Kawa czy herbata?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dobry i z?y policjant. Jeden przynosi kaw? i ciastko. Pozwala zadzwoni? do domu. Drugi krzyczy, grozi i nie u?ywa dezodorantu. Dobry i z?y dziennikarz. Obydwaj lubi? ogl?da? krymina?y. 1. "Dobry" reporter. Z niektórymi lud?mi po prostu mi?o si? rozmawia. S? tacy sympatyczni. Wydaje si?, ?e wszystko rozumiej? i pozwalaj? Ci mówi?, ile chcesz. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-08-03 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Dziennikarze Relations Rzecznik Pressence Praktycy Reporterzy Informacja Internet Twitter Google Szef Agencje Reporter Prawda Tusk Klienci Komunikacja PRACOWNICY Klient Gazeta Wywiad Problem Kaczy?ski Relacje Media Dziennikarz Firma Public GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
3. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
4. Mapa kluczowych komunikatów
5. Przysz?e lekcje z historii
6. Komunikacja w stresie
7. Smakowite micha?ki
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl