Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-04-07
"Jak wyst?pi? w radiu ostatni raz"

Jak wyst?pi? w radiu ostatni raz

Kiedy jeste? w radiu, unikaj 10 podstawowych b??dów, których pope?nienie mo?e zniech?ci? reportera do ponownego zaproszenia przed mikrofon.

Moje uwagi dotycz? zachowania wobec dziennikarza i producenta audycji.

B??d 1: Brak listy tematów, w których jeste? ekspertem. Tak? list? mo?esz umie?ci? na swojej witrynie WWW.

Dziennikarze codziennie rozmawiaj? z wieloma osobami i musz? si? do tych wywiadów przygotowa?. Kiedy dostarczasz list? tematów/pyta?, u?atwiasz im ?ycie. Czy skorzystaj? z Twojej sugestii to inna kwestia.

Przy okazji, dziennikarz poczuje si? na pewno lepiej, je?eli pozwolisz mu wykaza? si? fachow? wiedz?. Ka?dy chce wygl?da? na osob?, która wie o czym mówi - dziennikarz te?, nawet je?li jest inaczej :-)

B??d 2: Przygotowanie listy pyta? bez prze?wiczenia odpowiedzi.

Grzech niewybaczalny. S?uchacze od razu to wychwyc? i mo?esz mi wierzy? - dziennikarz te? b?dzie d?ugo to pami?ta?.

B??d 3: Brak notatki biograficznej. Kim jeste?? Gdzie studiowa?e?? Gdzie pracowa?e?? Co robisz teraz?

B??d 3a: Przygotowanie notatki biograficznej z b??dami rzeczowymi, wype?nionej nieistotnymi danymi. Kto ma czas to wszystko przeczyta??

B??d 4: Ci?g?e wspominanie w wywiadzie o produkcie/us?udze.

?aden dziennikarz nie b?dzie mia? nic przeciwko wymienieniu raz nazwy produktu/us?ugi, ale notoryczne powracanie do tego zrujnuje Ci reputacj?.

B??d 5: Rozpoczynanie odpowiedzi zanim dziennikarz sko?czy pytanie.

Po pierwsze, to niegrzeczne. Po drugie, zanim dziennikarz nie sko?czy pytania, nie wiesz na pewno do czego zmierza. To prawda, ?e dziennikarz te? czasem tego nie wie, ale jest gospodarzem i to on prowadzi rozmow?. Po trzecie, s?uchacze czuj? si? zagubieni, bo nie wiedz? o co w rozmowie chodzi. Taki "dysonans poznawczy" utrudnia skupienie si? na tre?ci rozmowy.

B??d 6: Wykorzystanie w wywiadzie d?ugiej historii zaczerpni?tej z prezentacji lub wyst?pienia publicznego.

Radio to medium, w którym króluje rozmowa, nie prezentacja. Historie, które sprawdzaj? si? na seminarium lub wyk?adzie, blado wypadaj? w eterze.

B??d 7: Zadawanie prowadz?cemu zaskakuj?cych pyta?.

Wiem, ?e chcia?by?, ?eby dziennikarz non stop dok?adnie s?ucha? tego, co mówisz. Prawda jest taka, ?e uwag? dziennikarza rozprasza to, co dzieje si? w studiu i to, co wida? przez szyb? w re?yserce. Dziennikarz mo?e czu? si? zak?opotany pytaniem, na które nie jest w stanie od razu odpowiedzie? - to zak?opotanie mo?e udzieli? si? s?uchaczom.

B??d 8: Powtarzanie, "Jak ju? wcze?niej mówi?em..."

To tak jakby? powiedzia?, "To szczyt g?upoty pyta? o to ponownie". Po prostu, odpowiedz grzecznie u?ywaj?c innych s?ów.

B??d 9: Zwracanie si? do dziennikarza po imieniu w ka?dej odpowiedzi.

S?uchacze maj? wra?enie, ?e pods?uchuj? towarzysk? pogaw?dk? i nie oni s? najwa?niejsi. Trzykrotne wymienienie imienia dziennikarza podczas wywiadu (pocz?tek, ?rodek i koniec) jest jak najbardziej na miejscu - robienie tego cz??ciej brzmi dziwnie.

B??d 10: Zapomnienie o wys?aniu odr?cznego podzi?kowania za wywiad.

To zawsze robi *ogromne* wra?enie, bo ma?o osób o tym pami?ta. E-mail z podzi?kowaniem jest lepszy od niczego, ale nic nie zast?pi kartki wys?anej tradycyjn? poczt?.

Konkluzja

Wyci?gnij wnioski z tych b??dów i b?dziesz postrzegany w mediach jako mi?y, warto?ciowy i kompetentny rozmówca. Wywiady, których udzielisz, przynios? korzy?ci wi?ksze od najlepszej reklamy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.60 MediaGapa - ocena artykułu: 4.60

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Rzecznik Problem Reporterzy Dziennikarze Tusk Agencje PRACOWNICY Klienci Polska Dziennikarz Komunikacja Internet Firma Twitter Relations Relacje Gapa Wywiad Kaczy?ski Media Gazeta Public Reporter Szef Prawda Google Pressence Klient PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl