Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-05-19
"10 bezcennych wskazówek dla korekty"

10 bezcennych wskazówek dla korekty

W tym artykule nie ma ?adnej literófki :-)

W procesie pisania informacji prasowej najbardziej lekcewa?onym etapem jest jej korekta. Czasem redagowanie informacji dla prasy zajmuje kilka dni, mo?e nawet tygodni.

Na koniec le?y przed Tob? kartka papieru z napisan? informacj?, która czeka na decyzj?: "Gotowe!"

Zanim to powiesz, upewnij si?, ?e w tek?cie nie ma b??dów.

W procesie pisania mo?na wyró?ni? pi?? etapów:

1. formu?owanie pomys?ów (czasem nazywany burz? mózgów)

2. lu?ne notatki

3. pierwsza wersja (brudnopis)

4. korekta

5. wersja ostateczna

Korekta pozwala upewni? si?, ?e nie brakuje ?adnych s?ów, wszystkie s?owa s? na w?a?ciwym miejscu i s? poprawnie napisane. To tak?e etap sprawdzenia poprawno?ci u?ycia znaków interpunkcyjnych, takich jak du?e litery, pytajniki, przecinki i kropki.

Dobrzy korektorzy:

1. Maj? dobr? pami?? wizualn? - szybko wychwytuj? b??dy.

2. Znaj? najwa?niejsze regu?y polskiej ortografii.

3. Potrafi? oceni? sens fragmentu sprawdzanego tekstu i poprawno?? ortograficzn? poszczególnych s?ów.

4. Wiedz? jakie s? mo?liwe kombinacje liter. Na przyk?ad, ka?de s?owo w j?zyku polskim musi zawiera? samog?osk?.

5. Szukaj?c b??dów nie polegaj? wy??cznie na komputerowych edytorach tekstu.

Oto 10 sprawdzonych metod wyszukiwania b??dów w tek?cie informacji.

1. Wydrukuj gotow? informacj?. Czytanie na ekranie komputera nie jest wygodne. B??dy ?atwiej wyszukuje si? na wydrukowanej kartce papieru.

2. Czytaj wtedy, gdy umys? jest wypocz?ty. Kiedy jeste? zm?czony, nawet najwi?ksze b??dy z ?atwo?ci? u?pi? Twoj? czujno??.

3. Podziel zadania. Korekta to nie jest jednorazowe zadanie. Za pierwszym razem sprawd? gramatyk?, potem ortografi? i interpunkcj? i na koniec jeszcze raz tre??.

4. Korekt? powinny robi? co najmniej trzy osoby. Praca nad informacj? obni?a krytycyzm. Ka?dy ma swoje indywidualne spojrzenie. Dlatego mo?e dostrzec inne b??dy i wnie?? do sprawdzanej informacji nowe uwagi.

5. Przeczytaj informacj? na g?os. To pomo?e odnale?? b??dy, które przeoczy?e? na papierze.

6. Umie?? czyst? kartk? pod ka?d? czytan? lini? i przesuwaj palcem wzd?u? kolejnych s?ów. Dzi?ki temu oczy b?d? skierowane tylko na bardzo wydzielony odcinek tekstu.

7. Do zaznaczania b??dów u?ywaj znaków korektorskich. Je?li ich nie znasz, po prostu napisz obok poprawione s?owo. Zaznaczenie b??du kó?kiem to za ma?o. Przydatny mo?e te? by? ?ó?ty pisak.

8. Przeczytaj gotowy dokument od ko?ca zaczynaj?c od samego do?u. Zapomnisz wtedy o tre?ci i skupisz si? na samych s?owach.

9. Po zako?czeniu lektury sprawd? czy poprawi?e? wszystkie zaznaczone b??dy.

10. Daj informacj? do przeczytania przypadkowej osobie. B?dziesz bardzo zdziwiony, kiedy znajdzie oczywisty b??d.

Gotowe? Teraz mo?esz wys?a? informacj? w ?fiat :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Relations Gazeta Prawda Komunikacja Reporterzy Media Szef Gapa PRACOWNICY Rzecznik Praktycy Wywiad Dziennikarz Kaczy?ski Informacja Klienci Problem Google Firma Pressence Relacje Klient Reporter Tusk Polska Twitter Internet Public DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl