Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-19
"Karuzela plotek"

Karuzela plotek

Zaczyna si? niewinnie od zdawkowego zdania w czasie przerwy ?niadaniowej, "Szkoda mi Piotra...". Nie wiesz o co chodzi wi?c pytasz, "A co si? sta?o?" "Nic nie wiesz o jego ?onie?"

Poniewa? nie znasz szczegó?ów Twój rozmówca przez nast?pny kwadrans opowiada Ci z detalami o kulisach gor?cego romansu ?ony Piotra z jego szefem i alkoholowych k?opotach Piotra wywo?anych zdrad? ma??onki. I zanim sko?czysz porann? kaw?, powi?kszasz grono osób wtajemniczonych w ma??e?skie k?opoty Piotra – tak rusza karuzela plotek.

Plotka to nieprawdziwa informacja szkodliwa dla czyjej? reputacji. To te? wiadomo??, która przekazywana z ust do ust traci swoje pierwotne, prawdziwe znaczenie. Nie mo?na jej powstrzyma? ani prze?cign??, gdy? s?owa rozprzestrzeniaj? si? mi?dzy lud?mi jak ogie?. Na przyk?ad, blogi to dzi? "wyl?garnie plotek na sterydach."

Plotki pojawiaj? si? zwykle tam gdzie:

1. brakuje formalnej komunikacji,

2. mamy do czynienia z niejasn? sytuacj?,

3. nie ma kana?ów swobodnego przekazywania informacji,

4. spodziewana jest zmiana i czuje si? przed ni? mocny opór.

Autor i ofiara plotki

Konsekwencje plotkowania w biurze s? dalekosi??ne i zawsze dotykaj? co najmniej dwóch osób. Pierwsza to autor plotki. Dlaczego to robi? Czy mo?e z tego wynikn?? co? dobrego? Czy ta informacja pomo?e Ci w pracy? O co w niej chodzi?

Je?eli odpowiedzi na te pytania s? niejasne, mo?esz przyj??, ?e autor plotki ma jakie? ukryte intencje. Taka "sensacja" – prawdziwa lub nie – daje przez chwil? poczucie wy?szo?ci lub kontroli. Je?li nie pochodzi od osoby ciesz?cej si? w firmie zaufaniem, najlepiej potraktowa? j? jak "biurowy ?mie?".

Niestety, plotkarz nie b?dzie zadowolony je?li nie podzieli si? swoj? "wiedz?". W ko?cu plotka, o której nie wiedz? wszyscy, nie jest plotk? pe?nowarto?ciow?, a wiedz? nale?y si? dzieli?, prawda? To ten etap plotkowania, w którym ci, którzy jeszcze nie s? zainteresowani dowiaduj? si? nawet wbrew swojej woli. Przez kilka ulotnych chwil plotkarz skupia na sobie ca?? uwag? i cz?sto jest to dla niego jedyna "nagroda".

Na tym etapie plotkarze rzadko s? karani ze swe d?ugie j?zyki. Ale poniewa? wcze?niej czy pó?niej i tak si? ich odnajdzie mog? spodziewa? si? s?abszych ocen okresowych, pomini?cia przy podwy?kach i awansach, reprymendy od prze?o?onych i mo?e nawet zwolnienia za niszczenie morale i powtarzanie oszczerstw.

Plotkarze s? bardzo aktywni w dzieleniu si? swoj? wiedz?, wi?c nie ma wi?kszych k?opotów w ustaleniu kim s?. Inteligentni pracownicy ich omijaj?. Pami?? ludzka jest zawodna i po jakim? czasie ju? samo przebywanie w towarzystwie osób dziel?cych si? "smakowitym k?skiem" mo?e by? uto?samiane z udzia?em w rozsiewaniu plotek.

Oczywi?cie, najwi?ksz? ofiar? plotki jest obmawiana osoba. Nawet je?li plotka oka?e si? w cz??ci prawdziwa, trudno cofn?? czas i s?owa oraz naprawi? szkody. Niemo?liwe jest ca?kowite wymazanie tre?ci plotki z pami?ci. W skrajnych przypadkach plotka mo?e zniszczy? komu? karier?.

Jak nie plotkowa?

Skoro nikt nie czerpie realnych korzy?ci z plotkowania, popatrzmy jak wykluczy? z naszego ?ycia zawodowego i prywatnego to szkodliwe zachowanie:

1. Nie plotkuj. To nieprawda, ?e rozmawiasz o innych dla ich w?asnego dobra. Plotkujesz. Je?li rzeczywi?cie chcesz komu? pomóc, zwró? si? do niego bezpo?rednio.

2. Kiedy kto? próbuje plotkowa? z Tob?, mo?esz:

a. odej??.

b. zmieni? temat rozmowy.

c. powiedzie?, "Nie czuj? si? dobrze rozmawiaj?c o __________."

d. powiedzie?, "Nie chc? rozmawia? o innych ludziach, poniewa? nie lubi? kiedy oni rozmawiaj? o mnie." To zwykle ko?czy rozmow?.

e. odpowiedzie?, "Nie s?ysza?em tego o __________. Chod?my go/j? zapyta?." Plotkarze w takiej sytuacji ulatniaj? si? jak kamfora – to notoryczni tchórze, którzy boj? si? bezpo?redniej konfrontacji.

3. Kiedy kto? plotkuje na Twój temat, mo?esz:

a. za?atwi? spraw? bezpo?rednio.

Powiedz: "S?ysza?em, ?e mówisz o mnie co? takiego." Krótko stre?? co do Ciebie dotar?o i dodaj, "Skoro nie mog?em tego wys?ucha? osobi?cie, doceni? to kiedy z wszelkimi pytaniami i komentarzami na mój temat przyjdziesz do mnie zamiast rozmawia? o tym z moimi wspó?pracownikami/przyjació?mi/krewnymi."

b. za?atwi? spraw? po?rednio.

Powiedz: "Nie wiem czy s?ysza?e? plotki na mój temat, ale to dla mnie dosy? kr?puj?ce. Je?li us?yszysz kogo? plotkuj?cego o mnie, b?d? wdzi?czny kiedy poprosisz t? osob?, ?eby tego wi?cej nie robi?a."

Konkluzja

Je?li nie plotkujesz, nie musisz martwi? si?, ?e kto? zdradzi Twoje zaufanie i powtórzy, co us?ysza?. Dobrze jest te? trzyma? si? z dala od plotkarzy, bo jeste? oceniany tak?e wed?ug tego z kim si? zadajesz.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Reporterzy Relacje Prawda Klienci Kaczy?ski Public PRACOWNICY Gapa Media Problem Relations Dziennikarze Informacja Gazeta Agencje Polska Rzecznik Internet Dziennikarz Google Twitter Komunikacja Szef Tusk Wywiad Pressence Praktycy Klient FirmaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl