Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-08-09
"Dobra strategia medialna"

Dobra strategia medialna

Dobra strategia medialna nie polega na jednym rewelacyjnym wyst?pie w radiu lub telewizji, ale na zbudowaniu trwa?ych i warto?ciowych relacji, które zaowocuj? kolejnymi regularnymi zaproszeniami do studia.

Bez strategii medialnej kontakty z mediami b?d? bardziej stresuj?ce, bardziej chaotyczne, bardziej czasoch?onne i mniej... skuteczne :-(

Przygotowuj?c strategi? medialn? warto mie? na uwadze dziesi?? prawd rz?dz?cych ?wiatem mediów:

1. Media - stacje telewizyjne i radiowe oraz wydawnictwa prasowe wzi?te razem - nie faworyzuj? ani nie ho?ubi? wi?kszo?ci organizacji. Media nie musz? by? obiektywne i rzetelne - musz? by? dochodowe.

2. Firmy dzia?aj?ce na rynku mediów tworz? ambitni, wp?ywowi, opiniotwórczy ludzie, którzy robi? co mog?, aby zachowa? minimum przyzwoito?ci, obiektywizmu i niezale?no?ci. Ludzie mediów ?yj? z opowiadania ciekawych historii w celu maksymalnego zwi?kszenia nak?adu/s?uchalno?ci/ogl?dalno?ci.

3. Media nie musz? przestrzega? zasad fair play. Nie oczekuj, ?e dziennikarz b?dzie przestrzega? jakichkolwiek regu? lub zasad w rozmowie z Tob?. Nie jeste? prezydentem ani premierem, prawda?

4. Dziennikarze nie maj? ?adnych zobowi?za? wobec Twojej organizacji ani Twoich udzia?owców. Jedynym obowi?zkiem reporterów jest zdobywanie informacji, ich publikacja i zwi?kszanie nak?adu. Tylko tak mog? zwi?ksza? zyski wydawcy. Fakt, ?e upublicznienie kontrowersyjnej informacji mo?e zaszkodzi? Tobie lub Twojej organizacji nie jest wystarczaj?cym argumentem, który mo?e powstrzyma? dziennikarza od publikacji.

5. Media ?yj? tym co dzieje si? teraz. Czy lubisz kiedy Twoi partnerzy biznesowi, klienci lub znajomi nie odpowiadaj? na telefony? Dziennikarze te? tego nie lubi?. Oddzwaniaj do dziennikarza w ci?gu pó? minuty. To wcale nie znaczy, ?e masz od razu udzieli? wywiadu, ale reporter musi wiedzie?, ?e masz dla niego czas - nawet je?li zosta?o mu tylko pi?? minut na doko?czenie artyku?u.

6. Prawo nie nak?ada na Ciebie obowi?zku kontaktu z mediami. To samo prawo pozwala dziennikarzowi rozmawia? ze wszystkimi, którzy maj? co? do powiedzenia na Twój temat i publikacji wszystkiego, co uznaj? za wa?ne i ciekawe. Dotyczy to tak?e tych faktów, które stawiaj? Ciebie w jak najgorszym ?wietle.

7. Odmowa kontaktu z mediami lub ich utrudnianie jest interpretowane przez dziennikarzy jako próba ukrycia obrzydliwego, okrutnego i ohydnego przest?pstwa. Dziennikarze pe?nymi ?y?kami karmi? si? emocjami. Je?li wyczuj?, ?e ich mamisz, zwodzisz i unikasz, znajd? Ci? w najwi?kszej g?uszy na ko?cu ?wiata. Tak?e na urlopie.

8. Je?li dziennikarze Ciebie nie znaj?, nie odnios? si? przychylnie do Twej wersji wydarze?. Je?eli dziennikarze znaj? Ciebie, lubi? i darz? zaufaniem, mog? w pewnych okoliczno?ciach odnie?? si? przychylnie do Twej wersji wydarze?.

9. Kiedy media myl? si? na Twoj? niekorzy??, nie zak?adaj z góry, ?e to pocz?tek krwawej wendety. Je?li to konieczne, napisz krótkie, grzeczne i rzeczowe sprostowanie (nie wi?cej ni? pi??dziesi?t s?ów) i wy?lij je autorowi artyku?u lub redaktorowi wydania.

10. Nikt jeszcze nie straci? pracy za nieprzekazanie dziennikarzowi poufnej informacji lub nieokazanie mu nadmiernego zaufania. Wiele osób po?egna?o si? z prac? za komentarze, które pojawi?y si? w prasie - mimo ?e rozmowa z dziennikarzem mia?a charakter "poufny i nieformalny". Je?eli na pocz?tku nie zaznaczy?e? wyra?nie i jednoznacznie, ?e tre?? rozmowy jest POUFNA, musisz za?o?y?, ?e wszystko, co powiesz, mo?e by? wykorzystane.

Te dziesi?? punktów potraktuj jako pocz?tek pracy nad swoj? strategi? medialn?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.75 MediaGapa - ocena artykułu: 3.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Dziennikarze Firma Agencje Szef Reporterzy Klient PRACOWNICY Prawda Gazeta Problem Polska Wywiad Gapa Twitter Kaczy?ski Tusk Internet Google Public Relations Klienci Relacje Media Pressence Praktycy Rzecznik Reporter Komunikacja InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl