Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-02-09
"10 podchwytliwych pyta? reportera w wywiadzie dla mediów"

10 podchwytliwych pyta? reportera w wywiadzie dla mediów

Na pocz?tku ka?dego szkolenia medialnego pytam uczestników co s?dz? o dziennikarzach i mediach. Rzadko s?ysz? pozytywne opinie, ale w trakcie szkolenia – kiedy poznaj? tajniki mediów i nabieraj? pewno?ci siebie w kontaktach z dziennikarzami – powoli zmieniaj? zdanie na lepsze.

Reporterzy s? mistrzami w zadawaniu pyta? i docieraniu do sedna sprawy. Nawet najbardziej do?wiadczony rozmówca musi stale mie? si? na baczno?ci i uwa?a?, by nie powiedzie? czego?, co mu zaszkodzi.

Czasem pytania s? nieprzyjemne, czasem agresywne, czasem nawet obra?liwe, na przyk?ad "Dlaczego my?li pan tylko o sobie?", "Jak d?ugo zyski b?d? wa?niejsze od ochrony ?rodowiska?", "Rz?dzicie ju? tyle lat. Jak mo?na by?o tego nie dopilnowa??".

Czego si? nie robi, ?eby zdoby? ciekaw? informacj?, prawda?

Oto 10 podchwytliwych reporterskich pyta?:

1. Pierwsze pytanie

Zgodzi?e? si? na wywiad na konkretny temat, ale reporter zaczyna od zupe?nie innej kwestii. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny w lokalnych stacjach radiowych. Dziennikarze maj? ma?o czasu na przygotowanie si? do wywiadu, bo do dwugodzinnego porannego programu zapraszaj? nawet 10 go?ci.

Czasem dziennikarz chce w ten sposób zaskoczy? rozmówc?. "Widz?, ?e chodzi? pan do takiej i takiej szko?y, ale nikt tam pana nie pami?ta. Dlaczego?" albo "Co pan s?dzi o wynikach naszych sportowców na Olimpiadzie w Soczi?".

2. Pytanie na rozgrzewk?

Pierwsze pytanie czasem brzmi niewinnie: "Wspaniale pan wygl?da. Opalona twarz, znakomita figura, roze?miane oczy. By? pan na urlopie?" Opowiadasz o zimowej eskapadzie z rodzin? na Karaiby lub dwóch tygodniach na nartach w Dolomitach – by?o wspaniale.

K?opot w tym, ?e w artykule, który le?y przed dziennikarzem mo?na przeczyta?, ?e Twoi pracownicy od dwóch lat nie dostali podwy?ki i szykuj? si? zwolnienia.

Reporter mo?e wykorzysta? wszystko, co powiesz – tak?e przed "oficjalnym" rozpocz?ciem wywiadu.

3. Sugerowanie odpowiedzi

Dziennikarze czasem u?ywaj? w pytaniach negatywnych wyra?e?. Rozmówca odrzucaj?c oskar?enie powtarza jego tre??. Na przyk?ad, "Czy to pana nie denerwuje?" "Nie powiem, ?e to mnie nie denerwuje..." I dziennikarz ma ju? gotowy cytat do wykorzystania w artykule.

Nie powtarzaj negatywnych wyra?e?.

4. Spekulacje

Reporterzy maj? bzika na punkcie przysz?o?ci – chc? wiedzie? co b?dzie jutro. Odpowied? na pytanie "Co by by?o gdyby..." jest ciekawa dla mediów, ale ryzykowna dla rozmówcy. Nawet pytanie: "Jakich zysków spodziewacie si? w tym roku?" mo?e przysporzy? wiele k?opotów.

Snucie hipotez o tym, co si? mo?e wydarzy? i jakie wywo?a skutki jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji kryzysowej. Je?li czego? nie wiesz, nie mów o tym.

5. Pytanie dwucz??ciowe

Dziennikarz czasem zadaje pytanie z tez?. Na przyk?ad, "Wiem, ?e szykujecie premier? nowego produktu. Jak to zmieni rynek w ci?gu pó? roku?" lub "Firma zwolni wkrótce cz??? za?ogi. Wszyscy o tym wiemy. Jakie to wywo?a skutki na lokalnym rynku pracy?"

Dobrze je?li teza jest prawdziwa. Je?eli jednak tak nie jest, sprostuj j? przed udzieleniem odpowiedzi.

6. Osobiste pytanie

Przekaza?e? oficjalne stanowisko swej organizacji – sprawnie, rzeczowo i przekonuj?co.

Dziennikarz w kolejnym pytaniu chce pozna? Twoje osobiste zdanie: "Czy chcia?by pan mieszka? w s?siedztwie elektrowni atomowej/hipermarketu/autostrady?" Albo "Co pan ostatnio zrobi? dla bezdomnych?"

7. Dodatkowe szczegó?y

Dziennikarz prosi o dodatkowe informacje. Nie ma sprawy. Ale jak chce je wykorzysta?? Czy jako ?ród?o pojawi si? Twoja firma czy Ty sam? Czy to wymaga skomentowania poczyna? konkurencji czy przekazania poufnych danych handlowych?

To, co przeka?esz jako uzupe?nienie g?ównego przes?ania mo?e – ku Twemu ogromnego zaskoczeniu – zdoby? miano sensacyjnej informacji.

8. Cz?sto powtarzane pytanie

Dziennikarz zadaje trudne pytanie, na które odpowiadasz zgodnie z wybran? taktyk?. Niezadowolony z odpowiedzi pyta o to samo w inny sposób. Albo wraca do tej kwestii po kilku innych pytaniach. Przeprasza i ponownie powtarza pytanie. I tak w kó?ko Macieju.

Dziennikarz wie, ?e ludzie pytani o to samo kilka razy z rz?du (z nudy, grzeczno?ci lub obydwu tych powodów) zmieniaj? troch? tre?? odpowiedzi. A to zach?ca go do dr??enia tematu i tropienia nie?cis?o?ci. "Przed chwil? mówi? pan co? innego..."

9. Zaskoczenie

Kiedy wydaje si?, ?e odpowiedzia?e? ju? na wszystkie pytania, reporter nagle przechodzi do zupe?nie innego tematu.

Poniewa? s? to ostatnie minuty wywiadu, odpowiedz krótko i ogólnie i szybko przejd? w podsumowaniu do jednego z kluczowych komunikatów.

10. Ostatnie pytanie

Dziennikarz zada? seri? trudnych, ale rzeczowych pyta? – na wszystkie dobrze odpowiedzia?e?. Od?o?y? d?ugopis i dyktafon. Pada ostatnie pytanie: "Naprawd? wszystko pan mi powiedzia??", "Mo?e umówimy si? na kolejny wywiad za miesi?c, je?eli nadal pan b?dzie ministrem?", "Podoba si? panu projekt nowej ustawy krytykowanej gremialnie przez opozycj??"

Zostawienie najgorszego pytania na koniec kiedy masz ma?o czasu na t?umaczenie lub obron? to stara sztuczka nieprzyjemnych dziennikarzy – nie daj si? zaskoczy? w ostatniej minucie wywiadu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Kaczy?ski Reporter Firma Wywiad Klient PRACOWNICY Pressence Rzecznik Klienci Gazeta Praktycy Agencje Prawda Informacja Relations Media Problem Szef Twitter Relacje Dziennikarze Gapa Google Dziennikarz Internet Tusk Komunikacja Reporterzy PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Jak prze?y? nalot mediów
3. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
4. Media nie wygrywaj? wyborów
5. Nie jestem osob?, która kupczy...
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Co ??czy PR z lataniem samolotem
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. Relacje szefa firmy z mediami
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl