Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-01-04
"Co onie?miela praktyka public relations"

Co onie?miela praktyka public relations

"Pan mnie onie?miela," powiedzia?a skromna blondynka odrzucaj?c pierwsze zaproszenie na espresso. Onie?mielenie, trema, skr?powanie. Pocz?tki zwykle s? trudne :-)

Zwi?zek jaki powstaje pomi?dzy praktykami PR i ich klientami mo?e mie? wyj?tkowy charakter. Od dnia podpisania umowy obydwie strony ucz? si? siebie nawzajem i poznaj? coraz lepiej w trakcie realizacji projektu; czasem to trwa kilka dni, czasem kilka tygodni.

Wi?kszo?? klientów zatrudnia praktyków public relations, bo czuj? si? zagubieni w ?rodowisku starych i nowych mediów, brakuje im kreatywnych pomys?ów, s? zawiedzeni tradycyjnymi formami promocji albo po prostu nie maj? czasu lub ch?ci na pisanie informacji prasowych, artyku?ów i kontakty z dziennikarzami.

Je?eli jeste? do?wiadczonym praktykiem PR, by? mo?e za chwil? kilka razy si? u?miechniesz. Je?li my?lisz o zatrudnieniu takiej osoby, potraktuj moje s?owa jako grzeczne przypomnienie, ?e samo my?lenie to jeszcze nie jest temat na pierwsz? stron? gazety.

Kiedy szukasz zainteresowania mediów, musisz zrobi? lub powiedzie? co?, co wp?ynie na ?ycie ludzi, bez stawiania siebie na pierwszy plan. Przede wszystkim, zatrudniaj?c eksperta PR, zaufaj jego do?wiadczeniu i wiedzy.

Oto 21 zda?, które onie?mielaj? praktyków public relations. Co? brzmi znajomo?

1. Ile b?dzie kosztowa? umieszczenie mojej informacji prasowej na pierwszej stronie "Gazety Wyborczej"?

2. Wiem, wiem.. Na ?mier? zapomnia?em o tym wywiadzie.

3. Jestem przekonany, ?e wspania?e pomys?y Pressence Public Relations pomog? mi zarobi? mnóstwo pieni?dzy, ale tymczasem musimy pracowa? na bardzo skromnym bud?ecie.

4. Jeste?my sponsorem zespo?u pi?ki halowej. Po meczu b?dziemy wr?cza? zawodnikom kubki z naszym logo. Jest niedzielny wieczór. Która ekipa telewizyjna mo?e przyjecha?, ?eby to sfilmowa??

5. Ciesz? si?, ?e dziennikarz "Rzeczpospolitej" chce zrobi? ze mn? wywiad. Mam woln? chwil? w czwartek o 7:45 rano lub w nast?pn? ?rod? o 4:30 po po?udniu.

6. Czy mo?esz sprawdzi? jakie pytania zada dziennikarz zanim zgodzimy si? na wywiad?

7. Mój znajomy prowadzi podobn? firm? w Gda?sku. Agencja PR, która dla niego pracuje za?atwi?a mu dwa artyku?y w prasie bran?owej i pozytywny komentarz w "Dzienniku Gazecie Prawnej". W?a?nie na czym? takim mi zale?y.

8. Napisa?em odpowiedzi na wszystkie pytania przed wywiadem telewizyjnym, który mi za?atwi?e?. Czy mog? przyj?? do studia z notatkami? Wszystko mam napisane na ma?ych karteczkach, wi?c nie b?dzie ich wida?.

9. Moja ?ona krótko zajmowa?a si? public relations przed urodzeniem dwójki dzieci. Ch?tnie rzuci okiem na Twoje propozycje.

10. Kiedy b?dziesz wysy?a? mediom informacj? prasow?? Mo?esz skorzysta? z mojej listy kontaktów. Sporz?dzi?em j? trzy lata temu.

11. Nad t? informacj? prasow? trzeba jeszcze d?ugo popracowa?.

12. Tylko mi nie mów o Twitterze; nie chc?, ?eby inni wiedzieli co obecnie robi?.

13. Doda?em dwa cytaty do artyku?u, który mi przes?a?e?.

14. To wspania?y pomys?! Zarz?d zbiera si? w przysz?ym tygodniu, wi?c b?dzie okazja, ?eby to przedyskutowa? i podj?? decyzj?. Nie, nie musisz przychodzi?. Sam wszystko opowiem.

15. Nie musisz przychodzi? na imprez?. Sami zrobimy zdj?cia i wy?lemy e-mailem.

16. Czy mog? dosta? kopi? wywiadu radiowego (lub telewizyjnego) z zesz?ego tygodnia? Nie mia?em czasu go pos?ucha? (obejrze?).

17. A gdyby?my tak powiedzieli dziennikarzom, ?e porwali mnie Marsjanie? Przecie? nie ma jednoznacznych dowodów, ?e oni nie istniej?...

18. Wola?bym zobaczy? artyku? zanim pójdzie do druku. Dziennikarz na pewno nie b?dzie si? sprzeciwia?; kiedy? kupowa? u mnie samochód.

19. Ten ?ó?ty krawat w zielone s?oniki przynosi mi szcz??cie. Mog? go za?o?y? do telewizji?

20. Jeste? absolutnie przekonany, ?e na Facebooku musz? umie?ci? swoje aktualne zdj?cie?

21. Mo?e zaprosimy tego w?cibskiego dziennikarza na kolacj? w ekskluzywnej restauracji i wypytamy o jego plany?

Lubi? moich klientów i dlatego du?o czasu po?wi?cam na t?umaczenie jak dzia?aj? media i jak pracuj? dziennikarze.

W PR wszyscy dbamy o zachowanie delikatnej równowagi - z jednej strony s? potrzeby klienta i jego pragnienie rozwoju firmy, z drugiej - dostarczanie mediom warto?ciowych tematów i pomoc dziennikarzom w ich trudnej pracy. Dodatkowo, przez ca?y czas musimy pami?ta? o szacunku dla w?asnej reputacji i trosce o wiarygodno??.

Kilka ciekawych tematów na rozmow? przy kawie w modnej restauracji, prawda?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Jagienka Komorowska 2010-01-04
No po prostu ?wietne! Nic doda? - nic uj??. A szczególnie o tej ?onie mi si? spodoba?o. cho? zabrzmia?o nieco seksistowsko ;)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Gapa Firma Pressence Google Gazeta PRACOWNICY Reporter Szef Tusk Problem Prawda Praktycy Rzecznik Informacja Dziennikarze Klienci Twitter Wywiad Dziennikarz Relations Agencje Internet Relacje Komunikacja Polska Media Klient Public Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl