Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-02-16
"Bzdurne PR!"

Bzdurne PR!

"To bzdura! To si? nie mo?e uda?!" Ile razy to s?ysza?e?, kiedy opisywa?e? klientowi nowy projekt PR?

Astronom Carl Sagan w ksi??ce, "The Demon Haunted World" powiedzia?, ?e nauka dysponuje najlepszym aparatem do wykrywania bzdur. Public relations to nie tylko nauka. To tak?e sztuka.

Popatrzmy zatem czy tezy Sagana mo?na wykorzysta? do wykrywania bzdurnych koncepcji w public relations.

Oto 10 "narz?dzi sceptycznego my?lenia" zaproponowanych przez Carla Sagana:

1. Nie przywi?zuj si? do jednej teorii dlatego, ?e to Ty j? wymy?li?e?. To tylko jedna stacja na drodze do prawdy. Zapytaj siebie dlaczego podoba Ci si? Twoje rozwi?zanie. Porównaj je z innymi propozycjami. Czy znajdziesz argumenty za jego odrzuceniem? Je?li nie, inni to zrobi? za Ciebie.

2. Kiedy tylko to mo?liwe, podaj niezale?ne dowody na potwierdzenie "faktów".

3. Zaproponuj rzeczow? debat? z udzia?em kompetentnych osób prezentuj?cych wszystkie istotne punkty widzenia.

4. Argumenty przedstawiane przez autorytety maj? znikome znaczenie. "Autorytety" myli?y si? w przesz?o?ci. Podobne rzeczy przydarz? si? w przysz?o?ci. Mo?e lepiej przyj??, ?e w nauce - i w public relations - nie ma autorytetów. S? tylko eksperci.

5. Je?eli co? wymaga wyja?nienia, zastanów si? nad wszystkimi mo?liwymi sposobami jak mo?na to wyt?umaczy?. Nast?pnie przygotuj testy, które pomog? systematycznie wykluczy? b??dne t?umaczenia. To, co zostanie na koniec, to zgodnie z darwinowsk? teori? jest najsilniejsze i ma najwi?ksze szanse przetrwania, czyli skutecznej konfrontacji z rzeczywisto?ci?.

6. Zmierz i policz. Je?li to, co t?umaczysz lub zamierzasz ma jak?? miar?, b?dziesz mia? wi?ksz? szans? dok?adniej to okre?li? i opisa?. Wszystko co niezmierzone i niejasne automatycznie otwiera si? na wi?cej spekulacji. Oczywi?cie szukanie prawdy zaczyna si? od zarzucenia sieci o bardzo du?ych oczkach, ale znalezienie jej jest du?o trudniejszym wyzwaniem.

7. Je?eli Twoja propozycja sk?ada si? z wielu powi?zanych ze sob? argumentów, ka?de ogniwo tego ?a?cucha musi mie? uzasadnienie (tak?e podstawowe za?o?enie) - nie tylko wi?kszo?? z nich.

8. Regu?a brzytwy mówi, ?e dysponuj?c dwiema hipotezami, z których ka?da wyja?nia zjawisko/koncepcj?/informacj? równie dobrze nale?y wybra? t?, która to czyni w prostszy sposób.

9. Propozycje, których nie mo?na sprawdzi?, zanegowa? lub zniekszta?ci? zwykle s? ma?o warte. Wyobra? sobie koncepcj?, ?e ca?y Wszech?wiat i wszystko co zawiera jest jedynie jedn? cz?steczk? - powiedzmy elektronem - o wiele wi?kszego KOSMOSU. Ale bez jakichkolwiek informacji spoza naszego Wszech?wiata trudno odrzuci? t? ide?. Ka?de za?o?enie musi poddawa? si? weryfikacji, je?li ma by? wiarygodne. Sceptycy musz? mie? okazj? prze?ledzenia toku my?lenia, samodzielnego powtórzenia eksperymentów i sprawdzenia czy otrzymaj? te same rezultaty.

10. Podstaw? jest zaufanie do dok?adnie zaplanowanych i przeprowadzonych prób i eksperymentów. Nie mo?na du?o nauczy? si? z czystej kontemplacji. Oddanie si? jednej idei jest bardzo kusz?ce. Naturalnie jeden pomys? jest lepszy od ?adnego. Ale co zrobi?, kiedy tych pomys?ów pojawi si? wi?cej. Który jest prawdziwy? Który lepszy? Pozostaje tylko eksperyment, aby to rozstrzygn??.

Konkluzja

Public relations to nie astronomia, cho? te? wymaga dalekowzroczno?ci i umiej?tno?ci obcowania z gwiazdami. Kiedy nast?pnym razem us?yszysz na dzie? dobry, "To bzdura!", przeczytaj jeszcze raz ten artyku?. Tak dla samego eksperymentu :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.00 MediaGapa - ocena artykułu: 3.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Media Gazeta Polska Klient Gapa Informacja Twitter Firma Agencje Pressence Google Public Problem Relations Reporterzy Szef Reporter Internet Kaczy?ski Rzecznik Dziennikarz Dziennikarze Klienci Tusk Relacje Wywiad PRACOWNICY Praktycy PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl