Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-17
"Dziennikarze nie s? problemem"

Dziennikarze nie s? problemem

Ile razy narzekali?cie w pracy na dziennikarzy i k?opoty jakie z nimi macie? Chyba troch? wi?cej ni? raz...

Jest co? typowo polskiego w krytykowaniu mediów. Niestety, to pozornie nieszkodliwe zaj?cie mo?e sta? si? przyczyn? dodatkowych k?opotów kiedy trafisz na celownik zawzi?tego reportera. Nie wierzysz?

Oto co przytrafi?o si? wyj?tkowemu klientowi...

Nowa szefowa publicznej organizacji podj??a si? trudu odbudowania reputacji i poprawy wizerunku swojej firmy b?d?cej od roku pod ostrza?em mediów. Mimo wielu korzystnych zmian nie mog?a zrozumie? dlaczego dziennikarze nie przestaj? jej krytykowa?.

Co wi?cej, jeden reporter systematycznie zasypuje jej pracowników pro?bami o kopie wszystkich dokumentów, dzwoni do domów pracowników po godzinach pracy, nachodzi ich w biurach i nawet t?umaczy, ?e robi to dla ich dobra.

Seria artyku?ów w lokalnej prasie wzmacnia w?tpliwo?ci czy nowa prezes poradzi sobie z trudnym wyzwaniem. Pracownicy s? zdenerwowani i wystraszeni. Krytyczne publikacje obni?aj? morale.

Pani dyrektor by?a szczególnie roz?alona tym, ?e reporter milczeniem pomija? podobne b??dy w podobnych organizacjach w regionie. "To takie niesprawiedliwe," mówi?a ze ?zami w oczach. Bola?o j? te? pokazywanie kontrastu pomi?dzy dobrymi dzia?aniami konkurencji i jej b??dami. Pracownicy zastanawiali si? co nowego przyniesie prasa na ich temat i jak sobie z tym poradzi?.

Tymczasem, jako szef wa?nej instytucji, nowa prezes pozna?a prze?o?onych krewkiego reportera. Kombinowa?a jak "uspokoi?" dociekliwego dziennikarza. Bez powodzenia. To by? moment kiedy poprosi?a mnie o pomoc.

Z du?ym trudem przekona?em j?, ?eby zaprzesta?a wszelkich dzia?a? za plecami reportera. Stara?em si? jej pokaza?, ?e jego dzia?ania by?y typowe i nie by?o w nich nic zaskakuj?cego.

Przewidywalne zachowania reporterów

Ludzie cz?sto powtarzaj? z rozmarzeniem w g?osie jak wspaniale by mogli dzia?a? gdyby nie ta niezno?na prasa, gdyby nie w?cibstwo dziennikarzy, gdyby nie ich brak "obiektywizmu". Upieraj? si?, ?e kapry?ne media tylko przeszkadzaj? w pracy. Ach, ci agresywni i uprzedzeni dziennikarze!

Media s? przewidywalne bardziej ni? to mo?e si? wydawa?. Reporterzy s? do bólu:

1. przewidywalni w sceptycyzmie tam, gdzie pojawia si? interes spo?eczny i dobra wola,

2. przewidywalni w lekcewa?eniu Twoich interesów,

3. przewidywalni w okazywaniu braku respektu i uznania dla Twojej reputacji,

4. przewidywalni w okazywaniu zainteresowania tym, co na Twój temat maj? do powiedzenia Twoi krytycy,

5. przewidywalni w uproszczeniu skomplikowanych prawd,

6. przewidywalni w wybieraniu tych aspektów sprawy, które – wed?ug Ciebie – s? ma?o istotne,

7. przewidywalni w braku precyzji,

8. przewidywalni w niech?ci do bogatych,

9. przewidywalni w braku wiedzy o tym, czym si? zajmujesz,

10. przewidywalni w tendencyjnym – z Twojej perspektywy – opisywaniu wydarze?.

Tylko poznanie tych prawd pomo?e zrozumie? odpowied? na krytyczne pytanie: "Je?eli wi?kszo?? zachowa? mediów jest przewidywalna, dlaczego w czasie kryzysu niektóre organizacje i instytucje s? przez nie traktowane lepiej, a inne gorzej?" Dlaczego? Bo to zachowania organizacji – nie mediów – si? ró?ni?. Reporterzy po prostu wykonuj? swoj? prac?. Organizacje natomiast wykonuj? mnóstwo najprzedziwniejszych ruchów w rozpaczliwych próbach opanowania kryzysowych wyzwa?.

Nieprzewidywalne zachowania firm i instytucji

Dzia?ania organizacji i instytucji – nie mediów – to prawdziwy test ich intencji, sprawno?ci i spójno?ci s?ów z czynami. Firmy, które zachowuj? si? zgodnie z oczekiwaniami opinii publicznej s? dobrze traktowane przez media. Te, które maj? "w?asny" plan dzia?ania trafiaj? na pierwsze strony gazet, zwykle w negatywnym kontek?cie.

Z tego w?a?nie powodu kiedy mówimy o rozwi?zywaniu problemów, firma powinna skupi? si? na tym, co sama robi, a nie na tym, co robi reporter. Niech ka?dy po prostu robi swoje najlepiej jak potrafi.

Rozwi?? problem – nie "strzelaj" do dziennikarza.

Pami?taj o dwóch podstawowych celach zarz?dzania komunikacj? kryzysow?:

1. Opinia publiczna chce mie? pewno??, ?e ludzie mog? "czu? si? bezpiecznie". "Czy moje (i takich ludzi jak ja) bezpiecze?stwo osobiste, ekonomiczne, finansowe, zdrowotne nie jest zagro?one? Czy wszystko dobrze si? u?o?y?",

2. Twoje s?owa i czyny musz? pokaza? opinii publicznej, ?e robisz wszystko, co w Twojej mocy w interesie i dla dobra ludzi, za których jeste? odpowiedzialny. Innymi s?owy, nie przejmuj si? tym, co robi reporter, ale tym, co Ty robisz.

W przypadku mojej klientki uda?o mi si? j? namówi? do zbudowania lepszych relacji z reporterem przez szybkie, dok?adne i pe?ne informowanie go o wszystkim co robi w celu poprawy funkcjonowania organizacji. Problemy s? rozwi?zywane zgodnie z przyj?tym harmonogramem. Artyku?y w gazecie bardziej rzeczowe i konstruktywne. Wierz?, ?e z czasem pojawi si? tak?e wi?ksze poparcie spo?eczne dla tych dzia?a?.

Uwaga na koniec: pokusa "uspokojenia" reportera

Za?ó?my przez chwil?, ?e zamiast dzia?a? usprawniaj?cych dzia?anie organizacji, moja klientka wola?a przekona? szefów redakcji, ?e reporter jest m?ciwy, tendencyjny i szkodliwy. Podj?to wi?c decyzj? o zmianie dziennikarza pisz?cego na ten temat. Firma kontynuuje dzia?alno?? bez ?adnych zmian.

Wyobra?my sobie, ?e nagle pojawia si? jaki? problem. By? mo?e informacja o tym dociera do innego dziennikarza. Jak? decyzj? tym razem podejm? szefowie redakcji? Odsun? kolejnego reportera? Czy znasz powiedzenie "z deszczu pod rynn?"? S?ysza?e? o "efekcie lawiny"?

?adna si?a nie powstrzyma dziennikarzy, kiedy poczuj? swoj? "?owieck? misj?". No chyba, ?e chcesz powystrzela? wszystkich ludzi mediów :-(

Dlatego: zamiast si? skar?y?, rozwi?? problem, usu? b??d, napraw krzywd? i pozwól dziennikarzom wykonywa? swoj? prac?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klient Praktycy Agencje Reporterzy Dziennikarz Pressence Problem Reporter Media Klienci Internet Kaczy?ski Rzecznik Gapa PRACOWNICY Tusk Google Informacja Public Wywiad Gazeta Komunikacja Relacje Twitter Firma Prawda Dziennikarze Relations Szef PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl