Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-05-30
"Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej"

Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej

Do czasu pojawienia si? mediów spo?eczno?ciowych mówili?my o niej "z?ota godzina". Tak opisywali?my okres od wybuchu kryzysu do pierwszej informacji w mediach. Informacja o nowym kryzysie czeka?a do najnowszego dziennika – czasem nawet godzin?.

W erze Twittera i Facebooka informacje – dobre i z?e – rozchodz? si? lotem b?yskawicy.

"Dlatego plany zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?, które nie uwzgl?dniaj? mediów spo?eczno?ciowych nie s? warte funta k?aków" – pisze Jane Jordan-Meier w ksi??ce "The Four Stages of Highly Effective Crisis Management: how to manage the media in the digital age."

Twitter zosta? najwi?ksz? "agencj? prasow? online" – tutaj pojawiaj? si? pierwsze informacje o kryzysach i najnowsze aktualizacje. "Nawet je?li nie znasz wszystkich faktów, mo?esz powiedzie?: 'Wiemy o tym, badamy spraw? i podamy wi?cej szczegó?ów jak tylko to b?dzie mo?liwe'" – t?umaczy Jordan-Meier.

Badania pokazuj?, ?e etapy jakie media przechodz? relacjonuj?c kryzys mo?na porówna? do stylu przyjmowania przykrych informacji przez ludzi.

1. Zebranie informacji

Na tym etapie media staraj? si? ustali? podstawowe fakty. Przypadkowy po?ar czy podpalenie? B??d pracownika czy sabota?? Wypadek czy zamach? Po chwilowym szoku (cisza przed burz??) media spo?eczno?ciowe s? zalewane informacjami i pog?oskami.

2. Wi?cej dramatycznych wiadomo?ci

Pojawia si? pierwsza próba uporz?dkowania faktów i analiza przyczyn. Kluczowe pytanie: dlaczego do tego dosz?o? Uwaga skupia si? na rozwi?zywaniu problemu i relacjach ?wiadków i poszkodowanych. Czy uda si? uratowa? wszystkich, którzy s? jeszcze w strefie zagro?enia?

To moment decyduj?cy. "Je?li zadzia?asz skutecznie, mo?e nie b?dzie etapu trzeciego" – pisze Meier.

3. Reflektory prosto w oczy

Na tym etapie wszyscy maj? co? powiedzenia – ka?dy chce co? doda? od siebie. Mo?na cz?sto us?ysze?: "A nie mówi?em?!" lub "Dlaczego nikt mnie s?ucha??"

W prasie mo?na przeczyta? opinie czytelników i zobaczy? pierwsze ?arty rysunkowe. Media spo?eczno?ciowe pokazuj? swoje najgorsze oblicze: plotki, domys?y, spekulacje, wyzwiska, oskar?enia, itd.

To najgorszy etap i nikt nie chce tego do?wiadczy? na w?asnej skórze. "Je?eli mamy do czynienia z katastrof?, nie mo?na tego unikn??, bo ka?dy chce wiedzie? dlaczego do tego dosz?o" – pisze Meier.

Dochodzi do przesilenia... Powoli wraca spokój.

4. ?wiat?a s? wygaszane

Pojawiaj? si? pierwsze efekty dzia?a? naprawczych. Produkt wraca na sklepowe pó?ki. Rozpoczyna si? oficjalne dochodzenie. Specjalna komisja sejmowa zbiera si? na pierwszym posiedzeniu.

W takiej chwili czas postawi? kropk? nad i. "Kryzys min??" – mówi Jordan-Meier.

To etap wszechstronnej analizy i wyci?gania wniosków.

Czego si? nauczyli?my i jak tego unikn?? w przysz?o?ci? Czy plan kryzysowy si? sprawdzi?? Co zrobili?my bardzo dobrze, dobrze i tak sobie? Co si? nie uda?o? Co trzeba poprawi? w planie? Kiedy pope?nili?my najwi?ksze b??dy – w czasie planowania, przygotowania, podejmowania decyzji, dzia?ania? Jakich umiej?tno?ci nam brakuje? Jakie szkolenia pomog? lepiej upora? si? z nowym kryzysem?

Ka?da z?otówka wydana na przygotowanie firmy do kryzysu pozwoli zaoszcz?dzi? 9 z?otych po jego wybuchu.

Sam zdecyduj kiedy chcesz wyda? te pieni?dze i ile to b?dzie kosztowa?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Klienci Problem Komunikacja Google Rzecznik Tusk Media Internet Kaczy?ski Informacja Public Reporter Praktycy Dziennikarze Twitter Polska Gazeta Pressence Firma Wywiad Klient Agencje Szef PRACOWNICY Reporterzy Relacje Prawda Relations GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl