Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-01-17
"5 k?amstw agencji PR"

5 k?amstw agencji PR

Specjali?ci PR w wi?kszo?ci jak ognia unikaj? wszelkich skojarze? z k?amstwem lub oszustwem. W public relations takie asocjacje utrudniaj? lub nawet uniemo?liwiaj? budowanie trwa?ych i warto?ciowych relacji z mediami i konsumentami. Takie jest moje zdanie.

Niestety, nie wszyscy w PR si? ze mn? zgadzaj?. S? agencje PR, które nie odró?niaj? perswazji od manipulacji – ?wiadomie i celowo ok?amuj? i oszukuj? swoich klientów.

Oto 5 typowych k?amstw agencji PR:

1. Macie rewelacyjny produkt.

Je?eli produkujesz produkt, który jest cz?sto kupowany i u?ywany przez konsumentów (na przyk?ad mas?o lub lodówka), ?atwo to sprawdzi?. Je?eli produkujesz maszyny budowlane lub urz?dzenia, których zastosowanie trudno wyt?umaczy? laikom (i specjalistom PR), taka opinia nie ma ?adnej realnej warto?ci.

To nie znaczy, ?e agencja PR nie mo?e zaj?? si? promocj? tego produktu i zwi?kszeniem sprzeda?y, ale poniewa? sama go nie u?ywa, nie mo?e go obiektywnie oceni?.

2. Media zainteresuje wszystko co robicie i ka?dy wasz pracownik.

Agencja PR mo?e z r?k? na sercu obieca?, ?e napisze bardzo ciekaw? informacj? nawet o najnudniejszym pracowniku w Twojej firmie i zrobi z niego gwiazd? mediów. I co? I nic. Zero odzewu w mediach.

Firmy cz?sto maj? ciekawe tematy, którymi nie chc? si? chwali? z ró?nych powodów. Bo si? troch? wstydz? (nie wszystko uda?o si? zrobi? dobrze za pierwszym razem), bo trzeba co? powiedzie? o konkurencji (ich produkt zainspirowa? nas do zrobienia czego? lepszego), bo to jeszcze nie jest gotowe (produkt przechodzi pierwsze testy).

Ale w?a?nie takie tematy interesuj? media. Czytelnicy czekaj? na wzruszaj?ce opowie?ci o k?opotach i ludziach, którzy je rozwi?zali.

Dobra agencja PR opracuje i przedstawi oryginalny temat w sposób, który zainteresuje reporterów i konsumentów – je?li dasz jej szans?.

3. Musicie regularnie wysy?a? mediom mnóstwo informacji.

W efekcie klient agencji zasypuje media nudnymi komunikatami prasowymi i linkami do artyku?ów na firmowym blogu, których nikt nie czyta.

Dobra agencja PR przygotuje program tworzenia warto?ciowych tre?ci, które zwi?ksz? rozpoznawalno?? firmy i pomog? osi?gn?? strategiczne cele biznesowe.

4. Dzi?ki nam mo?e o was dobrze napisa? ka?da gazeta.

Po lekturze pozytywnego artyku?u o konkurencji w popularnej gazecie, by? mo?e masz ochot? zapyta? swoj? agencj? PR kiedy podobny artyku? przeczytasz o sobie. Tylko przez przypadek nie zauwa?y?e? informacji: artyku? sponsorowany. Czyli konkurencja zap?aci?a za t? publikacj? jak za reklam?.

Twoja agencja PR powinna sprawdzi?, które gazety i czasopisma czytaj? Twoi konsumenci, jakie ogl?daj? programy w telewizji, jakich s?uchaj? audycji i jakie maj? ulubione serwisy spo?eczno?ciowe.

Po zebraniu i analizie tych danych mo?na wybra? media, które pomog? dotrze? z firmowymi przekazami do optymalnej grupy odbiorców i zwi?ksz? rozpoznawalno?? marki.

5. Rzeczywi?cie jeszcze nie mamy ?adnych efektów, ale za pó? roku wszystko si? poprawi.

PR potrzebuje czasu. Cz?sto najlepsze efekty przychodz? po kilku latach. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e poczujesz si? zawiedziony wspó?prac? z agencj?. Mili ludzie, ale co? jest nie tak.

Mo?e agencja PR przeceni?a swoje mo?liwo?ci, mo?e zlekcewa?y?a Twoj? konkurencj?, mo?e wybra?a z?? strategi?, a mo?e od pocz?tku gra?a komedi?.

Je?li mimo Twoich rzeczowych uwag i krytycznych zastrze?e?, agencja nie potrafi wypracowa? widocznych efektów, czas na znalezienie nowej agencji PR.

PS. Zobacz te? "Chcesz PR?".

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Relacje Public Problem Dziennikarze Klienci Kaczy?ski Twitter Firma Reporter Wywiad Prawda Reporterzy Tusk Informacja Rzecznik Dziennikarz Internet Gazeta Praktycy Google Agencje Media Pressence PRACOWNICY Komunikacja Polska Relations Klient SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl