Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-04-21
"Reporter chce do domu"

Reporter chce do domu

Dziennikarze nie maj? du?ych wymaga?. Chc?, ?eby? oddzwania? na ich telefony, chc? ciekawej wypowiedzi, chc? dobrze wykona? swoj? prac? i chc?... i?? do domu. Nie komplikuj niepotrzebnie swoich relacji z mediami.

Kiedy redaktor zleca dziennikarzowi napisanie artyku?u o Twojej firmie pierwsz? rzecz?, któr? robi reporter jest przejrzenie wszystkich dotychczasowych publikacji na Twój temat. W czasach Internetu jest to dziecinnie proste. W wi?kszych gazetach reporter zamawia wycinki w redakcyjnym archiwum.

Je?eli wyniki tych poszukiwa? przypomn? o jakich? niefortunnych wydarzeniach z przesz?o?ci jest wi?cej ni? prawdopodobne, ?e dziennikarz umie?ci te informacje w swoim artykule. Nie jest wa?ne, ?e firma od tamtych wydarze? zmieni?a si? i kieruj? ni? inni ludzie.

Pierwszy artyku? o Twojej firmie jest jak pies prowadz?cy zaprz?g. On pokazuje kierunek i nadaje tempo. Za nim idzie reszta stada. To, co uka?e si? w druku na wiele lat okre?li Twój medialny wizerunek.

Kiedy wi?c reporter zwraca si? do Ciebie z pro?b? o wywiad, przypomnij sobie co prasa pisa?a o Tobie ostatnio. B?d? przygotowany na pytania nawi?zuj?ce do poprzednich artyku?ów. Odpowiadaj na nie pozytywnie zwracaj?c uwag? na korzystne zmiany.

Nie jestem Twoim kumplem

Reporterzy nie s? Twoimi przyjació?mi ani wrogami. Ich praca polega na pisaniu artyku?ów. To, ?e dziennikarz je razem z Tob? obiad i ?mieje si? z Twoich dowcipów nie znaczy, ?e siadaj?c do komputera zapomni o kanonach dziennikarstwa.

Na przyk?ad, je?eli Twoje przychody s? wy?sze od planowanych dziennikarz ma prawo pow?tpiewa? jak d?ugo potrwa dobra passa. Je?eli za swoje nadzwyczajne osi?gni?cia otrzymujesz tytu? Pracownika Roku i wysok? gratyfikacj?, reporter mo?e g?o?no zastanawia? si? co Ciebie motywuje - chciwo?? czy pasja?

Je?li reporter bacznie przygl?da si? Twojej organizacji, zadaje trudne pytania i na koniec pisze obiektywny i wywa?ony artyku? zyskujesz w efekcie wiarygodno??, której nie kupi ?adna reklama.

Pisz o mnie dobrze

Kolega opowiada? jak prezes publicznej spó?ki chcia?, ?eby artyku? o jego firmie ukaza? si? we wp?ywowej gazecie finansowej. Wierzy?, ?e to poprawi wizerunek firmy i zwi?kszy zainteresowanie emisj? akcji. Wezwa? szefa dzia?u PR i nakaza? "doprowadzenie do wydrukowania artyku?u". Da? mu do zrozumienia, ?e od tego zale?y jego przysz?o?? w firmie.

Kolega stara? si? jak móg?, ale redakcja nie by?a zainteresowana tematem. Ale poniewa? od tego zale?a?o czy b?dzie go sta? na sp?at? kredytu na mieszkanie próbowa? do skutku. W ko?cu dosz?o do spotkania z dziennikarzem. Reporter skupi? si? w artykule na krótkoterminowym zad?u?eniu spó?ki i przytoczy? niepochlebn? opini? analityka, mimo ?e mia? do dyspozycji trzy korzystne komentarze innych analityków. Prezes mia? "swój" artyku?, kolega zachowa? prac?, ale sprzeda? akcji si? nie uda?a. Jaki mora?? Czasem lepiej, kiedy nasze modlitwy nie s? wys?uchane.

Nie jestem z Rzeczpospolitej

Dziennikarska wizytówka z logo Rzeczpospolitej lub Gazety Wyborczej rzadko trafia na Twoje biurko. Wi?kszo?? dziennikarzy rozpoczyna karier? w mniejszych redakcjach.

Wiele osób troch? lekcewa??co traktuje dziennikarzy z ma?ych redakcji. Dlaczego? Sk?d wiesz, ?e ta nie?mia?a blondynka, która od godziny czeka na rozmow? z Tob? nerwowo ?ciskaj?c notatnik i d?ugopis kiedy? nie poprowadzi g?ównego wydania "Wiadomo?ci"? A mo?e ten pocz?tkuj?cy reporter lokalnego radia kiedy? zaprosi Ciebie do studia najbardziej popularnej stacji radiowej. Chcesz, ?eby pami?tali jak ich potraktowa?e? kilkana?cie lat wcze?niej?

Co wi?cej - magazyny bran?owe, lokalne gazety i stacje radiowe s? ?ród?em informacji dla wi?kszych mediów. Tak, to prawda. To zwykle Gazeta Wyborcza lub Rzeczpospolita dostaj? sensacyjne przecieki. To oni pisz? o najwi?kszych skandalach. Ale ich dziennikarze stale myszkuj? w lokalnych mediach szukaj?c inspiracji i nowych tematów.

Konkluzja

1. Pierwszy artyku? o Twojej firmie buduje jej wizerunek na wiele lat.

2. Reporterzy z ma?ych redakcji s? równie wa?ni jak ich koledzy z du?ych gazet.

3. Starannie wybieraj tematy dla mediów. Jeden ciekawy artyku? o Tobie jest wi?cej wart od kilku nudnych.

4. Dobry artyku? musi mie? swoj? dramaturgi? - bohatera i czarny charakter. B?d? tym pierwszym.

5. Potrzeby dziennikarzy s? bardzo proste; chc? napisa? ciekawy artyku?, dotrzyma? terminu i i?? do domu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Relacje Gazeta Firma Wywiad Klient Reporterzy Dziennikarze Pressence Google Gapa Polska Szef Internet Prawda Kaczy?ski Klienci Komunikacja Media Rzecznik Public Reporter Tusk Informacja Dziennikarz Problem PRACOWNICY Twitter Praktycy Agencje RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl