Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-12-09
"Krótki audyt marki"

Krótki audyt marki

Planujesz od?wie?y? wizerunek marki? Chcesz j? wzmocni?? A mo?e szykujesz si? do rewolucyjnej zmiany pozycjonowania firmy na rynku? Bez wzgl?du na plany nie podejmuj ?adnych decyzji bez zbadania co OBECNIE my?l? o Tobie klienci.

Kiedy ostatnio przeprowadzi?e? badanie dlaczego klienci kupuj? Twoje produkty? Jak postrzegaj? Twoj? mark?? Co jest unikatowego w Twej ofercie?

Budowa i wzmacnianie marki jest podstaw? dobrej strategii public relations. Cenione marki s? bardziej dochodowe, gdy? mog? wy?ej wycenia? swoje produkty i us?ugi. Znane marki zwi?kszaj? warto?? firmy. Silne marki s? bardziej odporne na kryzysy. ?atwo rozpoznawalne marki maj? wi?cej lojalnych klientów i mniej wydaj? na zdobycie nowych. Korzy?ci jak wida? mnóstwo.

Na krótk? met? najwa?niejsze jest to, ?e mocne marki wp?ywaj? na decyzje klientów w czasie zakupów. We?my przyk?ad Coca Coli. Wyniki testów smaku pokazuj?, ?e napój Coca Coli jest wy?ej oceniany przez konsumentów od Pepsi Coli je?li wiedz? jaki pij? napój. Kiedy nie wiedz? co jest w szklance (tzw. blind test) ocena Coca Coli znacz?co spada. S?owem, o sukcesie Coca Coli nie decyduje smak, ale marka. By? mo?e Twoja firma nie jest tak rozpoznawalna jak Coca Cola, ale ta sama zasada obowi?zuje we wszystkich bran?ach. Mocna marka jest w cenie.

Zarz?dzanie mark?

Przygotowania do audytu marki zaczynamy od dziewi?ciu podstawowych pyta?:

1. Czy aktywnie zarz?dzasz swoj? mark? i jak to robisz?

2. Jakie s? warto?ci Twej marki i czy kierujesz si? nimi w codziennej dzia?alno?ci?

3. Jak d?ugo marka, produkt i/lub us?uga jest na rynku?

4. Jaka jest szacunkowa warto?? Twojej marki? Jest wy?sza czy ni?sza ni? przed rokiem?

5. Co klienci my?l? o Twojej marce i jak j? oceniaj??

6. Czy klienci odczuliby znikni?cie marki, produktu i/lub us?ugi z rynku?

7. Czy w tym roku pojawi?y si? w Twej ofercie nowe produkty i/lub us?ugi? Je?eli nie, co mo?esz zaproponowa? klientom w przysz?o?ci?

8. Czy s? jakie? obszary dzia?alno?ci w Twej bran?y obarczone wysokim ryzykiem pora?ki lub niebezpieczne?

9. Czy programy promocyjne marki, produktu i/lub us?ug wzmacniaj? tre?ci kluczowego przes?ania i podstawowych firmowych warto?ci?

Krótki audyt percepcji marki

Jak mocna jest Twoja marka? Zapraszam na krótki audyt marki:

1. Czy w opisach swoich produktów (25, 50 i 100 s?ów ka?dy) jasno t?umaczysz KIM jeste?, CO robisz, DLA KOGO to robisz i DLACZEGO klienci kupuj? w?a?nie od Ciebie? Firmowy przekaz marketingowy musi by? zwi?z?y (najkrótsza wersja ma 25 s?ów), jasny i przekonuj?cy - mo?e by? inteligentny, fachowy i dowcipny, ale w pierwszej kolejno?ci musi by? JASNY. Unikaj ?argonu i pustych wyra?e?, na przyk?ad, "bran?owy lider", "najlepsza firma", itp.

2. Czy wszystkie trzy wersje g?ównego przes?ania (25, 50 i 100 s?ów) by?y testowane na wybranej grupie klientów? Percepcja jest rzeczywisto?ci? (mnie te? to nie zawsze si? podoba). Sprawd? co klienci naprawd? o Tobie my?l? i co jest dla nich najwa?niejsze.

3. Czy to, co obiecuje Twoja marka jest: a. prawdziwe i wiarygodne (Czy w ka?dej interakcji z klientem i kontrahentem realizowana jest obietnica z przes?ania marketingowego?); b. wa?ne i istotne (Czy klienci rzeczywi?cie potwierdzili, ?e to, co robisz, jest dla nich wa?ne?); c. materialne i konsekwentnie realizowane (Czy mo?esz poda? co najmniej pi?? konkretnych rzeczy, które ?wiadcz?, ?e rzetelnie i systematycznie wywi?zujesz si? z obietnicy sformu?owanej w przes?aniu marketingowym?)

4. Czy oferujesz klientom co? wyj?tkowego i ?adna konkurencja nie mo?e skopiowa? Twego pomys?u? Je?eli wybrana przez Ciebie strategia public relations przypomina to, co robi konkurencja, nie mo?esz liczy? na satysfakcjonuj?ce efekty. My te? to robimy - to ?adna strategia, tylko reklama konkurencji. Zadbaj o to, ?eby Twoja marka kojarzy?a si? z wyj?tkowym wyró?nikiem i buduj wokó? tego wyró?nika ca?? strategi? PR.

5. Czy opisa?e? osobowo?? marki za pomoc? nie wi?cej ni? PI?CIU cech? Czy wybrane cechy razem spójnie definiuj? Twój wyró?nik na rynku?

6. Czy ca?a firmowa komunikacja konsekwentnie pokazuje wszystkie elementy marki i jej osobowo?? (logo, has?o, kolorystyka, czcionka, grafika)? Kluczem jest konsekwentne powtarzanie kluczowego przekazu.

Najwa?niejsze w audycie marki s? SZCZERE odpowiedzi na wszystkie pytania. Od?ó? na bok swoje ego. Zapomnij na chwil? o osobistych ambicjach i uprzedzeniach. B?d? do bólu szczery i konkretny. Tylko w ten sposób mo?esz oceni? s?abe elementy swego wizerunku i poszuka? metod ich usuni?cia.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Krzysztof Mikusz 2010-12-09
Coraz cz??ciej Pana czytam, to dla mnie dobry znak :-)Pozdrawiam i ?ycz? powodzenia.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Twitter Google Firma Reporter Tusk Komunikacja Dziennikarze Internet Pressence Agencje Informacja Media Reporterzy Rzecznik Gapa Prawda Polska Kaczy?ski Relations Public Klient PRACOWNICY Szef Relacje Wywiad Dziennikarz Praktycy Gazeta KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl