Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-25
"Przysz?o?? jest za nami"

Przysz?o?? jest za nami

 

Notatka s?u?bowa

OD: Biuro Zarz?du

DO: Wszyscy zainteresowani

Przez ostatnie kilkana?cie lat mówili?my wszystkim, ?e jeste?my agencj? przysz?o?ci. Co nas do tego upowa?nia?o? Bo napisali?my o tym na naszej stronie WWW!

Bycie agencj? przysz?o?ci nigdy nie by?o ?atwe. Ale dzi?ki wielopoziomowej koordynacji, wertykalnemu repozycjonowaniu, synergicznej multiplikacji w?z?owych rozwi?za?, systematycznej aktualizacji firmowych profili na Facebooku i Twitterze, CMS, WCM, LCM, UML, SQL, XSLT, XPath, XQuery, XBRL, ECM i XML jeste?my w ?cis?ej czo?ówce agencji, których strony WWW pokazuj?, ?e reprezentuj? agencj? przysz?o?ci!

Mogli?my by? z tego dumni. Wszyscy.

Ale ?wiat szybko si? zmienia. Dzi? o wszystkim decyduje konsument. W przesz?o?ci nikt nie wiedzia? kto rz?dzi. By?y takie lata kiedy rz?dzili faceci w modnych garniturach. Czasem wygl?da?o na to, ?e rz?dzi Tomasz Lis. Potem krótko rz?dzi? zespó? FEEL.

Dzisiaj nie mamy w?tpliwo?ci kto rz?dzi – rz?dzi konsument. Wy?lij pytanie na Twittera: "Kto rz?dzi?" Szybciej ni? si? spodziewasz otrzymasz gar?? odpowiedzi, ?e rz?dzi konsument. (Skasuj wpisy od mojego kuzyna Donalda, ?e to on rz?dzi. To nieprawda.)

?yjemy w erze dynamicznych i zaskakuj?cych zmian. Czas postawi? spraw? jasno: przysz?o?? jest ju? za nami.

Ale nie mo?emy spocz?? na laurach – nie mo?emy zadowoli? si? oczywistym stwierdzeniem, ?e jeste?my agencj? przysz?o?ci. Dzisiaj musimy spojrze? dalej – tam gdzie przysz?o?? b?dzie odleg?ym wspomnieniem.

Musimy sobie u?wiadomi?, ?e w globalnym, powi?zanym miliardem niewidocznych powi?za? ?wiecie wszyscy s? od siebie globalnie zale?ni. Mo?e nie tylko globalnie, ale nawet inter-globalnie! Nasi klienci oczekuj?, ?e nasza inter-globalno?? wyprzedzi ich oczekiwania i stworzy solidne podwaliny pod wielokana?ow? inter-globalno??!

Ci, którzy nie stawi? czo?a temu wyzwaniu zostan? na d?ugo w tyle, skazani na radiowe reklamy, darmowe baloniki na ludowych festynach i ustawki na ?ylecie.

Niedawno nasz zarz?d zorganizowa? koncepcyjn? sesj? wyjazdow?. Jej tematem by?o "Przygotowanie Do Nowej Przysz?o?ci Przez Uwa?n? Obserwacj? Przysz?o?ci".

Ju? w pierwszych minutach sesji chwycili?my byka za rogi. Sp?dzili?my trzy dni na dyskusjach o budowaniu naszej marki w ?wietle nowych wyzwa? cyfrowej rewolucji i wszystkich tych mobilnych gad?etów. Obejrzeli?my na giga-plazmowym ekranie trójwymiarowe prezentacje i jednocze?nie prowadzili?my non-stop konwersacje online, itd.

Pod koniec jednej szczególnie wyczerpuj?cej sesji uda?o nam si? odkry? co? wyj?tkowego.

Doszli?my do wniosku, ?e nie wystarczy ju? perfekcyjna realizacja klasycznych strategii. Musimy mie? teraz strategi? strategii i zastanowi? si? jak nasze strategie b?d? strategicznie ró?ni? si? od strategii naszych konkurentów.

Innymi s?owy, potrzebujemy strategii strategii.

Aby zrealizowa? to ambitne i pionierskie zadanie, powo?ali?my specjalny zespó?, który przyj?? nazw? "Komitet Wykonawczy Na Rzecz Wykonania Strategii Strategii". Jego pierwszym zadaniem b?dzie znalezienie firmy konsultingowej, która pomo?e nam opracowa? strategi? strategii.

Poniewa? zale?y nam na czasie, zatrudnili?my konsultanta, który zrobi research (rozpoznanie) i poleci renomowan? firm? konsultingow?, która najlepiej pomo?e nam opracowa? strategi? strategii.

Jestem niezmiernie zaszczycony, ?e mog? uczestniczy? w tym prze?omowym projekcie, który pozwoli nam zostawi? przysz?o?? za nami i opracowa? now? przysz?o??. Ka?dy z nas mo?e zrobi? co? po?ytecznego i do??czy? do zespo?u "Przygotowania Do Nowej Przysz?o?ci Przez Uwa?n? Obserwacj? Przysz?o?ci"!

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
citizen 2013-05-19
Znakomity tekst! Mo?na tylko pogratulowa? wiedzy na temat mediów spo?eczno?ciowych, no wi?c gratuluj?.
Bogus?aw Feliszek 2013-05-19
Dzi?kuj?. Pozdrawiam.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Kaczy?ski Relacje Google Prawda PRACOWNICY Praktycy Firma Klienci Internet Media Gazeta Szef Public Reporterzy Twitter Wywiad Komunikacja Klient Tusk Reporter Relations Dziennikarz Gapa Polska Pressence Dziennikarze Agencje Informacja ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Redaktor czy reporter?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl