Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-07
"?abka na oceanie, czyli dlaczego nie przeczytasz tego artyku?u"

?abka na oceanie, czyli dlaczego nie przeczytasz tego artyku?u

Ponad po?owa internautów odwiedzaj?cych blog Media Gapa nigdy nie przeczyta tego artyku?u. Rozumiem dlaczego: ka?dy ma ograniczon? ilo?? czasu na czytanie i trzeba codziennie dokonywa? selekcji co czyta? i z czego mo?na zrezygnowa?.

Ale zapytam wprost: jak wygl?da ta selekcja? Czy poprzedza j? rzeczowa analiza priorytetów w zdobywaniu praktycznych informacji o public relations? Czy mo?e przypomina to chaotyczne zakupy w supermarkecie?

?wiadomy wybór wi??e si? z logicznym my?leniem i wnioskowaniem. Ile jest logiki i analitycznego my?lenia w Twoim zarz?dzaniu nat?okiem informacji?

Pradziadkowie naszych pradziadków cierpieli na inn? "dolegliwo??" – niedobór informacji. W ma?ych miastach i wioskach ludzie czasem nawet zaczepiali przybyszów pytaniami co dzieje si? w okolicy i na ?wiecie. Dzi? mamy inny problem – otacza nas informacyjny zgie?k.

Ka?dy przekonuje, ?e to jego warto s?ucha?, to w?a?nie on potrafi rozwi?za? Twoje problemy, nawet je?li ich nie zna. Gazety i magazyny bombarduj? kusz?cymi ofertami rocznej lub nawet dwuletniej prenumeraty; niektóre publikacje s? tak specjalistyczne, ?e zastanawiasz si? jak udaje im si? znale?? wi?cej ni? trzech czytelników zainteresowanych t? problematyk?.

Informacyjne zawieszenie

System operacyjny komputera zawiesza si? kiedy u?ytkownik wydaje zbyt wiele polece? lub uruchamia za du?o pami?cio?ernych aplikacji. Jedna komenda goni drug?, zadania wzajemnie sobie przeszkadzaj?, zat?oczone pasy transmisyjne uniemo?liwiaj? wykonanie najprostszej czynno?ci.

Ka?dy mo?e si? zawiesi? – nie tylko komputer. Wystarczy, ?e b?dziesz po?wi?ca? za du?o czasu na wykonanie trywialnych zada?, ?le wyznaczysz priorytety i nie skupisz si? na tym co najwa?niejsze.

8 porad jak radzi? sobie z zalewem informacji

1. Selekcja

Wybierz jeden lub dwa periodyki jako podstawowe ?ród?a informacji. (Ja czytam Rzeczpospolit? i Dziennik). Zamów prenumerat? innych wydawnictw, ale wst?pn? lektur? ogranicz do spisu tre?ci. Je?li co? Ci? zaciekawi, wyrwij stron? z artyku?em i w?ó? do segregatora lub teczki z napisem "Do lektury w wolnym czasie".

2. Ochotnicy

Wykorzystuj pracowników do zbierania informacji. Zbierz ochotników do zbierania i selekcji informacji na wyznaczone tematy, na przyk?ad, najciekawsze imprezy PR w tym roku, najlepsi trenerzy medialni, nowe blogi o zarz?dzaniu kryzysem, itd. Na regularnych zebraniach wys?uchaj ich krótkich sprawozda?.

3. Szacunek

Nie zasypuj pracowników niepotrzebnymi informacjami – szanuj ich czas. Cz?sto obserwuj? jak szefowie przekazuj? oceny, raporty, sprawozdania innym pracownikom bez czytania. Je?eli co? nie jest warte Twego czasu, dlaczego ma zaj?? czas komu? innemu? Filtruj rozsy?ane informacje zgodnie ze strategi? i aktualnymi priorytetami.

4. Wydarzenia

Je?eli w firmie wydarzy si? co? wa?nego, zawsze omów to na zebraniu z pracownikami. Kiedy za?oga widzi, ?e trzymasz r?k? na pulsie, nie b?dzie marnowa? czasu na rozgl?danie si? dooko?a lub ws?uchiwanie w odg?osy przyrody. O lekturze nudnych i nieaktualnych firmowych wydawnictw nie wspomn?.

5. Priorytety

Pami?taj, ?e kluczem do sukcesu s? w?a?ciwe priorytety. Wybieraj informacje potrzebne do realizacji strategii i zmian w wyznaczonym kierunku – reszta prawie si? nie liczy. Twoja wiedza i do?wiadczenie s? bez warto?ci je?eli nie potrafisz ich wykorzysta? w public relations.

6. Analiza

Wydziel w miesi?cu troch? czasu na ocen? tego, co najskuteczniej pozwala ograniczy? zalew informacji i skupi? si? na pracy. Porównaj wyniki z tym co dzia?o si? miesi?c wcze?niej. Analizuj i wyci?gaj wnioski.

7. Dyskusja

Czytaj artyku?y dostarczaj?ce informacji, pomys?ów i motywacji do poprawy. Jeszcze lepiej – rozmawiaj o tym ze wspó?pracownikami i powiedz co daje najlepsze efekty.

8. Szef

Wy?lij ten artyku? swemu szefowi i korzystaj ze zmian jakie wprowadzi w zarz?dzaniu nawa?em informacji.

Konkluzja

Zalew informacji bierze si? z nieumiej?tnego zarz?dzania czasem i braku priorytetów. Je?eli umiesz p?ywa?, utrzymasz si? na powierzchni wody w basenie, jeziorze i na ?rodku oceanu.

Zarz?dzanie informacjami jest jak p?ywanie – utoniesz tylko kiedy dasz si? pokona? ?ywio?owi. Dopóki trzymasz g?ow? nad lini? wody, dopóty nic Ci nie grozi.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy PRACOWNICY Klienci Problem Reporterzy Polska Tusk Relacje Wywiad Dziennikarze Media Reporter Informacja Twitter Szef Rzecznik Klient Google Internet Gapa Gazeta Prawda Relations Agencje Firma Public Dziennikarz Pressence Kaczy?ski KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl