Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-12-13
"Czy media w Polsce s? jeszcze czwart? w?adz?"

Czy media w Polsce s? jeszcze czwart? w?adz?

To prawda, ?e nie ma demokracji bez wolnych mediów. A media to w?a?nie dziennikarze.

Dziennikarze po roku 1989 roku bardzo chcieli pokaza?, ?e mog? by? czwart? w?adz?. W wi?kszo?ci starali si? skutecznie kontrolowa? rz?dz?cych. Czasem – jak Jaros?aw Zientara – p?acili za to najwy?sz? cen?. To dzi?ki dziennikarzom dowiedzieli?my si? o wielu aferach i niektórzy politycy wycofali si? z ?ycia publicznego.

Ta kontrola nie by?a zawsze trudna. Cz?sto wystarczy?o tylko obiektywnie informowa? o tym, co si? dzieje w rz?dzie i Sejmie. Czasem wystarczy?o wykorzysta? tre?? pods?uchu w popularnej restauracji.

Porz?dek dnia w mediach

Dla wi?kszo?ci obywateli media s? jedynym ?ród?em informacji o tym, co si? dzieje w kraju. To one ustalaj? porz?dek dnia, czyli wybieraj? tematy, o których – ich zdaniem – warto rozmawia?.

Ponad po?owa przychodów mediów publicznych w Polsce pochodzi z reklam – ambitna misja cz?sto przegrywa z typow? komercj? (teleturnieje, telenowele i ró?ne odmiany formatu "mam talent"). Tradycyjne gazety walcz? o prze?ycie (skala spadków reklam jest dwucyfrowa) i rynek reklamowy systematycznie przenosi si? do Internetu.

Media spo?eczno?ciowe skróci?y dystans pomi?dzy politykami, dziennikarzami i czytelnikami – ka?dy mo?e zda? na Twitterze pytanie politykowi lub dziennikarzowi. Wzros?o te? zainteresowanie na najnowsze informacje.

Nowe tre?ci i zasady rywalizacji

Rozwój mediów komercyjnych zmieni? zasady rywalizacji. Dla nadawców prywatnych informacja jest towarem a podstawowym celem dzia?alno?ci jest zysk. Nadawcy publiczni zobowi?zani ustawowo do realizacji misji traktuj? informacje jako warto??, która nie zawsze jest towarem na sprzeda?.

Internet nie tylko wymusi? zmiany technologiczne w mediach, ale równie? zmieni? tempo tworzenia i publikacji nowych tre?ci. Ka?da gazeta, stacja radiowa i telewizyjna ma swój serwis online, gdzie publikuje najnowsze informacje i komentarze. Swoimi opiniami mog? tak?e dzieli? si? odbiorcy tych tre?ci – czytelnicy, s?uchacze i widzowie.

Dziennikarze obywatelscy, blogerzy i w?a?ciciele profili w mediach spo?eczno?ciowych nie mog? jeszcze skutecznie konkurowa? z mediami masowymi, ale niektórzy w swoich niszach ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. To jest trend, którego media nie mog? lekcewa?y? i dlatego zawodowi dziennikarze pisz? autorskie blogi i s? aktywni w mediach spo?eczno?ciowych.

W radiu ogromn? popularno?ci? ciesz? si? audycje z udzia?em s?uchaczy. Obiektywne dziennikarstwo wraca na anten? co godzin? na pi?? minut w kolejnych wydaniach dzienników.

Powiedz co my?lisz

Ludzie wol? dzisiaj opinie od informacji. Nie wiem sk?d ta potrzeba, ale liczby nie k?ami?. Najwi?cej widzów maj? programy telewizyjne na aktualne tematy z udzia?em polityków, komentatorów i ekspertów, którzy przedstawiaj? tzw. analizy.

By? mo?e jest to zwi?zane z bardziej konsumpcyjnym i wygodnym podej?ciem do ?ycia. Je?li kto? w telewizji mówi nam, co mamy my?le?, nie musimy sami si? nad tym zastanawia?. Ctrl+C i Ctrl+V.

Je?eli w?a?ciciel komputera z dost?pem do Internetu mo?e prowadzi? ze swoim psem popularny blog, na którym dzieli si? z ca?ym ?wiatem informacjami o tym, co zjad? na ?niadanie i gdzie pójdzie z psem na spacer, by? mo?e nale?y zmieni? sposób my?lenia o mediach jako czwartej w?adzy.

Czy polskie media s? nadal czwart? w?adz? czy tylko produkuj? informacje, które wywo?uj? jeszcze wi?ksze zamieszanie? Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Internet Relations Informacja Tusk Gapa Klienci Praktycy Szef Dziennikarz Polska PRACOWNICY Public Rzecznik Komunikacja Agencje Reporter Firma Gazeta Relacje Dziennikarze Wywiad Kaczy?ski Pressence Google Twitter Media Reporterzy Klient ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Nie jestem osob?, która kupczy...
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl