Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2017-04-30
"Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR"

Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR

Oto kilka s?ów jakie chcia?bym przekaza? na uroczysto?ci wr?czenia nagród najbardziej kreatywnym ludziom w polskim PR – gdybym by? na ni? zaproszony.

"Dzi?kuj? za zaproszenie.

Niecz?sto mog? mówi? do najbardziej kreatywnych ludzi w PR. W?a?ciwie robi? to po raz pierwszy.

Jest jedna rzecz, któr? powiem dzisiaj publicznie pierwszy raz i ciesz? si?, ?e powiem to w?a?nie wam.

W PR interesuje mnie tylko kreatywno??. Reszta mnie nudzi.

Mo?emy pisa? genialne briefy. Mo?emy tworzy? rewolucyjne strategie. Mo?emy mie? rewelacyjne plany dzia?ania. Ale wszystko na koniec trafia do ludzi, którzy zamieniaj? te briefy, strategie i plany w sukces lub pora?k?.

To s? ludzie z dzia?u kreacji.

Du?o podró?uj? po Polsce. Kiedy rozmawiam z pracownikami agencji PR najcz??ciej s?ysz? dwie rzeczy: 1. polski PR jest mniej skuteczny i 2. polski PR jest mniej kreatywny ni? przed laty.

Skuteczno?? PR zale?y od kreatywno?ci. To dobrze i ?le. Dobrze, bo wiemy jak robi? dobry PR. ?le, bo kreatywno?? nie jest dzisiaj najsilniejsz? stron? agencji PR. Kreatywni ludzie s? usuwani na drugi plan.

To nieprawda, ?e wszyscy jeste?my kreatywni. Nieprawd? te? jest my?lenie, ?e najbardziej kreatywne pomys?y le?? na ulicy.

Kreatywno?? jest dobrem unikatowym i cennym.

My?leli?cie kiedy? dlaczego jest tyle beznadziejnych piosenek, beznadziejnych programów telewizyjnych i beznadziejnych filmów? Bo bardzo trudno jest napisa? dobr? piosenk?, wymy?li? dobry program i nakr?ci? dobry film.

Tak samo jest z PR. Nikt nie robi celowo fatalnej kampanii PR. Ona fatalna okazuje si? w praktyce. Dlaczego? Bo strasznie trudno jest zrobi? dobr? i jest strasznie ma?o ludzi, którzy to potrafi?.

Gdyby wszyscy byli kreatywni, Donald Tusk móg?by napisa? drugie "Wesele" a Jaros?aw Kaczy?ski móg?by namalowa? drug? "Dam? z gronostajem".

Kreatywno?? w PR ma dwa ró?ne znaczenia. W pierwszym znaczeniu kreatywno?? jest uto?samiana z osi?ganiem celu. Tak rozumiana kreatywno?? jest sposobem my?lenia i dzia?ania. Na przyk?ad mo?na zacerowa? dziur? w skarpetce ig?? i nitk? lub bardziej "kreatywnie" szyde?kiem.

W drugim znaczeniu, kreatywno?? odnosi si? do ?wiata sztuki. To rodzaj tworzenia, który daje muzyce, malarstwu, literaturze – i czasem tak?e PR – walor wyj?tkowo?ci, ol?nienia i niezwyk?o?ci.

Oczywi?cie kto?, kto wydrukuje bilety na premier? "Wesela" mo?e to zrobi? w kreatywny sposób. Ale to nie on napisa? ten genialny dramat.

Niestety w wi?kszo?ci agencji PR dominuje utopijne przekonanie, ?e ka?dy jest kreatywny i inspiracji mo?na szuka? wsz?dzie.

Bran?a PR zosta?a zdominowana przez ksi?gowych z najnowszymi smartfonami, którzy zamienili agencje PR w firmy pomna?aj?ce zyski. Zwolnili wszystkich, których mogli zwolni?. Zredukowali koszty. Zwi?kszyli wydajno??. Przy okazji, zmniejszyli kreatywno??. To w?a?nie oni zamienili public relations w bran?? rzemie?lników.

Nie wolno myli? rzemios?a ze sztuk?. Skrzypce nie s? wa?niejsze od muzyki, p?ótno nie jest wa?niejsze od obrazu, a butelka nie jest wa?niejsza od wina.

Mo?e brakuje mi pi?tej klepki, ale moim zdaniem agencjami PR powinni zarz?dza? ludzie PR. Szpitalami nie zarz?dzaj? arty?ci opery. W kopalniach nie rz?dz? poeci. W zarz?dach koncernów samochodowych nie ma rze?biarzy. Nie rozumiem wi?c dlaczego agencjami PR kieruj? ekonomi?ci.

Ludzie chc? muzyki. Chc? teatru. Chc? filmów. Ale nie ?ud?my si?, ?e ktokolwiek chce PR.

Nikt nie czeka na now? kampani? PR. Nikt nie stanie po ni? w kolejce. Nikt nie zamówi rezerwacji.

Ludzie czytaj? ksi??ki z ciekawo?ci i dla przyjemno?ci. S?uchaj? muzyki, bo to lubi?. Ta?cz?, bo to wprawia ich w dobry nastrój.

Kto przy zdrowych zmys?ach wraca po pracy do domu, ?eby zapozna? si? z najnowsz? kampani? PR na Facebooku?

Przesta?my si? oszukiwa?. Ludzie uciekaj? od reklam (wi?kszo?? ma w??czone blokady reklam w internetowych wyszukiwarkach) i podobny los czeka PR je?li nie wróci do kreatywno?ci.

PR musi by? anga?uj?cy, pi?kny i – je?li trzeba – tak?e wzruszaj?cy. Tego nie wymy?l? algorytmy, tabelki i prezentacje. To mog? zrobi? tylko kreatywni ludzie.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych. Wiem jak trudno jest stworzy? co? naprawd? dobrego. Wiem jak ci??ko pracowali?cie. Dla mnie jeste?cie bohaterami."

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Public Problem Gazeta Pressence Agencje Google Prawda Internet Klient Wywiad Gapa Media Klienci Szef PRACOWNICY Informacja Praktycy Dziennikarz Relacje Firma Tusk Kaczy?ski Polska Reporterzy Rzecznik Komunikacja Relations Twitter ReporterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl