Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-02-25
"Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi"

Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi

"Co? 1000 z?otych za jedno zdj?cie? Podobne zrobi? swoim smartfonem. Mog? zap?aci? nie wi?cej ni? 100 z?otych. Albo poprosz? o pomoc kuzyna Piotra po weekendowym kursie fotografowania."

Zawodowy fotograf to kto? wi?cej od "pana z aparatem", który wr?cza plik kolorowych zdj??. P?aci mu si? nie tylko za kilka godzin wspó?pracy, ale tak?e za do?wiadczenie, spostrzegawczo??, kreatywno?? i zaanga?owanie.

Trzeba wyj?tkowego talentu, ?eby uchwyci? na zdj?ciu sedno tego kim jest lub co robi klient. A zlecenia s? bardzo ró?ne – od sesji ze ?lubu przez zdj?cia noworodków po fotoreporta?e z firmowych imprez.

Dobrego fotografa trudno znale?? w Internecie. Nie ka?dy w?a?ciciel aparatu fotograficznego z profilem na Instagramie lub blogiem na Tumblrze jest fotografem. Po zapoznaniu si? z portfolio, sprawdzeniu cen i wymianie wst?pnych informacji przez e-mail warto porozmawia? – przez telefon lub osobi?cie.

Popatrzmy ile pieni?dzy fotograf zainwestowa? w perfekcyjne utrwalenie i uwiecznienie wa?nego dla Ciebie wydarzenia.

1. Do?wiadczenie: Wielu ludzi tego nie bierze pod uwag?, ale to naprawd? ma znaczenie. Lata nauki i zdobyte do?wiadczenie – bez tego fotograf nie b?dzie prawdziwym profesjonalist?.

2. Sprz?t: Mo?esz bardzo si? zdziwi? mnogo?ci? i ró?norodno?ci? sprz?tu potrzebnego do zrobienia jednego uj?cia. Na przyk?ad korpusy aparatu (wi?kszo?? fotografów ma dwa), obiektywy, filtry, lampy b?yskowe, o?wietlenie, akumulatory, ?adowarki, statywy, torby, itd.

3. Ubezpieczenie: Op?ata (miesi?czna lub roczna) zale?y od warto?ci sprz?tu. W przypadku drogiego wyposa?enia (a taki maj? najlepsi fotografowie) to s? naprawd? du?e pieni?dze. Pami?tajmy tak?e o sk?adce na ubezpieczenie studia fotograficznego.

4. Studio: Wynajem studia lub korzystanie ze studia fotografa nie jest tanie. Dodatkowa op?ata mo?e by? tak?e pobrana za wyszukanie w terenie i rezerwacj? miejsc do zrobienia zdj??.

5. Obróbka zdj??: Wi?kszo?? fotografów pobiera dodatkow? op?at? za obróbk? zdj??. Jej wysoko?? zale?y od liczby zdj?? i potrzeb. Czas po?wi?cony na obróbk? techniczn? zdj?? wynosi od godziny do nawet 16 godzin!

6. Sprz?t do obróbki zdj??: Fotografowie p?ac? krocie za korzystanie z oprogramowania do obróbki zdj??. Zwykle ta op?ata jest wliczona do czasu pracy. Plus koszt tej magicznej maszyny, czyli komputera.

7. Transport: Je?li sesja zdj?ciowa jest w terenie lub innym mie?cie, do faktury b?dzie doliczony koszt dojazdu. Czasem tak?e dodany koszt pobytu w hotelu i wy?ywienia.

8. Przesy?ka gotowych zdj??: Niektórzy przekazuj? gotowe zdj?cia na pendrivie lub p?ycie CD. Inni korzystaj? z Dropboxa lub WeTransfer. To te? mo?e wi?za? si? z dodatkowym kosztem.

Fotografowanie wymaga kunsztu i serca. Ka?de uj?cie jest inne i potrzeba wielu przygotowa? i zabiegów, ?eby osi?gn?? zamierzony efekt.

Warto pami?ta?, ?e z?e zdj?cie jest dro?sze od dobrego. Pó? biedy je?li zepsujesz zdj?cie na imieninach, ale nic nie zast?pi pi?knych zdj?? z najwa?niejszych momentów Twojego ?ycia (prywatnego i zawodowego), którymi b?dziesz móg? si? cieszy? (i chwali?) przez d?ugie lata. Pami?taj, ?e p?acisz za chwil? z ?ycia, która zostanie zapisana na zawsze.

Konkluzja

Kiedy b?dziesz szuka? fotografa, nie zapominaj, ?e p?acisz za jako??. Nie wybieraj tego, który pojawi si? pierwszy w wynikach wyszukiwarki. Nie wybieraj kogo? dlatego, ?e jest kuzynem znajomego z pracy. Wybierz tego, kogo lubisz za to kim jest, cenisz za to, co do tej pory zrobi? i wierzysz, ?e b?dzie pracowa? tak jakby to robi? dla siebie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Klient Relacje Rzecznik Agencje Dziennikarz Klienci Reporter Relations Problem Wywiad Dziennikarze Szef Informacja Praktycy Twitter Kaczy?ski Media PRACOWNICY Public Tusk Reporterzy Pressence Google Firma Prawda Internet Komunikacja Gazeta PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl