Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-06-25
"Radio i telewizja w kampanii PR"

Radio i telewizja w kampanii PR

Nie znam klienta agencji PR, który wyobra?a sobie skuteczn? kampani? PR bez radia i/lub telewizji. Je?li jednak musimy wybiera?, bo na przyk?ad bud?et jest skromny, co lepsze: radio czy telewizja?

W idealnym ?wiecie radzi?bym jedno i drugie. Skoro trzeba wybiera?, we?my pod uwag? temat kampanii, grup? docelow? i to, co chcemy osi?gn?? (cele).

Przyjrzyjmy si? silnym i s?abym stronom obydwu mediów zaczynaj?c – wed?ug starsze?stwa – od radia.

1. Radio

Radio jest dobrym medium uzupe?niaj?cym przekaz telewizyjny. Mo?na go s?ucha? nie tylko w domu czy pracy, ale tak?e w samochodzie, na rowerze i w parku. Stacje radiowe s? w du?ych i ma?ych miastach.

Ka?da stacja ma pasmo o najwi?kszej s?uchalno?ci – zwykle jest to pasmo poranne. Program w wi?kszo?ci nadawany jest na ?ywo, co na przyk?ad zwi?ksza kontrol? nad tym, co us?ysz? s?uchacze w wywiadzie z rzecznikiem prasowym.

Wywiady maj? ró?n? d?ugo?? – od kilku minut w pa?mie porannym do kilkunastu po po?udniu lub wieczorem. W ma?ych stacjach radiowych wywiady s? d?u?sze. Du?e stacje komercyjne ch?tnie wykorzystuj? w dziennikach w ci?gu dnia krótkie wypowiedzi z porannego wywiadu.

Radio cieszy si? wi?kszym zaufaniem od telewizji i lepiej nadaje si? do bezpo?rednich kontaktów z konsumentami (jest mo?liwo?? rozmowy ze s?uchaczami na antenie). Je?li potrzebujesz wi?cej czasu na przekazanie najwa?niejszych informacji, wybierz radio.

Radio publiczne ma wi?cej starszych s?uchaczy (grupa 45-65 lat). Stacje komercyjne s? ch?tniej s?uchane przez m?odzie?.

Uwaga: w radiu mog? wyst?powa? rzecznicy prasowi z mi?ym g?osem i nienagann? dykcj?, umiej?cy mówi? krótko, ?ywo i barwnie, ?wiadomi roli wyobra?ni w komunikacji.

2. Telewizja

Telewizja to ruch, d?wi?k i kolor. W telewizji obraz czasem jest wa?niejszy od s?owa. Wi?ksza jest te? rola j?zyka cia?a i emocji.

W telewizji mo?na zademonstrowa? produkt w tym samym czasie ogromnej widowni, ale nie ma czasu na szczegó?owe wyja?nienia. Stacje telewizyjne s? tylko w du?ych miastach.

Popularne programy informacyjne maj? milionow? publiczno??. Kilka sekund na ekranie w porze najwi?kszej ogl?dalno?ci szybko zwi?ksza rozpoznawalno?? i wp?yw.

Krótki czas na wypowied? w telewizji zmusza do szybkiego przechodzenia do sedna i rozpoczynania ka?dej odpowiedzi od najwa?niejszego argumentu.

Nie wolno lekcewa?y? telewizji regionalnej. Ka?da stacja daje fantastyczn? mo?liwo?? dotarcia do konkretnej grupy widzów z przekazami dopasowanymi do ich potrzeb.

Uwaga: w telewizji mog? wyst?powa? rzecznicy prasowi o mi?ej aparycji z dobr? dykcj?, ?wiadomi roli j?zyka cia?a, umiej?cy mówi? zwi??le, dynamicznie i konkretnie.

Konkluzja

Radio i telewizja s? znakomitymi kana?ami komunikacji – ka?dy ma swoje silne i s?abe strony. Przed decyzj? o wyborze optymalnego medium trzeba zdecydowa? co chcesz powiedzie?, do kogo i po co to robisz.

Je?li nie wiesz jakie medium wybra? do swojej kampanii PR, prosimy o kontakt. Ch?tnie pomo?emy. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Gapa Media Praktycy Firma Internet Pressence Reporterzy Informacja Szef Relations Klienci Prawda Relacje Twitter Dziennikarz Kaczy?ski Wywiad Gazeta Agencje Google Public Tusk Rzecznik Klient Komunikacja Dziennikarze Problem Reporter PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl