Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Anonimowe wypowiedzi w korporacyjnej komunikacji?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Anonimowo?? w dziennikarstwie to ostateczno?? – trzeba jej unika? za wszelk? cen?. Kiedy? redaktorzy zgadzali si? ukry? to?samo?? rozmówcy tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach, na przyk?ad, za kontakt z dziennikarzem grozi?y informatorowi sankcje karne. Dzisiaj w co drugim artykule prasowym – tak?e w presti?owych gazetach – codziennie czytam anonimowe wypowiedzi. S?dz?, ?e wynika [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-31 | więcej »
"10 b??dów w komunikacji spo?ecznej z epilogiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek trzy pytania: 1. Jak kosztem kilkuset tysi?cy z?otych wprowadzasz z powodzeniem gruntown? zmian? w polityce spo?ecznej, która ma ponad 50-letni? tradycj?? 2. Jak budujesz sojusze, przemieniasz emocje w logik? i wznosisz si? ponad swoje niezbywalne prawa? 3. Jak zdobywasz powszechne zainteresowanie opinii publicznej w t?tni?cym zmianami ?wiecie, w którym ludzie cierpi? na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-27 | więcej »
"Krótka przygoda z rzecznikiem prasowym"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Bywa ?e mimo znakomitego wywi?zania si? ze swoich obowi?zków sprzedawcy - lub takiego prze?wiadczenia - nadal nie mo?esz doprowadzi? do podpisania umowy. Co? takiego przytrafi?o mi si? dwa tygodnie temu. Bohaterem tej historii jest rzeczniczka prasowa instytucji pa?stwowej cz?sto krytykowanej w mediach. Rzeczniczka od ponad roku prenumeruje Pressence Newsletter. Dwa tygodnie temu [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-24 | Komentarze [1] więcej »
"Zaskakuj?ce korzy?ci z PR, czyli dlaczego w?a?nie Ty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na polskim rynku dzia?a ponad 200 agencji PR. Wi?kszo?? to ma?e firmy zatrudniaj?ce kilka osób, czyli takie jak Twoja. Wyró?nienie si? w tym t?umie to stosunkowo proste zadanie. Wystarczy oryginalny i odwa?ny pomys?. Du?o trudniejsze jest przekonanie klienta DLACZEGO powinien wspó?pracowa? z Tob?. Dlaczego ma wybra? w?a?nie Ciebie z setki innych równie dobrych [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-20 | więcej »
"Szable w d?o?, czyli jak dowodzi? armi? pracowników"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Sukces organizacji w du?ym stopniu zale?y od tego jak zarz?dzasz pracownikami. Co mo?esz zrobi?, ?eby pracownicy czuli, ?e pracuj? te? dla siebie, a nie tylko dla Twojej firmy? Zarz?dzanie pracownikami zwykle dotyczy sze?ciu obszarów: I. Analiza Zatrudnienia i Struktury Organizacji II. P?ace i Dodatkowe ?wiadczenia III. Rekrutacja i Dobór Pracowników IV. Szkolenia i Nauka V. Wyniki Pracy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-17 | więcej »
"Co jeszcze mo?emy zrobi? przed wyborami?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Katastrofa prezydenckiego tupolewa pod Smole?skiem, przy?pieszone wybory prezydenckie, trzy fale powodziowe, wybory samorz?dowe. To za nami. A przed nami? Ile czasu ma jeszcze przed sob? ten parlament? Kwarta?? Pó? roku? W ka?dym biurze poselskim i senatorskim czas rozpocz?? wsteczne odliczanie. Czas na wst?pne rozliczenie. Jako wyborcy jeszcze raz dok?adnie przeczytajmy wszystkie obietnice jakie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-13 | więcej »
"Cel, mierz, pal!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile milionów organizacje wyda?y w zesz?ym roku na dotarcie do swoich grup docelowych? Ile z tych ?rodków da?o efekt ?lepych nabojów? Du?o ognia, dymu i ha?asu. Nikogo nie sk?oni?y do zmiany opinii, nastawienia i zachowania. Nikogo nie pobudzi?y do dzia?ania. Przesadzam? To pomówmy tylko o pieni?dzach wydanych na PR. Pytania te same. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-10 | więcej »
"Skrucha i ?al w komunikacji kryzysowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaka jest ró?nica mi?dzy skruch? i ?alem? Jak to wp?ywa na tre?? przeprosin w komunikacji kryzysowej? ?al jest racjonaln?, przemy?lan? i czasami emocjonaln? reakcj? na niespodziewany, niezamierzony i cz?sto kosztowny wynik jakiego? wydarzenia lub dzia?ania. Uczucie skruchy dotyczy bólu i cierpienia zwi?zanego z poczuciem winy i wyrzutem sumienia po pope?nieniu nagannego czynu. Na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-07 | więcej »
"Wyzwanie PR, czyli co si? sta?o z prawd??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Prawda to esencja public relations – prawda dobrze opowiedziana. Wychowa?em si? w latach 60. i 70. ubieg?ego wieku. Ogl?da?em jeden kana? w czarno-bia?ej telewizji. S?ucha?em jednej stacji radiowej – Woln? Europ? skutecznie zag?usza? nadajnik w Gliwicach. Czyta?em jedn? lokaln? gazet?. Nie by?o kablówki ani telewizji satelitarnej. Nie mia?em komputera (nikt nie mia?) [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-03 | Komentarze [3] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Twitter Wywiad Komunikacja Praktycy Internet Klienci Tusk Firma Dziennikarze Media Pressence Szef Relations Informacja Kaczy?ski Public Reporter Reporterzy Polska PRACOWNICY Google Prawda Agencje Problem Gazeta Rzecznik Klient Gapa RelacjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
8. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
9. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl