Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-10-15
"Prawda pi?knie powiedziana"

Prawda pi?knie powiedziana

Czy uwierzysz bez zastrze?e? komu?, kto ok?ama? Ciebie cho? raz?

Prawda to najcenniejszy materia? s?u??cy do budowy najbardziej warto?ciowej cechy charakteru: wiarygodno?ci.

Obliczono, ?e ka?dy z nas codziennie mówi oko?o 200 k?amstw. Wi?kszo?? z nich to niewinne k?amstewka ?agodz?ce nasze spo?eczne kontakty w rodzaju "Przykro mi, ?e Ci przerywam" lub "To zajmie tylko minut?".

Drobne k?amstwa przemykaj? niezauwa?one, poniewa? rozumiemy i akceptujemy ten protokó? komunikacyjny. Kiedy jednak ?amiemy t? konwencj?, osoba wprowadzona w b??d czuje si? oszukana.

Reputacja organizacji w du?ym stopniu zale?y od wiarygodno?ci jej liderów i rzeczników. To dzi?ki reputacji, zaufaniu i wiarygodno?ci wygrywa si? lub przegrywa wybory. S? firmy, które pogr??y?y si? w niebycie przy?apane na "oszcz?dnym gospodarowaniu" prawd?. Enron. Czy trzeba mówi? wi?cej? (Wpisz do wyszukiwarki Google has?o "reputation management", aby dowiedzie? si? wi?cej.)

Do?wiadczeni dziennikarze t?umacz?, ?e esencj? ich zawodu jest codzienne spotykanie si? lud?mi, którzy s? notorycznymi k?amcami. Wyobra? sobie zatem przyjemno?? rozmowy z kim? kto mówi prawd?.

Prosta prawda

Jednym z kluczowych elementów prawdy jest prostota. Problem z mówieniem prawdy polega na tym, ?e zazwyczaj robimy to na wspak – zaczynamy od opisania kontekstu i dopiero potem przedstawiamy sam? wiadomo??. Umieszczanie prawdy w kontek?cie mo?e wywo?a? niech?? i sugerowa? manipulacj?.

Na przyk?ad, je?eli zapytasz dziecko czy co? zepsu?o, najprawdopodobniej najpierw us?yszysz jak?? historyjk? i dopiero potem odpowied?-obron?. Je?li us?yszysz: "Tak. St?uk?em wazon. Przepraszam", zwró? uwag? na to dziecko.

Po?owiczna prawda jest równie niebezpieczna jak mijanie si? z prawd?. To jeszcze jeden cios w wiarygodno??. Ilu ludzi podzieli?o si? z Tob? tylko cz??ci? prawdy? Czasem robimy to, aby wywrze? na innych wra?enie, ?e naprawd? wiemy, o czym mówimy. Zadziwiaj?ce jest jak rzadko odpowiadaj?c na pytanie mówimy: "Nie wiem". Czy jest co? niestosownego w takiej odpowiedzi?

Ludzie s? bardzo wyczuleni na k?amstwa i pó?prawdy. Wokó? nas jest takie morze informacji, ?e nie jeste?my w stanie sprawdzi? prawdziwo?ci wszystkich danych. Wy??czamy si? "z odbioru", kiedy tylko odnosimy wra?enie, ?e jeste?my "wpuszczani w maliny". Nie mamy czasu na manipulacje lub k?amstwa – ani mi?kkie ani twarde.

Prawda na szkoleniu medialnym

Jedn? z pierwszych rzeczy, któr? trenerzy medialni musz? zrobi? na pocz?tku ka?dego szkolenia to rozwianie mitu, ?e na szkoleniu nauczymy jak przekonuj?co k?ama?.

Moim klientom mówi? to samo co powtarzam dzieciom mojej siostry. K?amstwo ma krótkie nogi. Nie powtarzaj b??du tych, którzy my?leli inaczej lub s?dzili, ?e ich k?amstwa zdob?d? z?ote medale w sprincie. U wszystkich wykryto doping.

Cel treningu medialnego – ze wszystkimi technikami przechodzenia, ??czenia i podkre?lania – jest prosty: Prawda. Pi?knie powiedziana. Bez maski.

Jest wiele zewn?trznych oznak k?amania i nieszczero?ci. Te naj?atwiejsze do zauwa?enia to przymilny g?os, rumienienie si?, oblizywanie warg, p?ytki oddech, unikanie kontaktu wzrokowego, ruchy d?oni wokó? twarzy, nerwowo?? i podawanie zb?dnych szczegó?ów. Mo?esz wierzy? lub nie, ale nerwowe ruchy osób wyst?puj?cych przed kamer? telewizyjn? ró?ni? si? o tych wykonywanych przez kogo?, kto ucieka przed prawd?.

Konkluzja

Prawda – tak jak j? widzieli antyczny Grecy – jest Pi?knem. Obserwowanie kogo? kto przekazuje wiadomo?? – dobr? lub z?? – z przekonaniem, wiar?, empati?, pasj? i jasno?ci? jest aktem pi?kna.

By? mo?e ka?dy potrzebuje pomocy jak przekaza? skutecznie wiadomo??, ale jednej rzeczy na pewno nie musi si? uczy?. Nikt nie musi uczy? si? prawdomówno?ci.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.71 MediaGapa - ocena artykułu: 4.71

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Dziennikarz Public Agencje Rzecznik Pressence Reporter Problem Praktycy Google Reporterzy Tusk Twitter Prawda Dziennikarze PRACOWNICY Gazeta Relacje Relations Wywiad Gapa Klient Komunikacja Klienci Informacja Polska Firma Internet Kaczy?ski SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
2. Reporter chce do domu
3. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
7. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
8. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl