Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-02-02
"Znowu to samo..."

Znowu to samo...

Budzisz si? rano zadowolony z siebie i ?ycia.

Aromatyczna kawa, ?wie?e bu?eczki, spacer z psem, a? tu nagle - bum! Znowu musisz zmieni? wszystkie plany nie tylko na dzi?, jutro i pojutrze, ale mo?e i na d?u?ej. I co jeszcze bardziej frustruj?ce - znowu okoliczno?ci przykrego wydarzenia s? podejrzanie znajome. Wiesz o czym mówi??

Znowu - lider partii wo?a o pokój.

Znowu - min?? Ci? awans.

Znowu - klient odrzuci? projekt bud?etu PR na nowy rok.

Znowu - przydzielono Ci do wspó?pracy najmniej sympatyczn? osob? w firmie.

Znowu - jeste? oskar?ony o co? czego nie zrobi?e?.

Znowu - wirus skasowa? list? kontaktów w programie pocztowym.

Znowu - przysz?a podwy?ka za wynajem biura.

Znowu - zawiód? Ci? dziennikarz, do którego mia?e? absolutne zaufanie.

Znowu - osoba, któr? kochasz zaczyna traktowa? Ci? przedmiotowo.

Znowu - Twój partner w interesach wymiguje si? od pracy.

Ta lista mo?e by? oczywi?cie du?o d?u?sza. ?ycie pe?ne jest niespodzianek. Od czasu do czasu tak?e tych z kategorii "znowu to samo". Dlaczego tak si? dzieje? Czy to tylko niefortunny zbieg okoliczno?ci? Czy mo?na kogo? za to wini?? Czy mog? co? zrobi?, aby wyrwa? si? z tego zakl?tego kr?gu rozczarowa? i niepowodze??

Zmiana za zmian?

W mojej pracy konsultanta PR mam do czynienia z ci?g?? zmian?. To, co by?o dobre wczoraj nie musi by? wystarczaj?ce dobre dzisiaj. Ten kto si? nie rozwija, cofa si?. W public relations - jak w ?yciu - jeste?my skazani na zmiany, wi?c lepiej, ?eby to by?y zmiany pozytywne.

Wszystkie systemy w jakich funkcjonujemy - Wszech?wiat, nasza planeta, nasze cia?o i nasze relacje z innymi lud?mi - kieruj? si? ku wi?kszej ?wiadomo?ci, pe?niejszej ekspresji i pe?niejszej egzystencji. Ka?de nasze do?wiadczenie - tak?e to z dziedziny PR - jest okazj? do rozwoju naszej ?wiadomo?ci, ?ycia uczuciowego i wiedzy. Innymi s?owy - jeste?my stworzeni dla rozwoju.

Zbieg okoliczno?ci? Nie s?dz?. Kogo? nale?y za to wini?? Nie. Mo?e raczej nale?y mu podzi?kowa?.

Tydzie? temu umówi?em si? na wizyt? u dentysty. Wyjecha?em z domu z "odpowiednim wyprzedzeniem" bior?c poprawk? na miejskie korki. I czy dasz wiar?? Na ka?dym skrzy?owaniu trafia?em na czerwone ?wiat?o. Czy kto? s?ysza? o zielonej fali? Ale czy kto? j? widzia??

Siedz?c za kierownic? obwinia?em siebie za brak wyobra?ni w przewidywaniu niespodzianek na drodze, a miejskich planistów za niedostatek umiej?tno?ci w organizacji ruchu. Zdenerwowanie i frustracja ros?y na ka?dych kolejnych czerwonych ?wiat?ach. Bola? nie tylko jeden z?b, ale czu?em rwanie w ca?ej szcz?ce!

W pewnym momencie licz?c ka?d? sekund? najd?u?szego w historii ?wiata postoju co? do mnie dotar?o. Tak to pami?tam:

"Dlaczego to zawsze przytrafia si? w?a?nie mnie?" (Warczenie, przewracanie oczami, tupanie, obwinianie, parskanie) I na koniec, "No jasne. Chodzi o to, ?ebym si? czego? nauczy?. Poniewa? to ci?gle to mnie wraca, mog? wyci?gn?? z tego wnioski albo za ka?dym razem wprowadza? si? w ten makabryczny stan ducha do ko?ca ?ycia! Czego wi?c mog? si? nauczy?? I jak zamieni? to w pozytywne do?wiadczenie?"

I nag?y przeb?ysk geniuszu. "Chodzi o to, ?eby pogodzi? si? z tym na co nie mam wp?ywu. Nie mam absolutnie ?adnego wp?ywu na tempo zmiany ?wiate? na skrzy?owaniach i na liczb? samochodów w ruchu ulicznym. Jest to ca?kowicie poza mn?! Mog?em wyjecha? z domu troch? wcze?niej, ale tego nie zrobi?em. Teraz mog? tylko opanowa? zdenerwowanie i zrelaksowa? si? albo bezwstydnie i niezas?u?enie katowa? swoje cia?o i umys?. Czas, ?eby nauczy? si? troch?... cierpliwo?ci."

Czekaj?c na kolejn? zmian? ?wiate? wzi??em g??boki oddech i ... zacz??em si? g?o?no ?mia? z samego siebie. Ile to razy ?ród?em mojego zdenerwowania i frustracji by?a niecierpliwo??. My?la?em te? o innych trudnych sytuacjach, które mo?na by?o wykorzysta? "edukacyjnie".

Doje?d?aj?c do nast?pnego skrzy?owania by?em ju? kompletnie wyluzowany. Podzi?kowa?em sobie pi?knie na widok czerwonego ?wiat?a. "Dzi?kuj?!"

Doje?d?aj?c do nast?pnego skrzy?owania prosi?em o czerwone ?wiat?o, "Prosz?, daj mi czerwone. Daj mi jeszcze jedn? szans?... Bardzo tego potrzebuj?." By?o czerwone.

Pozosta?? cz??? trasy sp?dzi?em w weso?ym nastroju. Na parking wjecha?em kwadrans spó?niony. Nie bieg?em po schodach. Dostojnie po nich wchodzi?em. U?miechni?ty. Zrelaksowany. Zadowolony.

Nast?pnym razem kiedy b?d? spó?niony nie ze swojej winy, prawdopodobnie nie wpadn? bezmy?lnie w pu?apk? niecierpliwo?ci. A nawet je?li mi si? to nie uda, szybciej si? z niej wyzwol?. I z wi?kszym u?miechem :-)

Konkluzja

Czego to uczy praktyka PR? Tego, ?e denty?ci czasami musz? czeka? na kierowców? Tego, ?e trzeba ufa? swemu instynktowi? Tego, ?e nie ma sytuacji bez wyj?cia? Tego, ?e kiedy si? cz?owiek ?pieszy, to si? diabe? cieszy?

Ka?dy musi odpowiedzie? sobie sam. Proponuj? jednak, ?eby? uwa?niej przyjrza? si? temu co "znowu" przytrafi Ci si? w tym tygodniu. Wcze?niej czy pó?niej, to przyjdzie. Bo przecie? zawsze przychodzi...

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Firma Pressence Tusk Agencje Szef Relations Informacja Rzecznik Dziennikarz Kaczy?ski Media Internet Google Polska Gapa Dziennikarze Klient Reporter Wywiad Problem Praktycy Public Klienci Reporterzy Prawda Komunikacja Twitter Relacje Gazeta PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl