Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-03-11
"Krzywa post?pu w PR"

Krzywa post?pu w PR

Jednym z ciekawszych aspektów pracy w public relations jest to, ?e trudno jednoznacznie okre?li? PR jako sztuk? czy nauk?.

Naukowcy ch?tnie pisz? na uniwersytetach doktoraty o PR udokumentowane analizami, wykresami i danymi statystycznymi. Zgoda, ?e pewne dziedziny PR (na przyk?ad planowanie mediów lub komunikacja w mediach spo?eczno?ciowych) sta?y si? bardziej "naukowe".

Jako praktyk PR uwa?am, ?e istnieje tylko jeden czynnik odró?niaj?cy nauk? od sztuki. W nauce mówimy o "krzywej post?pu". Chodzi o to, ?e nauka wyznacza kierunek dzia?ania i zmierza do realizacji wybranego celu.

Post?p w nauce i sztuce

Je?li dostaniesz dzi? zawa?u serca, mo?esz liczy? na terapi? bardziej skuteczn? od tej jak? lekarze oferowali 30 lat temu.

Je?li kupisz nowy samochód, masz prawo oczekiwa?, ?e b?dzie bardziej niezawodny i bezpieczny od aut, które by?y na drogach 30 lat temu.

Je?li kupisz telefon komórkowy, jako?? d?wi?ku w s?uchawce b?dzie lepsza ni? 30 lat... Chwila, moment... Przecie? 30 lat temu nie by?o telefonów komórkowych.

Nauka oferuje nam stopniowy i zauwa?alny post?p technologiczny. Ka?dy wynalazek tworzy nowe mo?liwo?ci – jeden wynalazek czerpie inspiracj? z innego.

W sztuce trudno mówi? o post?pie technologicznym. Nie ma czego? co mo?na nazwa? "krzyw? post?pu". W sztuce nie liczy si? m?drca szkie?ko i oko, ale emocje i estetyka. Masz ochot? poprawi? "Bitw? pod Grunwaldem"? Powodzenia :-)

Od Matejki do My?liwskiego

Nie zaryzykuj? próby pokazania "krzywej post?pu" od Jana Matejki do Zdzis?awa Beksi?skiego. Mo?na wole? jednego od drugiego, ale mówienie o "artystycznym" post?pie jest bez sensu.

Czy mo?na mówi? o jakim? post?pie mi?dzy Chopinem a Góreckim? Mi?dzy Sienkiewiczem a My?liwskim? By? mo?e jeden czerpa? inspiracj? od drugiego, ale mówienie o "zmianie na lepsze" jest nieporozumieniem.

Nie twierdz?, ?e w sztuce nie ma miejsca na innowacje i eksperymenty. Nie s?dz?, ?e starsze formy nie wp?ywaj? na nowe rozwi?zania. Uwa?am jednak, ?e wszystkie zmiany s? nieprzewidywalne i – inaczej ni? w nauce – nie oceniamy wspó?czesnych dzie? sztuki jako "udoskonalonych wersji" tego, co stworzyli starzy mistrzowie.

Dlatego pytanie czy PR jest sztuk? czy nauk? rozumiem tak: Czy wida? jaki? post?p? Albo jeszcze inaczej: czy wspó?czesny PR jest bardziej skuteczny od tego sprzed 30 lat?

Nic nowego w PR

Je?li w public relations pojawi?a si? przez ostatnie 30 lat nowa praktyczna wiedza, która zwi?kszy?a jego skuteczno??, mo?emy traktowa? t? dyscyplin? jak nauk?. Je?eli takiej sprawdzonej przez praktyków PR wiedzy nie ma, lepiej traktowa? j? jak sztuk?.

Praktycy PR przyznaj?, ?e skuteczno?? public relations wcale przez ostatnie lata si? nie poprawi?a. Wi?kszo?? (mówi? o tych uczciwych) mówi, ?e coraz trudniej osi?ga? zaplanowane cele. Na przyk?ad mimo ogromnych mo?liwo?ci jakie daje precyzyjny wybór grupy docelowej w komunikacji online, efekty przemy?lanych dzia?a? PR s? tylko troch? lepsze od tych ca?kowicie przypadkowych.

Moje zdanie jest takie, ?e mimo nowoczesnej technologii i najnowszych ksi??ek o PR nie uda?o si? odkry? ?adnych naukowo udokumentowanych regu? o budowaniu marki i zachowaniach konsumentów.

Praktycy PR zajmuj?cy si? budowaniem lub wzmocnieniem marki nie maj? nowych naukowych podstaw – nadal cz?sto odwo?uj? si? do intuicji i ucz? si? na w?asnych b??dach.

Konkluzja

?yjemy w erze rewolucji informacyjnej i rekordowego rozwoju wiedzy, ale ludzie PR nie dowiedzieli si? przez ostatnie 30 lat niczego nowego co pomaga tworzy? bardziej skuteczne kampanie PR.

Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Praktycy Media Tusk Reporter Google Gazeta Prawda Relacje Wywiad Szef Komunikacja Internet Firma Relations Twitter Klienci Polska Problem Agencje Pressence Kaczy?ski Reporterzy Dziennikarz Dziennikarze Rzecznik Public Informacja PRACOWNICY KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl