Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-06-30
"Jak roz?o?y? Tomasza Lisa na ?opatki"

Jak roz?o?y? Tomasza Lisa na ?opatki

Tomasz Lis zaprosi? Ciebie do swojego programu i ju? ?a?ujesz, ?e si? zgodzi?e?? Bez przesady. Najwa?niejsze, ?e zaprosi? i nie zd??y?e? odmówi? :-) Dlaczego? Bo to Twój wywiad, nie dziennikarza. Bo to Twoje odpowiedzi s? wa?ne, nie jego pytania. Bo to Ty decydujesz jak przebiegnie rozmowa, nie Tomasz Lis.

Znany dziennikarz upraszcza skomplikowane sprawy. Prowokuje kontrowersyjnymi konkluzjami. Uwielbia wywo?ywa? zak?opotanie. Robi to nie, aby co? udowodni?, ale by wyci?gn?? od rozmówcy co? nowego, co? co powie pierwszy raz w jego programie.

Elegancki garnitur, gustowne spinki w mankietach, modny zegarek. Dziennikarz prowadz?cy wa?ny program publicystyczny wie, ?e musi wygl?da? dobrze. Bez tego trudno o szacunek i uwag? widza. Notatki z pytaniami i planem wywiadu mog? by? odr?cznie napisane na ?wistku papieru. Dziennikarz mo?e przynie?? artyku? z wyrwanym cytatem... Mo?e zacytowa? fa?szywe konto na Twitterze. Ale krawat ?le dopasowany do koszuli? Nie przejdzie. Wiem, ?e to niesprawiedliwe, ale tak jest :-(

Program na ?ywo to sport kontaktowy. Tomasz Lis ma swój styl i jest do niego bardzo przywi?zany. To jego s?aby punkt. Nie pozwól mu gra? wed?ug jego regu? i masz go na ?opatkach.

Czego mo?esz si? spodziewa?

1. Tomasz Lis poda do wiadomo?ci publicznej ka?de oskar?enie skupiaj?c si? bardziej na zarzutach ni? na wyja?nieniach oskar?onej osoby.

2. Tomasz Lis uwa?a, ?e ma prawo podwa?y? ka?de Twoje s?owo, ale b?dzie czu? si? ura?ony je?li spróbujesz potraktowa? go tak samo.

3. Tomasz Lis zwykle przesadza wybieraj?c selektywnie informacje na Twój temat zgodnie ze skojarzeniem my?lowym "Skoro powiedzieli to w telewizji, to musi to by? prawda".

4. Tomasz Lis zadaje tendencyjne pytania ("Czy powiedzia?by pan, ?e...?", "Czy zgodzi si? pan, ?e...?", "Czy czuje pan czasem, ?e...?", "Czy sk?onny jest pan powiedzie?, ?e...?", "Czy zgodzi?by si? pan ze stwierdzeniem/z tez?, ?e...?", "Czy nie odnosi pan wra?enia, ?e...?, "Czy nie boi/obawia si? pan, ?e...?"), by potem wykorzysta? Twoje potwierdzenie lub zaprzeczenie w ca?ym zdaniu. No i naturalnie potwierdzi? autentyczno?? cytatu.

5. Tomasz Lis interpretuje Twoje "bez komentarza" jako "zrobi?em co? z?ego i nie chc? o tym mówi?."

Czego powinien spodziewa? si? Tomasz Lis

1. Poznaj jego program. Media s? maklerami wizerunków w naszym spo?ecze?stwie. Staraj si? zrozumie? jak pracuj? osoby, które go tworz?, co i dlaczego staje si? informacj? (i co nigdy informacj? nie b?dzie). Buduj relacje z dziennikarzami, którzy go realizuj?.

2. Przewiduj jakie tematy poruszy. Tomasz Lis jest dziennikarzem o ambicjach politycznych. W polityce grzebanie w brudach i niefortunnych wypowiedziach politycznych przeciwników jest chlebem powszednim. Zespó? Tomasza Lisa przeczesuje gazety w poszukiwaniu medialnych wpadek i skandalicznych zachowa? polityków. On – w odró?nieniu od Ciebie – wie o co b?dzie pyta?. Ale mo?esz spróbowa? zdoby? ten teren. Zatrudnij kogo? – na przyk?ad trenera medialnego – kto wejdzie w rol? dziennikarza.

3. Mów prosto. Pami?taj, ?e dziennikarz jest tylko po?rednikiem. Wiedz do kogo mówisz i powtarzaj najwa?niejsze punkty g?ównego przekazu.

4. Przewiduj pola konfliktu. Je?eli zmieni?e? zdanie na wa?ny temat, na przyk?ad czy obni?ka podatków pozwoli zwi?kszy? p?ace pracownikom sfery bud?etowej, masz jak w banku ostr? sesj? pyta? na temat polityki podatkowej. Tomasz Lis chwali si?, ?e jego program nie przypomina konferencji prasowej, na której mo?na uciec od odpowiedzi na niewygodne pytanie. Kiedy zmieniasz zdanie, poka?, ?e masz odwag? to zrobi? zawsze kiedy pojawi? si? nowe, istotne i wa?ne informacje. Je?li tematem dnia s? ma??e?stwa homoseksualistów, b?d? gotowy na jasne przedstawienie swego stanowiska.

5. Zachowaj zimn? krew kiedy innym jej zabraknie. Szczególnie wtedy. Im trudniejsza sytuacja, tym wi?ksza potrzeba trzymania nerwów na wodzy.

6. Przygotuj list? trudnych pyta?. Niech to b?d? pytania, których nigdy nie chcia?by? us?ysze? w programie na ?ywo. Tomasz Lis dba o swój medialny wizerunek. U?miecha si?. Patrzy w oczy. Potakuje g?ow?. Zadaje bezpo?rednie pytania. Chce powiedzie?: s?ucham i rozumiem. Nie daj si? zwie?? tym pozorom. On nie zawsze s?ucha i nie zawsze chce zrozumie?. On nie jest Twoim przyjacielem. Marzy mu si? Twoja wpadka, Twoja pomy?ka, Twoja kl?ska. Na ?ywo. Na oczach wszystkich. Dlatego nie daj zepchn?? si? do naro?nika. Im twardsze pytania, tym mocniejsza odpowied?.

7. Tomasz Lis uwielbia liczby i sonda?e. Przygotuj wiarygodne riposty podwa?aj?ce wiarygodno?? amatorskich bada? i statystyk, które niczego nie wyja?niaj?. Podaj liczby, których on nie zna i które poka?? problem w innym ?wietle. Wzmocnisz swój autorytet i zmienisz kontekst rozmowy na bardziej dla Ciebie wygodny.

8. Zap?d? go w kozi róg. Tomasz Lis uwielbia odczytywa? na antenie nieprzyjemne wypowiedzi lub komentarze na Twój temat publikowane w poczytnych i presti?owych dziennikach i magazynach. Taka sekwencja "cytat i komentarz" stwarza wra?enie, ?e Lis nie zadaje pytania wzmacniaj?c tym samym swój autorytet presti?em gazety, na któr? si? powo?uje. Chce pokaza? widzowi, ?e jest obiektywnym dziennikarzem daj?cym krytykowanej osobie szans? obrony. Nie daj si? wci?gn?? w tak? gr?. Poka? b??dy, uproszczenia i nie?cis?o?ci. Przypomnij wcze?niejsze wpadki na ten temat. Nie daj si? wci?gn?? w debat? na temat poziomu profesjonalizmu gazety. To Tomasz Lis musi pokaza?, ?e jego ?ród?a s? wiarygodne, a on sam dba o obiektywizm przedstawianych faktów i opinii.

9. Przerywaj mu. Przerywaj znowu. I znowu. ?atwiej jest by? go?ciem ni? prowadz?cym program. Kiedy odpowiadasz na pytanie, mózg prowadz?cego pracuje na zawrotnych obrotach. S?ucha, analizuje, przeformu?owuje, przygotowuje nast?pne pytanie. Wykorzystaj takie chwile naturalnego rozkojarzenia. Go?cie Lisa pozwalaj? mu wyg?asza? przyd?ugie sekwencje pyta?. Przerywaj mu kiedy nie rozumiesz pytania. Przerywaj kiedy pojawi si? nowa my?l. Przerywaj kiedy przerywa Tobie. Przerywaj dla samego przerywania... To go zdenerwuje, a wtedy pogubi si? w scenariuszu programu i straci impet w zadawaniu pyta?. Czasem wystarczy prosta pro?ba, "Czy mog? sko?czy??"

10. ZAWSZE mów prawd?. Wiarygodno?? jest jak lokata w banku. Korzystaj z niej m?drze. Raz uszczuplona nigdy nie wraca. Szybko przedstawiaj fakty. Mów co wiesz i czego nie wiesz.

Konkluzja

Kiedy wyst?pujesz w programie Tomasza Lisa, mo?esz mie? wra?enie jakim wspania?ym jest dziennikarzem. Prawda jest jednak taka, ?e jeste? tylko jego tematem w tym tygodniu. Jego zespó? mia? zaledwie 7 dni na przygotowanie wszystkiego.

Niech Twój zespó? opracuje raport o ulubionych technikach zadawania pyta? przez Tomasza Lisa, najcz??ciej u?ywanych chwytach retorycznych i politycznych obsesjach. Taki dokument poka?e Ci jak atakowa? i kiedy. Potem zostaje ju? tylko trening przed kamer?.

I na koniec, pami?taj o u?miechu. Humor pomaga zachowa? dystans i zdrowy rozs?dek. Tomasz Lis najbardziej lubi szczery u?miech jak le?y na ?opatkach :-)

Aktualizacja: "Tomasz Lis na ?ywo" naruszy? zasady etyki dziennikarskiej. [2.07.2015]

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Relacje Dziennikarz Reporterzy Firma Klient Public Problem Twitter Komunikacja Wywiad Rzecznik Praktycy Relations PRACOWNICY Polska Gapa Szef Prawda Dziennikarze Kaczy?ski Agencje Reporter Tusk Pressence Gazeta Media Internet Klienci InformacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Druga szansa w mediach
5. Masz strategi? komunikacji z mediami?
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl