Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-05-18
"Moje dzieci, czyli ile mo?e powiedzie? w mediach o sobie rzecznik prasowy"

Moje dzieci, czyli ile mo?e powiedzie? w mediach o sobie rzecznik prasowy

Na naszych szkoleniach medialnych cz?sto mówimy o sile przyk?adów w mediach. Nikt nie w?tpi w warto?? przyk?adów w wywiadach dla prasy, radia i telewizji.

Dobrze dobrane proste przyk?ady nie tylko zwi?kszaj? wiarygodno?? rzecznika, ale tak?e pomagaj? lepiej zrozumie? temat, zwi?kszaj? kontrol? nad wywiadem i zach?caj? do s?uchania.

Ludzi najbardziej interesuj? inni ludzie. Nie interesuj? ich strategie, protoko?y i procedury. Chc? wiedzie? dlaczego to, co mówi rzecznik prasowy jest wa?ne i jak to wp?ywa na ich ?ycie.

Cz?sto najlepszymi przyk?adami (tymi, które wywo?uj? najwi?ksze emocje i skutecznie zach?caj? do dzia?ania) s? przyk?ady z osobistego do?wiadczenia rzecznika.

By? mo?e nie wszyscy rzecznicy prasowi to lubi?, ale na naszych szkoleniach widzimy, ?e ci, którzy opowiadaj? o swoich osobistych prze?yciach mówi? z wi?kszym przekonaniem i s? bardziej wiarygodni.

Przygotowuj?c si? do wywiadu rzecznik prasowy powinien dobrze si? zastanowi? ile chce opowiedzie? o swoim prywatnym ?yciu, ?eby nie ujawni? za du?o. Jak ka?dy – ma prawo do ochrony prywatno?ci.

Oczywi?cie to, co rzecznik powie musi by? ciekawe, ale gdzie jest granica, której nie wolno mu przekracza??

Na przyk?ad, czy mo?e mówi? tylko o swojej pracy i bran?y czy mo?e tak?e doda? przyk?ady z ?ycia osobistego, innych krajów lub bran?? Czy mo?e mówi? o swojej rodzinie i jak ona wp?yn??a na to, co mówi?

Naszym zdaniem s? 4 poziomy dzielenia si? osobistymi przyk?adami w wywiadach dla mediów. Na pierwszym (najbardziej ogólnym) rzecznik mówi co?, co dodaje koloru jego wypowiedzi. Na przyk?ad: "Kiedy by?em wczoraj na spacerze z dzie?mi zauwa?y?em, ?e..."

Na drugim poziomie poznajemy wi?cej szczegó?ów. Na przyk?ad rzecznik przyznaje, ?e jest ba?aganiarzem w domu i nie lubi my? okien. Na podstawie tych informacji próbujemy sobie wyobrazi? jakim jest cz?owiekiem w ?yciu prywatnym.

Na trzecim poziomie rzecznik dzieli si? bardziej intymnymi szczegó?ami. Mo?emy us?ysze? na przyk?ad: "Jestem ojcem samotnie wychowuj?cym dwójk? dzieci..." albo "Kiedy? pali?em paczk? papierosów dziennie. Dzisiaj nienawidz? dymu tytoniowego." Takie informacje wp?ywaj? na odbiór tego, co mówi o wychowaniu dzieci lub uzale?nieniu od nikotyny.

Na czwartym poziomie rzecznik prasowy jest najbardziej przekonuj?cy. Opowiada wtedy histori? ze swego ?ycia. Kiedy mówi o pracy nad nowym produktem finansowym mo?emy us?ysze?: "Pracuj?c nad now? us?ug? chcieli?my, ?eby klienci szybko zrozumieli jak dzia?a i sami odkryli jej mocne strony. Rozmawia?em o tym pomy?le z moimi dzie?mi – syn ma 7 lat, córka 10. Wcze?niej nigdy nie s?yszeli o planach emerytalnych i ubezpieczeniach na ?ycie. Okazali si? wdzi?cznymi s?uchaczami i dzi?ki tym rozmowom wiem, ?e to, co mówimy o tym produkcie finansowym mo?na ?atwo zrozumie?."

Nikogo nie wolno zmusza? do opowiadania w mediach o swojej rodzinie, ale trudno nie zauwa?y? jak taki przyk?ad zwi?ksza zainteresowanie tym, co mówi rzecznik i ociepla przekaz. Szef PR powinien wiedzie? czy rzecznik prasowy firmy lub instytucji jest gotowy zrobi? taki krok.

Je?li jeste? rzecznikiem prasowym czy u?ywasz w wywiadach dla mediów przyk?adów z prywatnego ?ycia? Czy wie o tym szef PR? Co o tym s?dzi? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 0.00 MediaGapa - ocena artykułu: 0.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Szef Public Dziennikarz Rzecznik Tusk Polska Reporterzy PRACOWNICY Reporter Relacje Twitter Informacja Google Klienci Media Komunikacja Gazeta Praktycy Gapa Relations Pressence Problem Dziennikarze Firma Kaczy?ski Agencje Internet Klient PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl