Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-26
"Dwa punkty widzenia na wywiad z zaskoczenia"

Dwa punkty widzenia na wywiad z zaskoczenia

Kiedy kupujesz w gazecie reklam?, mo?esz wybra? stron? i dzie? publikacji. Kiedy og?aszasz program promocji zatrudnienia najlepszych absolwentów, sam wybierasz miejsce i dzie? rozpocz?cia tej akcji.

Ale kiedy spotkasz si? oko w oko z ambitnym dziennikarzem, który zechce uzyska? od Ciebie wypowied? w kontrowersyjnej sprawie, tego ju? wiedzie? nie musisz, szczególnie je?li odrzuci?e? dzi? rano propozycj? wypowiedzi przed kamer?.

Przyk?ad: Jeste? w?a?cicielem klubu pi?karskiego. Przed Twoim biurem parkuje telewizyjny wóz transmisyjny naszpikowany antenami satelitarnymi. Wyskakuje z niego m?ody cz?owiek w wytartych sztruksach, dziarsko zarzuca na rami? kamer? i kieruje si? ku wej?ciu.

Wychodzisz przed budynek, aby sprawdzi? co si? dzieje. Zanim si? czegokolwiek dowiesz jak spod ziemi wyrasta przed Tob? elegancko ubrany reporter, podstawia mikrofon i pyta: "Co panu wiadomo o korupcji w?ród s?dziów pi?karskich?"

Jeste? zaskoczony i zmieszany. Co? mruczysz pod nosem. Próbujesz zas?oni? r?k? obiektyw kamery. Grozisz wezwaniem policji. Opinia publiczna ju? wie, ?e "macza?e? w tym palce" :-(

Czego ucz? dziennikarzy

Przeprowadzenie wywiadu z zaskoczenia cz?sto jest jedyn? metod? uzyskania wypowiedzi na aktualny i wa?ny temat. Decyzj? o zastosowaniu tej metody podejmuje si? po odrzuceniu oferty udzielenia wypowiedzi. Osoba, wobec której podejmuje si? takie dzia?anie, musi by? wa?nym ?ród?em informacji, których nie mo?na zdoby? w innym miejscu.

Wywiad z zaskoczenia zwykle ma konfrontacyjny charakter i wi??e si? z fizycznym zagro?eniem dla dziennikarza. Dlatego zalecana jest daleko posuni?ta ostro?no??.

Oto osiem porad jak przeprowadzi? taki wywiad:

1. Poznaj zwyczaje i nawyki osoby, któr? chcesz zaskoczy?. Dowiedz si?, o której godziny przychodzi do pracy i kiedy j? ko?czy. Sprawd? gdzie parkuje samochód. Wybierz najlepsze miejsce na zasadzk?. Powinno to by? miejsce, z którego trudno uciec oraz gwarantuj?ce odpowiedni dystans do przej?cia, w czasie którego zadasz swoje pytania. Je?li to mo?liwe, unikaj okolic domu i obecno?ci dzieci w okolicy.

2. Przygotuj list? pyta?. Musisz pyta? g?o?no, szybko i zdecydowanym tonem. Nie pytaj, "Dlaczego pan to zrobi??", gdy? w takim pytaniu zak?adasz, ?e pytany co? zrobi?. Pytaj, "Czy to prawda, ?e..." albo "Co ma pan do powiedzenia na temat...?"

3. B?d? przygotowany na to, ?e pytana osoba nic nie powie. Ale to ?aden k?opot. Celem wywiadu z zaskoczenia jest utrwalenie przez kamer? reakcji osoby, która nie chce z Tob? rozmawia?. Takie nagranie to alibi, ?e próbowa?e? zdoby? wypowied?.

4. We? ze sob? jak najwi?cej ludzi. Wywiady z zaskoczenia mog? by? niebezpieczne. Obecno?? wi?kszej grupy ludzi mo?e ostudzi? agresywne zap?dy uczestników tego zdarzenia. B?dziesz mie? wi?cej ?wiadków je?li zdarzy si? co? nieprzyjemnego.

5. Je?li mo?esz, we? ze sob? na wywiad dwie ekipy. Jedna b?dzie przez ca?y czas przy bohaterze rozmowy. Druga kamera sfilmuje wywiad z szerokiego planu.

6. Sprawd? sprz?t. Powiedz ka?demu cz?onkowi ekipy co ma robi? po w??czeniu kamery i mikrofonu. Zrób próbne nagranie je?li to nie grozi zdemaskowaniem Twej obecno?ci.

7. Ludzie zaskoczeni obecno?ci? kamery czasem zachowuj? si? agresywnie. Je?li kto? Ciebie dotknie, popchnie lub spróbuje odsun?? obiektyw kamery, zdecydowanie popro?, aby tego nie robi?. Je?eli nie przestanie, wezwij policj?. Je?eli dysponujesz dwiema kamerami, drugi operator utrwali ca?e zaj?cie. To nagranie mo?esz wykorzysta? w s?dzie jako dowód.

8. Wszystko co robisz musi zgodne z prawem. Nie wolno Ci wej?? na teren prywatny bez zgody w?a?ciciela. W miejscu publicznym mo?esz rozmawia? z kim chcesz, ale nigdy nie utrudniaj mu poruszania si? ani nie ograniczaj swobody ruchów.

Czego ucz? trenerzy medialni

Telewizja to "medium wra?e?". To, co mówisz jest mniej istotne od tego jakie wywierasz wra?enie. Wyobra? sobie na przyk?ad jakie wra?enie robi? na widzach go?cie wyst?puj?cy w telewizji w ciemnych okularach.

Oto osiem porad jak tworzy? pozytywny wizerunek:

1. Sam tego chcia?e?. Je?eli odrzuci?e? pro?b? o wywiad, nie dziw si? kiedy – wychodz?c z pracy, w drodze do samochodu, wysiadaj?c z auta przed domem – nagle zobaczysz przed sob? dziennikarza z mikrofonem i kamer?. Nie uciekaj, nie panikuj, nie rozpaczaj. Po prostu, dzi? los wybra? Ciebie.

2. Wygospodaruj troch? czasu na skupienie. Zaproponuj reporterowi, "Przejd?my w jakie? ustronne miejsce gdzie nie b?dzie nam przeszkadza? ha?as z ulicy i b?dziemy mogli spokojnie porozmawia?." Zyskasz troch? na czasie, aby pozbiera? my?li. Je?eli spodziewasz si? ataku, nie ustawiaj si? z logo Twej organizacji w tle. Po co wzmacnia? negatywny materia? atrakcyjnym elementem wizualnym?

3. Wyznacz cel. Twoim celem jest skupienie uwagi na informacjach dla Ciebie wa?nych. Je?eli masz czas, napisz na kartce trzy g?ówne tezy, które pragniesz przekaza? opinii publicznej. W czasie wywiadu wracaj do tych tez bez wzgl?du na to, o co pyta reporter.

4. Odno? si? do sedna sprawy. Twoje odpowiedzi musz? by? krótkie (max. 30 sekund), konkretne i rzeczowe. Powa?nego oskar?enia, na przyk?ad o wspó?prac? z pot??nym bankiem inwestycyjnym w manipulowaniu kursem z?otówki nie mo?na zby? anegdot? jak kiedy? zacz??e? oszcz?dza? na pierwszy samochód.

5. Nie jeste? robotem. Nie denerwuj si? kiedy reporter powtarza pytania. Trzymaj si? swojej wersji, ale nie recytuj s?ów jak automat. Reporter poluje na ciekaw? wypowied? i tylko od Ciebie zale?y co us?yszy – nawet kiedy pyta o to samo setny raz.

6. Nie baw si? z ekip? telewizyjn? w "policjanta i z?odzieja". Je?eli ekipa ma by? usuni?ta z terenu firmy, pracownicy nie powinni robi? tego samodzielnie ani grozi? dziennikarzom wezwaniem policji. Nale?y spokojnie poprosi? policj? o interwencj?.

7. Przed kamer? bez prawnika. Nigdy nie wypowiadaj si? do kamery w asy?cie swego prawnika i pami?taj, ?e "bez komentarza" robi takie samo wra?enie jak skorzystanie przez oskar?onego z prawa do odmowy zezna?. Chcesz wyst?pi? w takiej "oskarowej" roli? Lepiej powiedzie?, "Zbieramy wszystkie fakty i wypowiemy si? w tej sprawie po ich dok?adnej analizie" albo "Teraz tego nie wiem, ale b?d? wiedzie? za trzy dni" albo "To s? poufne informacje i mog? by? wykorzystane przez konkurencj? na nasz? niekorzy??."

8. Tylko winny ucieka. By? mo?e chcia?by? w?o?y? czapk? niewidk?, ale ucieczka przed kamer? tylko Ci? o?mieszy. Nie biegnij. Nie chowaj si? za drzwiami. Nie rozmawiaj przez lekko uchylone drzwi. Je?eli ekipa telewizyjna z?apie Ci? w czasie wsiadania do samochodu, nie opuszczaj szyby, ?eby co? powiedzie? w ostatniej chwili.

Konkluzja

Wywiad z zaskoczenia jest prób? zdobycia przez dziennikarza komentarza na wy??czno??. Reporter zadaje krótkie i zaczepne pytania. W tej grze reporter jest napastnikiem. Tym razem ze swoim trenerem medialnym gracie w obronie. Najgorsza rzecz jak? mo?esz zrobi? to strzeli? bramk? samobójcz?. Mam nadziej?, ?e teraz wiesz jak tego unikn??.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.75 MediaGapa - ocena artykułu: 4.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Gapa Relacje Wywiad Tusk Media Dziennikarze Firma Problem Komunikacja Agencje Reporterzy Polska Szef Pressence Informacja Gazeta Reporter Dziennikarz Rzecznik Klient Prawda Klienci Google Internet Relations Praktycy Twitter Kaczy?ski PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
10. Przysz?e lekcje z historii
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl