Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-06-29
"Konsumenci nie zmieniaj? si? na ??danie agencji PR"

Konsumenci nie zmieniaj? si? na ??danie agencji PR

W ?wiecie public relations mo?na obecnie spotka? dwie grupy praktyków PR.

Przedstawiciele pierwszej grupy uwa?aj?, ?e w PR nic si? nie zmienia. To w?a?nie oni s?dz?, ?e ludzie do ko?ca ?wiata b?d? jedli okropne hamburgery i w telewizji w sezonie wakacyjnym b?d? tylko powtórki. Kiedy maj? problem w komunikacji z konsumentami og?aszaj? konkurs, w którym mo?na wygra? milion hamburgerów prosto od krowy lub zaproszenie na obiad z prezesem TVP. Problemu to nie rozwi?zuje, ale przez chwil? jest mi?o i syto.

W drugiej grupie dominuje prze?wiadczenie (granicz?ce z paranoj?), ?e wszystko wokó? nas si? szybko zmienia. To w?a?nie oni wykupuj? na?ogowo w ksi?garniach wszystkie ksi??ki, które og?aszaj? czego? koniec lub pocz?tek, na przyk?ad "Koniec tradycyjnej komunikacji kryzysowej" albo "Nowe sposoby manipulacji mediami".

Obydwie grupy s? w b??dzie.

Dwie zmiany

?ycie si? zmienia i my zmieniamy si? tak?e. Niektóre zmiany s? b?yskawiczne. Zapytaj na przyk?ad kogo? komu zepsu? si? komputer albo zabrak?o benzyny na autostradzie. Niektóre zmiany s? prawie niezauwa?alne. Na przyk?ad przybieranie na wadze. Albo utrata pewno?ci siebie.

Ale nie ka?da zmiana ko?czy si? obci?ciem g?owy. Nie ka?da przynosi nowy kurs franka szwajcarskiego. Nie ka?da zmienia WIBOR.

Amator PR albo ignoruje zmiany albo je gloryfikuje. Zmiany to nic nowego po s?o?cem – by?y w ?redniowieczu i podczas rewolucji francuskiej. Najnowsze widzieli?my w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej. My?l?, ?e to nie ostatnie zmiany.

Najwi?cej ludzi, którzy w kó?ko mówi? o zmianach mo?na spotka? w mediach spo?eczno?ciowych, na konferencjach PR i w ksi?garniach przy pó?kach z bestsellerami.

Dla nich najwa?niejsze jest to, co w?a?nie widz?. Maj? absolutn? pewno??, ?e to w czym uczestnicz? jest punktem prze?omowym w ich ?yciu (#punktzwrotny), a to, co si? wydarzy?o wcze?niej (na przyk?ad wczoraj) nie ma wi?kszego znaczenia. Dla nich liczy si? tylko teraz. Nie, nie b?d? teraz u?ywa? brzydkich wyrazów.

Tradycja i zmiana

Jestem naprawd? pod ogromnym wra?eniem wszystkich histerycznych artyku?ów, prezentacji, wyst?pie? na konferencjach, filozoficznych debat i ksi??ek anonsuj?cych "nowy pocz?tek", "nowe otwarcie" lub "nowe wyzwania".

Ja widz? co? innego. Ludzie nadal wol? kupowa? w tradycyjnych sklepach ni? w Internecie. Wol? p?aci? gotówk? lub kart? ni? telefonem komórkowym. Wol? ogl?da? filmy w telewizji a nie w komputerze. Wol? spacerowa? w prawdziwym parku ni? w wirtualnym.

Czy ?wiat wokó? nas si? zmienia? Oczywi?cie, ?e tak. Czy ja si? zmieniam? Jeszcze jak!

Ale bez przesady. Jako praktycy PR nie mo?emy przecenia? apetytu konsumentów na zmiany swoich przyzwyczaje? i nie docenia? ich przywi?zania do tradycyjnych i sprawdzonych wzorców my?lenia i zachowania.

Konsumenci nie zmieni? si? kiedy my b?dziemy tego chcieli, ale kiedy sami b?d? mieli na to ochot?. I to si? szybko nie zmieni.

Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Polska Reporter Rzecznik Twitter Media Praktycy Klient Komunikacja Szef Gapa Dziennikarz Klienci Tusk Pressence Prawda Reporterzy Google Agencje PRACOWNICY Gazeta Dziennikarze Informacja Internet Relations Wywiad Firma Relacje Public Problem Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl