Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-11-08
"Nie wiedzia?e?, ?e jeste? liderem opinii?"

Nie wiedzia?e?, ?e jeste? liderem opinii?

Im g??biej w las, tym wi?cej drzew. Ale nie zobaczysz lasu je?li b?dziesz ogl?da? poszczególne drzewa – jedno po drugim. Skupianie si? na szczegó?ach utrudnia lub nawet uniemo?liwia dostrze?enie ca?o?ci.

W pracy skupiasz si? na rozwi?zywaniu bie??cych problemów. My?lisz o nowych produktach, ulepszasz us?ugi i szukasz nowych klientów. Nie zauwa?asz jednej wa?nej rzeczy: dzi?ki g??bokiej i szerokiej wiedzy oraz bogatemu do?wiadczeniu zosta?e? ekspertem w swojej bran?y.

Mo?e to skromno??, mo?e brak czasu na refleksj?, ale wi?kszo?? przedsi?biorców nie docenia prawdziwej warto?ci swojej wiedzy. Nie my?l? o sobie jako o ekspertach, których do?wiadczenie upowa?nia do udzia?u w publicznych debatach na wa?ne tematy. A przecie? nauka nie posz?a w las.

Budowanie reputacji lidera opinii

W Pressence Public Relations pomagamy naszym klientom zdoby? i utrzyma? przewag? nad konkurencj? poprzez zbudowanie autorytetu bran?owego eksperta i lidera opinii. Zach?camy do pisania fachowych artyku?ów, prowadzenia autorskiego bloga oraz komentowania aktualnych wydarze? i nowych trendów. Najtrudniej jednak przychodzi przekonanie klientów, ?e maj? co? cennego i wyj?tkowego do powiedzenia.

Je?eli chcesz si? pozytywnie wyró?ni? jako "ten, który wie najlepiej", od?ó? na bok w?tpliwo?ci jak du?o jeszcze musisz si? nauczy? i pos?uchaj co mówimy na naszych szkoleniach medialnych:

1. Nie chodzi o to, co wiesz, ale o kontakt z mediami.

Gdyby to nie by? najlepszy ekspert, nie by?oby go w mediach – tak my?l? ludzie o "ekspercie", którego komentarz przeczytali w gazecie lub us?yszeli w radiowym wywiadzie. On nie wie wi?cej od Ciebie, ale czytelnicy i s?uchacze niestety uwa?aj? inaczej. Prawda jest taka, ?e jedyne co was dzieli to fakt, ?e ten "ekspert" znalaz? drog? do mediów a Ty nie.

Obydwaj jeste?cie do?wiadczonymi profesjonalistami, ale media o Tobie nie wiedz?. Dziennikarze kontaktuj? si? z ekspertami, których znaj? lub cytuj? tych, którzy publikuj? ciekawe opinie. Tutaj nie ma magicznych sztuczek – nikt nie ma wi?kszych praw od Ciebie. W mediach s? ci, którzy chc? by?.

2. Wiesz wi?cej ni? Ci si? wydaje.

Wspó?pracuj?c na co dzie? z fachowcami, którzy maj? podobn? wiedz?, mówi? tym samym j?zykiem i dobrze si? rozumiej? przyzwyczajasz si? do my?lenia, ?e to, co robisz nie jest wyj?tkowe, a Twoja wiedza jest powszechna (ka?dy to wie). Dopiero kiedy rozmawiasz z lud?mi spoza swojej bran?y lub specjalizacji, rozumiesz, ?e to, co wiesz ma specjaln? warto??.

Czasem wystarczy zrobi? dwa kroki wstecz i zastanowi? si? co wiedz? Twoi klienci i dziennikarze. To mo?e by? trudne za pierwszym razem, ale warto spróbowa?, ?eby dostrzec, ?e wiesz wi?cej ni? Ci si? wydaje.

3. Decyduje nowe uj?cie tematu.

Jedn? z cenniejszych umiej?tno?ci specjalisty PR jest znalezienie najlepszego uj?cia dla konkretnego tematu. Ten talent przydaje si? tak?e w pozycjonowaniu lidera bran?y.

Media potrzebuj? eksperta, który potrafi przedstawi? swoje stanowisko w oryginalny i przekonuj?cy sposób. Na przyk?ad, ma?o kogo zainteresuje temat "Moje osobiste przemy?lenia o planach kryzysowych". Je?li jednak ten sam temat przedstawisz inaczej, na przyk?ad "5 powodów dlaczego warto inwestowa? w plany kryzysowe", zainteresowanie od razu wzro?nie. Temat ten sam, ale w innym uj?ciu.

Je?li dysponujesz bardzo wyspecjalizowan? wiedz?, nie ograniczaj si? do komentarzy wy??cznie na ten temat. Poszukaj punktów stycznych z pokrewnymi dziedzinami. Na przyk?ad ekspert zarz?dzania kryzysowego mo?e komentowa? skandale celebrytów, trener medialny wypowiada? si? na temat j?zyka cia?a polityków a le?niczy mówi? o dobrym wp?ywie na zdrowie bliskiego kontaktu z przyrod?. Chodzi o to, ?eby nie zamyka? si? w swojej specjalno?ci, ale poszerza? grup? potencjalnych klientów.

Konkluzja

Budowanie reputacji eksperta jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zdobycia trwa?ej przewagi nad konkurencj?. Klienci i konsumenci – dzi?ki aktywno?ci eksperta w mediach – kojarz? jego mark? z najwy?sz? jako?ci?, bogat? wiedz? i fachowym do?wiadczeniem.

Wszystko zaczyna si? jednak od zmiany my?lenia. Tak jak mówimy: jeste? liderem opinii. Nauka przecie? nie posz?a w las.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 1.67 MediaGapa - ocena artykułu: 1.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Firma Public Rzecznik Tusk Informacja Google PRACOWNICY Kaczy?ski Problem Gapa Relacje Reporterzy Reporter Relations Twitter Komunikacja Media Wywiad Szef Gazeta Pressence Dziennikarz Dziennikarze Polska Praktycy Klient Prawda Internet AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl