Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2012-03-15
"10 tematów do debaty o polskim public relations"

10 tematów do debaty o polskim public relations

Wyobra?my sobie przez chwil?, ?e s? jakie? tematy, co do których polscy praktycy public relations mog? doj?? do porozumienia.

Za?ó?my, ?e mo?liwa jest Wielka Bran?owa Debata – taki "okr?g?y stó? PR".

Spotkanie jest transmitowane w g?ównych kana?ach telewizji w czasie najwy?szej ogl?dalno?ci. Dyskusj? moderuj? najbardziej niezale?ni i obiektywni dziennikarze... Albo jeszcze lepiej – prowadz? j? Monika Olejnik, Tomasz Lis i – ?eby nie zabrak?o emocji – Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Przy jednym stole o najwa?niejszych problemach polskiego PR dyskutuje siedmiu najm?drzejszych ekspertów public relations.

Jak wygl?da?aby ta dyskusja? Jakie wywo?a?aby emocje? Kim by?aby ta wspania?a siódemka?

Czy uczestnicy debaty mówiliby prostym j?zykiem? Jakie by?yby ich trzy kluczowe komunikaty? Jak cz?sto pojawia?yby si? w wypowiedziach nazwy Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR) i Zwi?zku Firm Public Relations (ZFPR)?

W której minucie dosz?oby do pierwszej sprzeczki? Jakie by?oby najbrzydsze s?owo? A mo?e z ust p?yn??by sam miód? I sprawa najwa?niejsza: o czym by dyskutowali?

Oto moje propozycje tematów:

1. Czy kiedykolwiek pojawi si? standard pomiaru efektów PR i jak b?dzie wprowadzony w ?ycie?

2. Co zrobi?, ?eby g?os praktyka PR zawsze by? uwzgl?dniany w dyskusji o firmowej strategii?

3. Kto ma zajmowa? si? w firmie mediami spo?eczno?ciowymi: public relations czy marketing?

4. Kiedy ekspert PR powinien wyst?powa? w roli rzecznika firmy: zawsze, nigdy, czasem?

5. Czy video zast?pi informacje prasowe?

6. Jak zapracowa? na szacunek mediów?

7. Sk?d bior? si? nieporozumienia w relacjach pomi?dzy agencjami public relations i ich klientami?

8. Czy uczelnie zapewniaj? studentom PR zdobycie odpowiednich kwalifikacji?

9. Dlaczego absolwenci studiów PR w wi?kszo?ci nie potrafi? dobrze pisa? i opowiada? historii?

10. Jak burzy? bariery w firmie pomi?dzy dzia?ami public relations, relacji inwestorskich, zasobów ludzkich i marketingu?

Jaki temat proponujesz doda? do tej listy? Co z niej wyrzuci?? Kto powinien zasi??? do debaty o polskim PR? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Anna Miotk 2012-03-16
Odpowiadaj?c na pytanie nr 1 - nad standardami mierzenia PR pracuje organizacja, do której jako Newspoint nale?ymy - AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication). W tej chwili trwa do?? intensywna wewn?trzna debata, jak tylko sformu?ujemy jednoznaczne stanowisko, b?dziemy je upublicznia?. Dyskutujemy równie? nad sposobami jego wprowadzenia. Tych standardów musi by? jednak kilka, a nie jeden. Zapewniam, ?e na pewno nie pojawi si? jedna uniwersalna technika czy te? metoda - mierzenie PR to badanie ewaluacyjne i to jest powodem, ?e ka?dorazowo musimy dobra? zestaw metod i technik badawczych dla konkretnego programu.
Bogus?aw Feliszek 2012-03-16
Dzi?kuj? za informacj?. Rozumiem, ?e nie b?dzie jednej uniwersalnej metody pomiaru, ale mo?na liczy? na zestaw standardowych metod. Zobaczymy jak przyjmie je bran?a PR. Bo - jak obserwuj? - w polskim PR bardziej liczy si? to kto mówi, a nie CO mówi.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Reporter Komunikacja Firma Reporterzy Agencje Problem PRACOWNICY Gapa Wywiad Gazeta Relacje Tusk Public Internet Informacja Praktycy Polska Pressence Dziennikarz Kaczy?ski Klient Media Klienci Relations Szef Dziennikarze Twitter Google PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
5. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl