Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-01-14
"Nie rezygnuj ze s?odyczy, czyli najwa?niejsza cecha specjalisty PR w 2015 roku"

Nie rezygnuj ze s?odyczy, czyli najwa?niejsza cecha dobrego specjalisty PR w 2015 roku

Postanowienia noworoczne. S? jak co roku, ale jakby ich nie by?o. Du?o si? o nich mówi, ale niewiele wida?.

Co chcesz zmieni? w swoim ?yciu w tym roku? Zrezygnowa? ze s?odyczy? Rzuci? palenie tytoniu? Mniej krzycze?? Cz??ciej chodzi? na basen? Regularnie je?? obiad? Zapisa? si? na kurs chi?skiego?

Jak ma wygl?da? Twój dzie? pracy w PR? Ja?niejsze przekazy? Krótsze prezentacje? Wi?cej wywiadów w mediach?

Nie ma z?ej pory na dobre decyzje, ale wyj?tkowa magia ?wie?o?ci Nowego Roku zach?ca do naj?mielszych wyzwa?.

Moim zdaniem, najwa?niejsz? cech? dobrego specjalisty PR w tym roku jest to, ?eby dawa? wi?cej ni? si? bierze – zwyczaj szczególnie wa?ny dla tych, którzy maj? ambicj? bycia liderami w tym, co robi?.

Tak, tak. Lepiej dawa? czekoladki ni? je?? :-)

Dawanie przez ca?y rok

Je?eli nie jeste? zatwardzia?ym harpagonem, na pewno do?wiadczy?e? rado?ci z ofiarowania komu? prezentu na ?wi?ta – tym wi?kszej, im wi?ksze wywo?a?e? zaskoczenie.

Robienie prezentów na Bo?e Narodzenie jest ?atwe. Ale co powiesz na wyd?u?enie tego pi?knego zwyczaju na wi?cej miesi?cy?

Dlaczego masz dawa? wi?cej ni? otrzymujesz?

Oto cztery korzy?ci:

1. Podzi?kowanie za pomoc

Nikt nie osi?gn?? tego, co ma wy??cznie dzi?ki w?asnej pracy. Ka?dy komu? co? zawdzi?cza – rodzinie, znajomym, przyjacio?om klientom, itp. Daj?c, odwdzi?czamy si? za pomoc.

2. Skupienie si? na potrzebach ludzi

Kiedy skupiasz si? na dawaniu zaczynasz my?le? wi?cej o innych ni? o sobie, na przyk?ad zastanawiasz si? nad ich potrzebami. Jeste? mniej samolubny i bardziej otwarty na budowanie prawdziwych relacji z pracownikami, klientami, dziennikarzami, itd.

3. Wzmocnienie cech lidera

Dawanie jest aktem intencjonalnym – nie dajemy przez przypadek. Musimy zdecydowa? co, kiedy, komu i jak ofiarowa?. Takie podej?cie wzmacnia cechy dobrego lidera.

4. Nowa jako?? w relacjach mi?dzy lud?mi

Jak wygl?da?by ?wiat gdyby w tym roku ka?dy dawa? wi?cej ni? bra?? Jak zmieni?yby si? relacje mi?dzy agencjami PR a ich klientami? Mi?dzy specjalistami PR a dziennikarzami?

Dobra zmiana zmienia ludzi na lepsze. Trudno przez ca?y czas tylko bra? – zdrowy instynkt podpowiada, ?e trzeba si? jako? zrewan?owa?. Jeden dobry gest wywo?uje kolejny.

Im wi?cej dostajesz, tym wi?cej chcesz dawa?. Z czasem zmieniaj? si? nie tylko ludzie, ale coraz wi?ksze grupy – powoli zmienia si? ca?e spo?ecze?stwo.

Dawanie i bycie liderem PR

Je?eli skupisz si? na dawaniu, zbudujesz wokó? siebie pozytywny zespó?, który b?dzie przyci?ga? wi?cej warto?ciowych ludzi.

Trzy pytania zanim zaczniesz dawa? wi?cej:

1. Co otrzyma?e??

Spójrz na swoje ?ycie – prywatne oraz zawodowe – i zrób rachunek zysków. Nawet ci, którzy odnie?li du?o pora?ek w PR znajd? jakie? pozytywne do?wiadczenia.

2. Co masz?

Zastanów si? jakie masz talenty, umiej?tno?ci i do?wiadczenie. Co mo?esz zaoferowa? innym?

3. Co mo?esz robi??

Co konkretnego mo?esz zaoferowa? dzisiaj? Jak? to ma warto?? dla pracowników, klientów, partnerów biznesowych i dziennikarzy?

Konkluzja

W tym roku postaraj si? jako specjalista PR wi?cej dawa? ni? bra?. Takie podej?cie pomaga tworzy? lepsze relacje, bez których w public relations wiele zdzia?a? nie mo?na. Poza tym, dobre uczynki zawsze wracaj?.

Czekoladk??

PS. Wiesz, ?e dajemy za darmo "Krótki kurs PR"?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gazeta Komunikacja Relacje Reporter Public Klienci Prawda Dziennikarz Dziennikarze Pressence Media Szef Agencje PRACOWNICY Relations Firma Gapa Tusk Twitter Polska Informacja Rzecznik Praktycy Google Internet Problem Kaczy?ski Wywiad Reporterzy KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl