Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2014-05-17
"A je?li naprawd? potrzebujesz PR?"

A je?li naprawd? potrzebujesz PR?

W public relations przede wszystkim chodzi o reputacj?. To, co mówisz i to, co inni mówi? o Tobie pomaga lub szkodzi w interesach.

PR s?u?y komunikacji z rynkiem i – je?eli jest robione dobrze – buduje zaufanie konsumentów do firmy, marki i tego, co oferuje.

Czy Twoja firma potrzebuje PR?

Odpowiedz sobie na pi?? pyta?:

I. Czy moja firma chce obs?ugiwa? wi?cej klientów lub sprzedawa? wi?cej tym, których ma?

Na trudnym i konkurencyjnym rynku PR mo?e przyda? si? je?li tracisz klientów (a na pewno je?eli nie wiesz dlaczego tak si? dzieje), chcesz zwi?kszy? zainteresowanie firmow? stron? WWW, pragniesz wypromowa? spo?ecznie u?yteczn? ide? lub planujesz zwi?kszy? sprzeda?.

Dobre PR zach?ca klientów do szukania kontaktu z Twoj? firm?. Do komunikacji z klientami stosuje si? ró?ne narz?dzia, na przyk?ad:

1. multimedialne informacje prasowe,

2. informacje prasowe adresowane do wybranych mediów, na przyk?ad czasopisma, magazyny bran?owe, programy informacyjne, audycje konsumenckie,

3. wydarzenia specjalne (imprezy, konferencje, briefingi, happeningi),

4. media spo?eczno?ciowe (na przyk?ad Facebook, Twitter, Google+).

II. Potrzebuj? public relations, ale ograniczono mi w tym roku bud?et. Czy mog? nadal prowadzi? dzia?ania PR na t? sam? skal??

Dobre PR zawsze jest tanie, bo przynosi zyski – du?o wi?ksze od tego, co mo?e da? reklama. Z?e PR zawsze jest za drogie – nawet je?li kosztuje tylko 10 z?otych.

Interesuj?ca informacja prasowa zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe mo?e da? kilkadziesi?t tysi?cy klikni?? w ci?gu pierwszej doby. Dodajmy krótkie video na YouTube, oryginaln? infografik?, komentarze w mediach spo?eczno?ciowych, itp.

Najlepsze jest to, ?e wiele elementów kampanii PR – zwykle tych kontrowersyjnych (prowokacyjnych?) i najciekawszych – ludzie zaczynaj? przekazywa? sobie sami.

III. Czy mój plan biznesowy potrzebuje korekty?

Ka?dy plan biznesowy powinien mie? modu? opisuj?cy dzia?ania public relations. Nie ma firmy, która nie potrzebuje PR – nawet w najskromniejszym zakresie.

Masz rewelacyjny produkt? Bez PR nikt si? o tym nie dowie. Co konsumenci maj? o nim my?le?? Sk?d si? dowiedz? dlaczego warto go wypróbowa? i – je?li zechc? – kupi??

IV. Czy w mediach pojawi?a si? nieprawdziwa informacja lub szkodliwa opinia o mojej firmie?

Zawsze znajdzie si? kto? kto powie co? z?ego o Twojej firmie, marce, produkcie lub us?udze.

Eksperci PR potrafi? wyja?nia? nieporozumienia i ?agodzi? konflikty, a czasem nawet wykorzysta? kryzys do poprawy wizerunku i reputacji firmy.

Agencja PR, która zna si? na rzeczy, wie jak odbudowa? zaufanie do firmy w k?opotach.

V. Potrzebuj? agencji PR czy mog? sam zaj?? si? swoim PR?

Oczywi?cie jak w ka?dej innej ?yciowej sytuacji mo?esz sam wszystko zrobi?. Mo?esz sam pomalowa? mieszkanie, naprawi? samochód lub ugasi? po?ar w biurze, itp. Ale moim zdaniem ka?dy powinien robi? to, na czym zna si? najlepiej.

Korzystaj?c z us?ug agencji PR czerpiesz z do?wiadczenia i wiedzy ekspertów, którzy skupi? si? na Twoich potrzebach i planach. Je?li nie masz czasu, energii lub pomys?ów, zatrudnij agencj? PR.

Konkluzja

Ka?da firma potrzebuje PR. Sukces zale?y od tego ile czasu, energii i inwencji po?wi?cisz komunikacji.

Je?eli jeszcze Ci? nie przekona?em, porozmawiaj z tymi, którzy codziennie korzystaj? z PR. To ci, o których dobrze mówi si? w mediach.

Du?o praktycznych informacji znajdziesz te? na naszej firmowej stronie WWW.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Komunikacja Praktycy Gapa Dziennikarze Polska Dziennikarz Google Klient Tusk Internet Agencje Prawda Informacja PRACOWNICY Twitter Firma Rzecznik Relations Szef Klienci Public Gazeta Wywiad Kaczy?ski Media Reporterzy Relacje Reporter Pressence ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Czytanie z oczu
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. Media nie wygrywaj? wyborów
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl