Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"?wi?ska grypa - powtórka z hiszpanki?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pojawienie si? w Europie 7 przypadków zachorowa? na ?wi?sk? gryp? mo?e by? zapowiedzi? powtórki z ?miertelnej "hiszpanki" z 1918 roku, która zabi?a co najmniej 50 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. ?wiatowa Organizacja Zdrowia podnios?a stopie? zagro?enia pandemi? ?wi?skiej grypy na pi?ty stopie? w sze?ciostopniowej skali. Decyzj? podj?to w oparciu o analiz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-30 | Komentarze [1] więcej »
"W porz?dku?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Jak smakowa?o?" pyta kelnerka kiedy p?ac? za obiad w restauracji. "W porz?dku, ale no?e mog?yby by? bardziej ostre." Dlaczego tak mówi?? Bo lubi? t? restauracj?, dobrze ?ycz? jej w?a?cicielowi i dbam o swój ?o??dek. Jak odpowiadasz na to pytanie? "Dobrze", "W porz?dku", "Nie?le"? Wi?kszo?? z nas tak mówi. Dlaczego? Bo nie chcemy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-25 | więcej »
"Reporter chce do domu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze nie maj? du?ych wymaga?. Chc?, ?eby? oddzwania? na ich telefony, chc? ciekawej wypowiedzi, chc? dobrze wykona? swoj? prac? i chc?... i?? do domu. Nie komplikuj niepotrzebnie swoich relacji z mediami. Kiedy redaktor zleca dziennikarzowi napisanie artyku?u o Twojej firmie pierwsz? rzecz?, któr? robi reporter jest przejrzenie wszystkich dotychczasowych publikacji na Twój [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-21 | więcej »
"Wiosenne jasne my?lenie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wi?cej s?o?ca. D?u?sze dni. Wiosenny nastrój sprzyja jasnemu, twórczemu i pozytywnemu my?leniu :-) Jako praktyk PR odwo?uj?cy si? do naszej metody JASNEGO MY?LENIA, nie tylko regularnie analizujesz swój styl my?lenia, rozumiesz i ??czysz wszystkie elementy tego dynamicznego procesu, ale równie? szanujesz odpowiednie intelektualne standardy. Jest pewn? ironi?, ?e przez tysi?ce lat ludzie tyle [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-11 | więcej »
"Pro?ba o medialny sponsoring"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pomagamy polskim dzieciom na Litwie. Zbieramy pieni?dze dla niepe?nosprawnych. Chcemy nakarmi? bezdomnych. Kiedy zg?aszasz si? do stacji telewizyjnej z propozycj? sponsorowania przez ni? Twojej imprezy, pami?taj, ?e w kolejce ustawia si? wiele innych organizacji - ka?da popiera szlachetny cel. Oto kilka kwestii, których rozwa?enie pomo?e wyró?ni? si? w t?umie. Co chcesz powiedzie? Stacje telewizyjne interesuj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-06 | więcej »
"Kiedy media na pewno o Tobie powiedz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest tylko jedna jedyna okoliczno?? kiedy media na pewno zainteresuj? si? Tob?, Twoj? organizacj?, produktem lub us?ug?. I jest to sytuacja, za któr? najmniej t?sknisz. Mam na my?li – kryzys. Nie jest to ani przyjemne, ani sprawiedliwe, ale zdarza si? cz?sto. Jako spo?ecze?stwo wiemy, ?e w kryzysie ujawnia si? prawdziwy charakter cz?owieka. Poniewa? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klient Kaczy?ski Twitter Szef Praktycy PRACOWNICY Internet Pressence Reporterzy Rzecznik Problem Polska Relations Klienci Dziennikarz Wywiad Komunikacja Gapa Relacje Google Public Gazeta Informacja Prawda Media Firma Dziennikarze Agencje Reporter TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
3. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
4. Mapa kluczowych komunikatów
5. Komunikacja w stresie
6. Przysz?e lekcje z historii
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Smakowite micha?ki
10. Nie wystarczy mówi? prawd?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl