Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-01-12
"Medialny Mozart"

Medialny Mozart

"To tak, jakby Mozart chodzi? na korepetycje do Antonio Salieriego" powiedzia? dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" znany z kontrowersyjnych wypowiedzi pose? opozycyjnej partii o potrzebie szkolenia medialnego.

Nie wszyscy maj? takie dobre samopoczucie.

Coraz wi?cej osób publicznych docenia wag? szkolenia medialnego i coraz wi?cej agencji PR ma takie szkolenia w swojej ofercie. Bardzo dobrze. Dzisiaj takie szkolenie to warunek powodzenia w interesach. Umiej?tno?ci zdobyte na szkoleniu medialnym pomagaj? w publicznych wyst?pieniach, prezentacjach i spotkaniach z klientami.

Nie uwierz?, kiedy powiesz, ?e Twoja firma jest za ma?a, za ma?o znana, za biedna lub, ?e nie zamierzasz nigdy w ?yciu rozmawia? z dziennikarzem. Tutaj chodzi o co? wi?cej ni? wywiad dla gazety. W?a?ciwie bardziej stosownie by?oby nazywa? to szkoleniem w komunikacji. Na przyk?ad, czy jako osoba prowadz?ca interesy potrafisz:

1. kontrolowa? tre?? swojego wyst?pienia na spotkaniach i prezentacjach?

2. przewidywa? trudne pytania i wykorzysta? te pytania do przekazania tego, co chcesz powiedzie?; by? mo?e nawet uprzedzi? trudne pytania?

3. przekonywa? oponentów do swojego punktu widzenia?

4. kierowa? rozmow? na wa?ne dla Ciebie tematy?

5. w perswazji odwo?ywa? si? do konkretnych przyk?adów, a nie abstrakcji?

6. jasno przekazywa? sedno sprawy?

7. mówi? potocznym j?zykiem z przekonaniem i swobod??

8. przejmowa? inicjatyw? na pocz?tku wa?nej prezentacji?

9. szybko przedstawi? swój punkt widzenia?

10. przewidywa? oczekiwania i potrzeby s?uchaczy - dzi?ki czemu ?atwiej Ci dotrze? do ich serc i umys?ów?

Je?li zale?y Ci na doskonaleniu tych umiej?tno?ci, to szkolenie medialne jest tym, czego szukasz. Zwró? przy tym uwag?, ?e podane wy?ej przyk?ady ani razu nie wymieniaj? kontaktów z mediami. Dlaczego? Bo szkolenie medialne uczy komunikacji z ró?nymi grupami i wykracza poza rozmow? z dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizyjnym.

Niestety nie ka?de szkolenie medialne jest prawdziwym szkoleniem medialnym. S? szkolenia dobre i z?e. Bywa, ?e szkolenia medialne prowadz? byli dziennikarze, którzy sami nigdy nie udzieli ?adnego wywiadu. Byli dziennikarze prasowi ucz? jak wyst?powa? przed kamer? :-(

Jak wi?c rozpozna? dobrego trenera medialnego?

To oczywiste, ?e chcesz posi??? lub doskonali? umiej?tno?ci wymienione powy?ej. Równie wa?ne jest uwzgl?dnienie komunikacji w kryzysie. Z tego powodu szkolenie medialne powinno opiera? si? na dwóch podstawowych filarach:

1. Czyny i s?owa

Wybierz trenera, który nie tylko mówi o strategii komunikacji, lecz tak?e potrafi zaproponowa? konkretne dzia?ania - taktyk? komunikacji. Czyny s? wa?niejsze od s?ów tak jak jajecznica jest smaczniejsza od przepisu jak j? usma?y?. To, czego potrzebujesz to filozofia i zasady, które b?d? podstaw? Twoich decyzji i dzia?ania.

2. Maksimum tre?ci - minimum kosmetyki

Dobra komunikacja to co? wi?cej ni? dobór s?ów, intonacji, postawy, gestów, makija?u i ubioru. W kryzysie ludzie chc? przede wszystkim dowiedzie? si? jak chronisz ich interesy i pragn? w to uwierzy?. Interesuj? ich dzia?ania - nie kolor krawata. Popularna dziennikarka telewizyjna nosi?a muszk?. Kiedy na ni? patrzy?em, zawsze my?la?em o tej muszce, a nie o tym, co mówi. Ubieraj si?, dzia?aj i mów tak, aby wzmocni? tre?? przekazu, a nie os?abi?.

Ka?de szkolenie medialne jest inne, bo inne s? indywidualne potrzeby. Poszukaj kogo? kto pozwoli Ci wzmocni? naturalne atuty i ukry? wady.

Uwa?nie wybieraj agencj? PR, która oferuje szkolenia medialne. Mam nadziej?, ?e teraz ?atwiej Ci b?dzie podj?? dobr? decyzj?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Firma Google Gapa Problem Agencje Dziennikarze Gazeta Polska Public Prawda Dziennikarz Rzecznik Media Relations Internet Szef Reporterzy Informacja Komunikacja Twitter Pressence PRACOWNICY Reporter Praktycy Relacje Klienci Klient Tusk Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl