Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-03-31
"Nie ka?dy mo?e by? rzecznikiem prasowym"

Nie ka?dy mo?e by? rzecznikiem prasowym

Dziennikarka wypowiadaj?ca si? w imieniu popularnego dziennika pytana o przyczyny rynkowego sukcesu nowego konkurencyjnego tytu?u powiedzia?a, "Oni zastosowali konwencjonalne metody marketingowe. My zastosujemy metody niekonwencjonalne." No i co z tego?

Konkurencja triumfuje, a my mówimy, ?e oni stosuj? konwencjonalne chwyty. Konkursy, zdrapki, gad?ety. Co w tym z?ego? Zróbmy to samo, tylko lepiej. Po co niekonwencjonalne metody, skoro konkurencja bije nas na ?eb, na szyj?. Czytelnicy ju? dawno przestali kupowa? gazety dla samych wiadomo?ci.

K?opot mo?e by? te? innego rodzaju. Nie do??, ?e przegrywamy, to jeszcze nie potrafimy powiedzie? co zamierzamy zrobi?, aby to zmieni?.

Tak. Nie ka?dy mo?e by? rzecznikiem. Nie ka?dy mo?e by? rzecznikiem gazety. Nie wystarczy dziennikarskie do?wiadczenie, ?eby by? dobrym rzecznikiem prasowym.

Kto by?by najlepszym rzecznikiem Twojej organizacji?

To jedno z najcz??ciej zadawanych pyta? na naszych szkoleniach. Kiedy mówimy o komunikacji w sytuacji kryzysowej, organizacje potrzebuj? nie tylko odpowiedniego przekazu, ale tak?e osoby, która go zakomunikuje.

Przede wszystkim to sprawa wiarygodno?ci. Je?li odbiorcy nie wierz? rzecznikowi, nie ma znaczenia co mówi. Zacznij wi?c od testu wiarygodno?ci. Komu opinia publiczna uwierzy kiedy wpadniesz w tarapaty?

Rzecz druga to odpowiedzialno??. Czy rzecznik wie i rozumie co mówi? Czy jest to osoba, która tylko wykonuje polecenia zwierzchników czy mo?e te? podejmowa? w?asne decyzje? Ile czasu zajmuje jej dotarcie do najwa?niejszej osoby w firmie?

Czy rzecznik wywodzi si? z lokalnej spo?eczno?ci? Czy mieszka w?ród ludzi, dla których pracuje lub przynajmniej pracuje w organizacji, któr? ma reprezentowa?? Ten czynnik mo?e by? niezmiernie wa?ny, kiedy skutki kryzysu odczuwaj? osoby z bezpo?redniego otoczenia organizacji.

Czy to eliminuje zawodowych zewn?trznych rzeczników? W wi?kszych wypadków tak. Organizacje zazwyczaj lepiej wychodz? na tym, kiedy same mówi? w swoim imieniu. Bardzo trudno jest wyrazi? osobom postronnym przejmuj?cy ?al lub autentyczn? szczero??, kiedy nie mieszkaj? lub nie pracuj? w spo?eczno?ci, któr? maj? reprezentowa?.

Kogo zatem wybra??

Przede wszystkim zdecyduj si? na osob?, która robi wra?enie najbardziej wiarygodnej. Zwykle b?dzie to osoba budz?ca zaufanie, wywodz?ca si? z lokalnego ?rodowiska, odpowiedzialna i lubiana. Powinna mie? tyle w?adzy, ?eby w?asne s?owa poprze? czynami.

Skuteczny rzecznik nie mo?e mie? wizerunku cwaniaczka, który osi?galny jest tylko wtedy, kiedy sam szuka kontaktu. Musi mie? umiej?tno?? zaspokajania potrzeb mediów i jednocze?nie przekazania tego, co jest najwa?niejsze dla organizacji. S?abe umiej?tno?ci komunikacyjne pogr??? najwi?ksz? wiarygodno?? i najpi?kniejszy u?miech.

Dost?pno?? to kolejna cecha wyró?niaj?ca skutecznego rzecznika. Cz?onek zarz?du mo?e by? zbyt zaj?ty bezpo?rednim rozwi?zywaniem kryzysowej sytuacji, aby jednocze?nie mie? czas na bie??ce i wyczerpuj?ce kontakty si? z mediami - przynajmniej na pocz?tku. Z tego powodu w pierwszej fazie komunikacji kryzysowej mo?na zleci? kontakty z mediami osobom umieszczonymi ni?ej w strukturze firmy.

Czy prezes organizacji b?dzie dobrym rzecznikiem? Oczywi?cie, s? sytuacje, kiedy szef firmy powinien wyst?pi? w mediach. Takich sytuacji nie ma du?o. Je?eli problem ma zasi?g krajowy lub sytuacja zagra?a reputacji organizacji, wtedy nie ma wyboru - prezes musi wyst?pi? przed kamer?.

Ale ostro?nie! Wyst?pienie prezesa to najmocniejszy atut organizacji. Nie mo?na ju? "zagra?' mocniej. Je?eli szef da plam?, kto po nim posprz?ta?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Prawda Google Internet Firma Polska Kaczy?ski Praktycy Rzecznik Dziennikarze Klient Pressence Reporter PRACOWNICY Relations Szef Informacja Klienci Dziennikarz Komunikacja Tusk Wywiad Public Twitter Agencje Relacje Reporterzy Gazeta Media GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl