Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-06
"Takie sobie pisanie"

Takie sobie pisanie

"Czy znalaz?by pan chwilk?, aby oceni? efekt mojej pracy przy projektowaniu Internetowego Centrum Prasowego XXX?" pyta?a m?oda dama. Oczywi?cie, ?e oceni?em. Biuro prasowe online profesjonalnie zaprojektowane. Jasna konstrukcja, ?atwa nawigacja, ciekawa tre??. Problem tylko JEDEN. Dr?twe informacje prasowe.

Tak wiem. ?yjemy w po?piechu. Brakuje czasu. Ale nie mo?e go zabrakn?? na rzeczy najwa?niejsze. A do tych zaliczam w public relations sztuk? pisania.

Niestety niedostatek czasu to wcale nie najgro?niejszy wróg informacji. Wróg publiczny nr 1 to nowoczesna technologia.

Edytory tekstu u?atwiaj? pisanie, ale go nie zast?puj?. Nie zwalniaj? z my?lenia i twórczego spojrzenia na temat. Ja uczy?em si? sztuki pisania na maszynie bez "uk?adów scalonych".

Pierwsz? kopi? tekstu zawsze pisa?em odr?cznie na kartce papieru. O wiele ?atwiej jest dokonywa? poprawek na papierze ni? na maszynie do pisania, szczególnie wtedy, gdy tekst wystukujesz dwoma palcami :-)

Czyste pisanie

W czasach poczciwej "Eryki" problem z pisaniem od razu "na czysto" by? taki, ?e w razie jakichkolwiek poprawek trzeba by?o przepisywa? ca?? stron? od pocz?tku. Tak. By?o trudno. Du?o wolniej ni? dzisiaj. Ale by?y te? ewidentne korzy?ci.

Podstawow? zalet? by?... czas. Ka?dy wiedzia?, ?e pisanie to czynno??, która - je?li ma by? wykonana dobrze - wymaga czasu. Dlatego zdanie, "Musz? to napisa?" ka?dy rozumia? tak samo, "Potrzebuj? czasu." Nie pracowa?o si? pod tak olbrzymi? presj? zegara z sekundnikiem.

Dla mnie najcenniejsz? zalet? takiej organizacji pracy by?o jednak co? innego. Przed pierwszym uderzeniem w klawisz i wkr?ceniem kartki papieru do maszyny nale?a?o przemy?le? tre?? artyku?u.

Dok?adnie przegl?da?em notatki, sprawdza?em wst?pn? wersj? pami?taj?c, ?e ka?dy b??d oznacza now? czyst? kartk? papieru wkr?con? do maszyny. To by? niezwykle mobilizuj?cy bodziec do zaplanowania w g?owie ka?dego zdania, ka?dego wyra?enia, ka?dego s?owa.

Cnota pisania

Bez w?tpienia nadej?cie ery edytorów tekstu znakomicie upro?ci?o proces pisania. Ale z drugiej strony wszyscy co? stracili?my.

Pisanie przy pomocy komputera jest dziecinnie ?atwe - za ?atwe. Medium nie zmusza do refleksji. Szybko?? pisania jest ograniczona jedynie zdolno?ciami manualnymi. Potem tylko korekta ortografii (oczywi?cie automatyczna) i gotowe.

Widz? dwa problemy.

1. Twój szef zawsze mo?e powiedzie?, ?e mo?esz pisa? jeszcze szybciej, bo przecie? wystarczy tylko kupi? szybszy komputer. Nieprawda. Mo?na jeszcze szybciej biega? palcami po klawiaturze. Mo?na przy?pieszy? korekt?. Ale ka?dy przecie? NAJPIERW musi przemy?le?, co chce napisa?. Jak zacz??, jaki wybra? rytm, jakich s?ów u?y?... Dobre pisanie to nie bieg na sto metrów. Ale szefowie tego nie rozumiej?, bo przecie? tyle pieni?dzy wydali na te wspania?e komputery :-)

2. Drugi problem to rozleniwienie. Edytory tekstu "same" poprawiaj? b??dy ortograficzne, podpowiadaj? lepsze wyra?enia, licz? s?owa. Nie musimy ju? w mozole pochyla? si? nad ka?d? sylab?. Literówki nie kosztuj? nieprzespanych nocy.

Jeste?my wygodni. Pozwalamy s?owom rozlewa? si? na ekranie monitora. Najpierw je widzimy. Potem decydujemy czy ?adnie si? komponuj?. Korekta zrobi si? sama, bo przecie? tak?e po to mamy edytor tekstu.

By? mo?e pisanie sta?o si? technicznie ?atwiejsze. Ale nie mylmy czynno?ci pisania ze sztuk? pisania.

Czas na pisanie

1. Czasu wymaga opracowanie koncepcji.

2. Czasu wymaga przemy?lenie tego, co chcesz powiedzie?.

3. Czasu wymaga obmy?lenie tego, jak to przekaza?.

4. Czasu wymaga napisanie drugiej i trzeciej wersji.

A wszystko to razem wymaga powa?nego podej?cia i zaanga?owania autora. Wymaga zmagania si? z samym sob? i innymi, aby pisa? jak najlepiej.

W ksi??ce Stephena Kinga "O pisaniu" czytam: "Przecie? tutaj, do diab?a, chodzi o pisanie, a nie mycie samochodu czy malowanie brwi. Je?li podchodzisz do tego powa?nie, mo?emy si? dogada?. Je?eli nie mo?esz lub nie chcesz, przesta? to czyta? i zajmij si? czym? innym. Mo?e umyj samochód."

Kropka.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
M. 2009-08-07
Kapitanie, Mój Kapitanie..! ;-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Relacje Dziennikarze Problem Polska Gapa Firma Dziennikarz Praktycy Twitter PRACOWNICY Komunikacja Reporter Informacja Media Rzecznik Kaczy?ski Reporterzy Public Wywiad Relations Pressence Agencje Prawda Gazeta Tusk Klienci Szef Klient InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl