Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-02-11
"Ubezpieczenie od kryzysu"

Ubezpieczenie od kryzysu

Jeden z moich klientów wyszed? niedawno obronn? r?k? z potencjalnie gro?nej sytuacji kryzysowej. Jak to si? uda?o?

Nie dlatego, ?e jak asa z r?kawa wyj??em specjalnie na t? okazj? przygotowane cudowne rozwi?zanie. Klient w?a?ciwie obroni? si? sam. Powiem to jeszcze raz. Klient sam stworzy? pozytywn? reakcj? mediów.

Na pewno o tym s?ysza?e?. No chyba, ?e wypoczywa?e? w tym czasie na Hawajach. Klient znalaz? si? w samym ?rodku tr?by powietrznej. To nieprawda, ?e jest tam absolutna cisza. Przeciwnie.

Co ciekawe, relacje mediów by?y wywa?one - zarówno w trakcie kryzysu jak i po jego opanowaniu. Dziennikarze pisali ze zrozumieniem i bez cynizmu o staraniach firmy zmierzaj?cej do za?egnania kryzysu.

Podobnego wsparcia udzielili firmie urz?dnicy pa?stwowi. Ich wypowiedzi by?y stonowane i rzeczowe. Co wi?cej, inne firmy - w tym konkurencja - zaoferowa?y pomoc.

Klient zadzwoni? do mnie z podzi?kowaniem, "Nigdy nie mogliby?my liczy? na tak? reakcj? otoczenia bez twojej pomocy." Bardzo chcia?bym si? z nim zgodzi?, ale niestety nie mog?em tego zrobi?.

"Przeciwnie," powiedzia?em. "Sami na to zapracowali?cie." Nie kierowa?a mn? ?le rozumiana skromno??. Pomy?lne zako?czenie kryzysu by?o nagrod? za lata budowania wspania?ej reputacji. Powtórz?. Pomy?lne zako?czenie kryzysu by?o nagrod? za lata budowania wspania?ej reputacji.

Nigdy wcze?niej nie widzia?em tak ?yczliwej reakcji mediów. Nie widzia?em takiego wsparcia opinii publicznej. Nie widzia?em takiej pomocy ze strony samorz?du. Wszystko dzi?ki znakomitej pozycji firmy w lokalnej spo?eczno?ci.

Kilka wyja?nie?. Kiedy wzi??em si? ostro do pracy nie mia?em poj?cia czego mog? si? spodziewa?. Nigdy wcze?niej nie mia?em kontaktu z t? firm?. Prezesa zobaczy?em pierwszy raz, kiedy ekipa telewizji czeka?a w recepcji na wywiad. Bez wahania przyj?? moje uwagi dotycz?ce g?ównie otoczenia szczególn? opiek? wszystkich ofiar wypadku. Nie pyta? ile to b?dzie kosztowa?.

Nast?pny dzie? przyniós? mnóstwo telefonów z deklaracjami pomocy. Dzwonili szefowie Izby Gospodarczej i stowarzyszenia bran?owego. Dziennikarze, którzy wcze?niej wielokrotnie pisali o firmie, informowali rzeczowo o biegu wypadków. Z umiarem i bez emocji. Bez cienia z?o?liwo?ci. W g?osie dziennikarzy mo?na nawet by?o us?ysze? domniemanie niewinno?ci. Mo?na by?o odnie?? wra?enie, ?e reporterzy pisz? o przykrej przygodzie ... przyjaciela.

Dlaczego o tym mówi?? Budowanie reputacji równa si? lokowaniu zaufania w banku PR - zaufania, które pomo?e przetrwa? trudne chwile. Kiedy wybuchnie kryzys (90% prezesów go przeczuwa i tylko 50% przygotowuje si? na jego nadej?cie) mo?esz si?gn?? do z?o?onego w banku PR depozytu zaufania.

Analizuj?c ten przypadek mo?esz doj?? do b??dnego przekonania, ?e najlepsz? metod? unikni?cia kryzysu jest uwa?ne trzymanie si? w cieniu. Spójrz na to inaczej. Dzia?anie w cieniu oznacza, ?e nie masz ?ADNEGO publicznego wizerunku. Ani pozytywnego, ani negatywnego. Nikt nie my?li o Tobie ?le, bo nikt nie my?li o Tobie wcale. Jeste? tylko liczb? w bilansie ksi?gowego.

Teraz wyobra? sobie, ?e wybucha kryzys. Dzieje si? co? k?opotliwego. Nikt o Tobie wcze?niej nie s?ysza?. Trudno wi?c mówi? o jakimkolwiek zaufaniu. Zwyci??a podejrzenie o winie i dziennikarski cynizm. Nawet nie wiesz jak szybko dziennikarze znajd? dowody Twojej winy. Prawdziwe lub nie. To niewa?ne. Dlaczego maj? Ci wspó?czu?? Wiedz?, ?e musz? dzia?a? b?yskawicznie, bo inaczej ubiegnie ich konkurencja.

Jak zatem post?powa?? Proponuj?, aby? zwi?kszy? wiedz? o Twojej organizacji odwo?uj?c si? do trzech strategii:

1. Zosta? cz?onkiem lokalnej spo?eczno?ci.

Znajd? altruistyczne cele i wspieraj je. Zaanga?uj si? w wa?n? misj?. B?d? aktywny w rozwi?zywaniu lokalnych problemów. Dobre uczynki dadz? organizacji warto?ciow? to?samo??.

2. Buduj pozytywny wizerunek w mediach.

Szukaj okazji do pozytywnego zaistnienia w mediach. Czy wiesz co interesuje czytelników i telewidzów i jak to mo?esz po??czy? z profilem dzia?ania firmy? Masz zatem okazj? do bezp?atnej promocji w mediach - bardziej wiarygodnej od p?atnej reklamy.

3. Zawsze op?aca si? post?powa? uczciwie.

Nawet je?eli nie masz czasu lub motywacji do dzia?ania zgodnie z moimi wskazówkami, post?puj co najmniej zgodnie z prawem. Ta fundamentalna zasada potwierdzi?a si? podczas rozmowy z niedosz?ym klientem. Zadzwoni? do mnie z pytaniem jak poprawi? swój wizerunek kiedy by? w samym ?rodku kryzysu. Nie doszli?my do porozumienia, gdy? nie by? przekonany do - jak to uj?? - "celowo?ci mówienia w tej chwili ca?ej prawdy". Niedawno przeczyta?em, ?e jego spraw? zaj?? si? prokurator. Teraz to ju? co? wi?cej ni? tylko problem PR.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Praktycy Reporter Relations Prawda Informacja Problem PRACOWNICY Polska Gapa Klienci Public Tusk Agencje Pressence Google Klient Relacje Rzecznik Media Firma Wywiad Szef Dziennikarz Reporterzy Twitter Komunikacja Gazeta Internet DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl