Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-07-02
"Wra?enia i spostrze?enia"

Wra?enia i spostrze?enia

?yjemy w ?wiecie wra?e? i spostrze?e?. Wra?enia - to, co pozostaje w nas w wyniku komunikacji. Spostrze?enia - to, co wydaje si? nam, ?e widzimy i s?yszymy.

Wra?enia s? trwa?e. Mog? by? wynikiem percepcji, ale same wra?enia ?yj? poza faktami - s? ostatni? rzecz? jak? zapominamy o okoliczno?ciach, o wydarzeniu, o osobie.

Dlaczego wi?c nie po?wi?camy wi?cej czasu temu jakie wra?enie planujemy pozostawi? po sobie?

Wra?enia w marketingu

Pomy?l o kilku firmach i wra?eniu jakie masz jako konsument. Obok ka?dej napisz pierwsze wra?enie:

 • Orlen - _______
 • PZU - _______
 • ZUS - _______
 • TVP - _______
 • ?ywiec - _______
 • PKP - _______
 • Wólczanka - _______

Zapytaj siebie:

 • Dlaczego masz w?a?nie takie, a nie inne wra?enie?
 • Czy jest to rezultat reklamy, marketingu lub artyku?u w prasie?
 • Czy ka?demu z tych wra?e? towarzyszy jaki? obraz?
 • Jak i gdzie spotka?e? si? z tym obrazem?

Odpowiedzi na te pytania ods?aniaj? urodzajne pola marketingu i public relations. L?d o zagadkowej nazwie "Jak i Gdzie" pokazuje miejsca konkurencji o wzgl?dy klienta. To w?a?nie na tym terenie buduje si? ?wiadomo?? marki, przechwytuje pragnienia i tworzy wra?enia.

Wra?enia ludzi

To teren dzia?ania sprzedawców, polityków, cudownych uzdrawiaczy. Wszyscy chc? zrobi? na Tobie wra?enie, zdoby? zaufanie, sk?oni? do post?powania zgodnie z ich wskazówkami. Jestem cyniczny? Nie zrozum mnie ?le. S? w tej grupie ludzie warto?ciowi, szczerzy i uczciwi. Ale wszyscy ze sob? wspó?zawodnicz?. Ka?dy chce by? najlepszy. A je?li nie chce, to odpada z gry.

We?my pod lup? polityków. Wspó?pracuj? z nimi od lat i znam na wylot. Przy okazji - ci, z którymi pracuj? s? warto?ciowi, szczerzy i uczciwi - mo?esz mi zaufa?.

Jakie jest Twoje pierwsze (czyli najwa?niejsze) wra?enie zwi?zane z tymi politykami?

 • Donald Tusk
 • Jaros?aw Kaczy?ski
 • Leszek Miller
 • Roman Giertych

Zapytaj siebie:

 • Dlaczego ka?dej z tych osób towarzyszy jakie? wra?enie?
 • Jak i gdzie powsta?o?
 • Czy ten polityk jest wiarygodny? Dlaczego tak lub nie?

Czego przede wszystkim oczekuj? od Ciebie politycy? Zaufania. ZAUFANIA. To znaczy, ?e ponad wszystko b?d? stara? si? zostawi? wra?enie - po uchwaleniu wszystkich ustaw i kongresach wyborczych - ?e pozostaje wiarygodny. Nie jest wa?ne czy lubisz polityka - liczy si? tylko czy mo?na mu wierzy?.

Politycy mog? nas czego? nauczy?. Mówi? powa?nie. Wierzysz mi? Ufasz? Popatrzmy tylko na ich starania zbudowania zaufania do programów wyborczych, warto?ci i dzia?a?. Popatrzmy jak wybieraj? swoj? grup? docelow?, opisuj? potrzeby rynku i opracowuj? programy t?umaczone na proste has?a. Z ut?sknieniem czekam na jak?? jasn?, czyteln? i spójn? my?l rz?du na temat polskiej gospodarki w kryzysie.

Mo?emy oczywi?cie sami uderzy? si? w piersi i powiedzie?: "Jezu - a ile jest tre?ci w tym co my puszczamy w publiczny obieg?!" Nie podam oczywi?cie ?adnych nazw i nazwisk, bo po?ow? czytaj?cych ten artyku? pozostawi? z wra?eniem jak bardzo jestem w b??dzie i na pewno zako?cz? lektur? w tym miejscu. Powiem jedno - w ka?dym kraju i ka?dym regionie s? niezliczone przyk?ady polityków og?aszaj?cych programy bez dok?adnego zbadania potrzeb, sentymentów i uprzedze? opinii publicznej. I co jeszcze gorsze - bez argumentów t?umacz?cych sensowno?? tych propozycji!

Czy mo?esz poda? przyk?ad takiej propozycji? Jakie zrobi?a na Tobie wra?enie? Jakie wra?enie pozostawi? polityk? Czy b?dziesz mu wierzy? nast?pnym razem, kiedy zabierze g?os? Dlaczego nie?

Wiarygodno?? to towar trudno osi?galny, efemeryczny i labilny jak mg?a.

Pami?tam kiedy Leszek Miller oskar?y? z sejmowej trybuny polityka opozycji o kontakty z mafi?. ?ród?em tej informacji by?... artyku? w gazecie. Jak si? potem okaza?o nieprawdziwy. Polityk szybko przeprosi?, ale z?e wra?enie pozosta?o. Media nie mówi?y o przeprosinach, ale o niefortunnym oskar?eniu.

Jedno przej?zyczenie - ?wiadome lub niezamierzone - mo?e przy?mi? poprzednie dokonania. To niesprawiedliwe, ale prawdziwe.

Jaka z tego lekcja? Mo?esz pope?ni? b??d, ale tylko od Pana Boga zale?y czy ludzie Ci znowu uwierz?. Jedno jest pewne. Je?eli nie przyznasz si? do pomy?ki, jako polityk - jeste? ju? na emeryturze. Tylko szybkie i szczere przeprosiny mog? ocali? Twoj? skór? ale i tak bez ?adnej gwarancji.

Czas wra?enia

Fakty, dane, informacje b?d? dawno zapomniane, ale wra?enia - pierwsze i ostatnie - pozostan?. Kiedy ludzie (wyborcy, klienci) b?d? si? zastanawia? dlaczego w?a?nie takie wra?enia w nich si? utrwali?y, by? mo?e odszukaj? w zakamarkach pami?ci jak?? informacj?, jakie? has?o, dowcipne stwierdzenie, aby wyt?umaczy? swoje wra?enie. Wszystko inne zatrze czas.

Czy pracuj?c nad komunikacj? programu public relations zastanawiasz si? ile ludzie b?d? pami?ta? po roku? Po dwóch tygodniach? Jakie wra?enie w nich pozostanie? Czy b?dzie zgodne z Twoimi celami? Czy sk?oni ich do zakupu? Do poparcia Twoich politycznych obietnic? Twojej partii? Do oddania na Ciebie g?osu?

Co po miesi?cu b?dziesz pami?ta? z tego artyku?u?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Kaczy?ski Agencje Polska Szef Relations Gazeta Reporterzy PRACOWNICY Wywiad Firma Pressence Relacje Dziennikarz Prawda Reporter Public Rzecznik Informacja Internet Tusk Gapa Klienci Twitter Klient Dziennikarze Media Google Praktycy ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl